Realisatie World Food Center Experience

Overheid-World-Food-center.jpg
portretdaan.png
Door Daan Weststrate op 9 september 2021 om 23:31

Realisatie World Food Center Experience

Over 23 dagen neem ik deel aan een marathon. Dit zeggen, lijkt al een hele prestatie maar het is makkelijker gezegd dan gedaan. Voordat deze 42 km en 195 meter ook daadwerkelijk afgelegd zijn, is hier wel het e.e.a. aan vooraf gegaan. Het begon met een droom en een ambitie. Vanavond, na jaren van voorbereiding, spreken we in de gemeenteraad over of wij in kunnen stemmen met het World Food Center Experience (WFCE). In de afgelopen jaren heb ik ook het idee gehad dat we als gemeenteraad aan een marathon bezig zijn geweest en dat vanavond een belangrijke stap richting de finish gezet kan worden.

Voorzitter, toen de gemeente Ede in 2008 de kazerneterreinen van Defensie kocht, was duidelijk dat we als gemeente iets unieks in handen kregen. Een locatie voor woningbouw, niet aan de uiterste randen van de stad, maar op nog geen 5 minuten afstand van het centrum. Al snel dachten we niet alleen aan woningbouw. Een locatie naast een intercitystation: waar in Nederland heb je de kans om naast een bestaand intercitystation iets nieuws te bouwen? De rest is inmiddels geschiedenis. Deze raad besloot een unieke campus te bouwen, in het teken van Voedsel, Consument en Ondernemerschap. Een Food en Innovation District (FID) welke Ede in de toekomst werkgelegenheid moet bieden. Rapporten spreken over 2000 tot 3000 arbeidsplaatsen.

In het hart van het gebied moest een trekker komen, het World Food Center (WFC). Daar is inmiddels al jaren aan gewerkt. Twee jaar terug had een deel van deze raad het gevoel dat ze niet voldoende zekerheid hadden bij de exploitatie. 300.000 bezoekers leek een overschatting. We hebben daar lang en breed over gesproken en zo hoort dat voordat een besluit als deze genomen wordt. Als gemeenteraad vroegen we voor de definitieve ‘GO’ een zogenaamde second opinion aan. En, voorzitter, die ligt nu voor ons. We hoeven het debat van 2 jaar terug niet over te doen. We hoeven alleen maar te kijken naar wat we gevraagd hebben – de resultaten van het tweede onderzoek. En wat blijkt: het tweede onderzoek bevestigt het eerste onderzoek. De businesscase is solide. Ede kan het restant van de subsidie uitkeren en we kunnen gaan bouwen aan die 2000 arbeidsplaatsen die dit terrein ons op gaat leveren.

In de tussenliggende periode is, naast de second opinion, veel gebeurd. En wat we zien, stemt ons als partij hoopvol:

  • Het bedrijfsleven heeft zich bereid verklaard om de komende 7 jaar voor € 10 miljoen te investeren.
  • Niet een ondernemer uit het buitenland, maar nota bene een regionale ondernemer gaat het Experience Center exploiteren.
  • Het Campus idee, met Art Base, een restaurant en het Experience Center gaan het kazerneterrein verder vorm geven.
  • Eén voor één zijn de risico’s verder afgenomen. Daarom zijn complimenten voor de stichting op zijn plaats.

Zijn alle risico’s verdwenen? Dat zou te mooi om waar te zijn. Bij welk, € 50 miljoen euro kostend project, zijn alle risico’s weggenomen? Als de Edese gemeenteraad geen enkel risico accepteert, dan kunnen we wel stoppen met nieuwe uitgifte locaties voor woningbouw en bedrijfsterreinen. Dan moeten we de plannen voor Art Base meteen schrappen, de subsidie voor Cultura en het OLT acuut intrekken, geen nieuw station willen bouwen en de aanleg van de Parklaan stilleggen.

De ChristenUnie is tevreden dat de risico’s en de beheersmaatregelen zo duidelijk in kaart zijn gebracht. Eén van de risico’s wil ik nog onder de aandacht brengen. AKD geeft aan: één van de risico’s is het risico op vertraging met een toename van de kosten en verlies van het momentum. Aanvullende eisen die alle risico’s proberen uit te sluiten, maar die als gevolg hebben dat er mogelijk vertraging optreedt. Deze aanvullende eisen zal de ChristenUnie niet kunnen steunen. Wij zijn niet voor ‘schiet in je eigen voet’ moties en amendementen. En keren terug naar de vraag die twee jaar terug voorlag: ‘is er een solide Businesscase?’ De second opinion zegt daarop: ja. Natuurlijk moet er hard gewerkt worden aan de sponsorbijdragen de komende jaren, maar daar is de exploitant en de stichting zich terdege bewust van. Laten wij als gemeenteraad richting het bedrijfsleven uitstralen dat wij na jaren vergaderen een stap nemen met het vertrouwen dat de Unilevers, de Albert Heins en Friesland Campina’s van deze wereld zich bewust zijn van hoe belangrijk het is de Nederlandse consument een mooi en vooral ook eerlijk verhaal over zijn voedsel te vertellen.

Voorzitter, het is voor mij als deelnemer van de marathon zaak om op te letten dat het niet alleen mijn eigen feestje is en blijft. Tenslotte ben ik veel afwezig geweest om trainen om het doel te behalen. Wat had mijn thuisfront hieraan? Het was voor mij belangrijk om mijn omgeving op tijd mee te nemen in mijn ambitie. De les die ik hieruit mee wil geven is dat we ook in de volgende fase van de komst van het WFC echt iedereen, zoals bijv. de wijkbewoners uit de omgeving, de eigen inwoners en ondernemers uit Ede maar juist ook van de regio Foodvalley het belang én de meerwaarde van de komst van het WFC Experience Center blijvend duidelijk maken.

Tot slot voorzitter, het aangaan van dit traject om te komen tot de realisatie van het Experience Center was best een spannende. Nu we de finish van het besluit naderen, geeft dit weer nieuwe elan. De komst van het World Food Center Experience spreekt de ChristenUnie aan omdat de realisatie maatschappelijk belangrijk is en een economisch belang heeft voor onze gemeente en de regio Foodvalley. We zouden graag eens in de toekomst kijken hoe het geheel er over een aantal jaar voor staat. 

Daan Weststrate, raadslid
E. daan.weststrate@ede.nl

Labels: , ,