Gemeenteraad strijdt tegen lichtvervuiling

2021 07 reclamezuil motie
portretdaan.png
Door Daan Weststrate op 16 juli 2021 om 07:45

Gemeenteraad strijdt tegen lichtvervuiling

Sinds 17 mei jl. zijn er langs de doorgaande wegen in de kern Ede 10 lichtgevende reclamezuilen geplaats. Ze zijn niet te missen. Waar voorheen op enkele locaties heen-en-weer bewegende reclamedoeken stonden, zijn er nu lichtbakken neergezet. Middels het indienen van vragen en een motie heb ik, samen met vier andere partijen, het college opdracht gegeven om hier iets aan te gaan doen. Lees hier verder.

Plots stonden ze er: de lichtgevende reclamezuilen. Op 10 plaatsen langs de doorgaande routes in de kern Ede. Het zal u niet ontgaan zijn. Hoge zwarte zuilen met felle beelden met reclames die elkaar om de zoveel seconden afwisselen. Zeker in de schemer en in het donker vallen ze erg op. Daarnaast veroorzaakt het voor de woningen in de nabije omgeving hinder door overmatig lichtinval. We kunnen met zekerheid stellen dat een overdaad aan verlichting in de nachtelijke uren op tal van plaatsen als hinderlijk en ongewenst wordt ervaren. Daarnaast is nachtelijke verlichting ook voor het milieu een ongewenste belasting is, die bekend staat als ‘lichtvervuiling’.

Om e.e.a. duidelijk te krijgen werden er door o.a. GemeenteBelangen, D66 en de ChristenUnie vragen gesteld. Met als overeenkomst: (nachtelijke) verlichting die niet gericht is op het verzorgen van veiligheid in wijken of op de weg en daarom niet functioneel is, mag geen overlast veroorzaken voor mens en natuur.

 Om hier een concrete actie van het college aan te verbinden, heb ik bij de behandeling van de Perspectiefnota namens de ChristenUnie een motie ingediend. Deze motie, die mede-ingediend werd door de partijen GemeenteBelangen, CDA, GroenLinks en DKE, roept het college op:

  • · met de exploitant te overleggen over het reduceren en/of het uitzetten van het licht van de reclamezuilen op de meest donkere uren van de dag, maar in ieder geval tussen 22:00 uur in de avond en 7:00 uur in de ochtend.
  • · en de raad te informeren over de mogelijkheden en bijbehorende kosten.

Lichtoverlast omwonenden – we weten inmiddels dat het reduceren van het licht technisch mogelijk is. Uit beantwoording van het college blijkt dat de eigenaar van de reclamezuilen in de eerste week na de plaatsing van de reclamezuilen, op verzoek van de gemeente Ede zelf, de lichtintensiteit al reeds heeft verminderd. Dus nu is het zaak om te inventariseren dat de lichtintensiteit dusdanig wordt afgesteld / ingesteld dat omwonenden die op een korte afstand van deze reclamezuilen wonen ’s avonds het licht niet meer aan hoeven te doen i.v.m. overmatig lichtinval van de reclamezuilen.

Aanpak lichtvervuiling - Aangezien het een lange periode in het jaar ’s avonds al rond 22.00u donker en ’s ochtends om 07.00u pas licht wordt, geven deze reclamezuilen ook de nodige lichtvervuiling op tijdstippen waarop er relatief weinig verkeersdeelnemers zijn. Daarnaast kunnen de felle wisselingen van de reclames in deze nachtelijke uren ook afleiden en op deze manier de verkeersveiligheid in gevaar brengen. Aangezien lichtvervuiling aangepakt dient te worden bij de lichtbronnen waar de gemeente zelf invloed op heeft, is dit het moment om hier iets aan te doen: van 00.00u – 06.00u zijn de reclamezuilen al op zwart. Dat is mooi. Toch zouden we met deze motie willen laten uitzoeken wat de kosten zijn om dit tijdsblok uit te breiden naar 22.00u – 07.00u. Op deze manier wordt de lichtvervuiling in de nachtelijke uren teruggebracht.

Tijdens de stemming van de gemeenteraad op donderdag 8 juli jl. bleek de gehele gemeenteraad deze motie te steunen. Nu de motie unaniem door de gemeenteraad is aangenomen, zal ik de uitwerking van het dictum door het college volgen. Hopelijk kan het college voor de behandeling van de Programmabegroting 2022 met een terugkoppeling komen en informatie wat de kosten zijn van het terugdringen van de lichtvervuiling van deze lichtgevende reclamezuilen.

Daan Weststrate, raadslid
E. daan.weststrate@ede.nl

Labels: ,