Ede gastvrij voor statushouders

brina-blum-ZpB2T8Pi5II-unsplash.jpg
portretannemiek.png portretniek.png
Door Annemiek Stam, Niek van den Brink op 12 april 2022 om 09:30

Ede gastvrij voor statushouders

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat statushouders snel kunnen inburgeren. Om dit doel te bereiken zou het goed zijn als Ede gaat samenwerken met de organisatie Takecarebnb. Lees hier de bijdrage van de ChristenUnie over de motie ‘Ede gastvrij voor statushouders’.

De motie ‘Ede gastvrij voor statushouders’ heeft inmiddels een andere lading gekregen. Door de oorlog in de Oekraïne en als gevolg daarvan de enorme bereidheid van mensen om gezinnen in huis te nemen. Ineens hebben we het in Nederland over logeerregelingen, gastvrijheid, omgaan met cultuurverschillen onder je dak, mogelijke vergoedingen en over scholing. Precies die bereidheid, de snelle toegang tot taal en het deelnemen aan de samenleving waar we snelle en goede stappen in zetten voor de Oekraïners is ook dé sleutel voor snelle integratie van statushouders.

Waar eerst Takecarebnb nog voor velen onbekend was, wordt de naam nu veel genoemd. Maar we hebben het over verschillende groepen vluchtelingen. Bij Takecarebnb gaat het om statushouders die de asielprocedure hebben doorlopen en in principe binnen drie maanden een woning toegewezen zullen krijgen. Door de logeerregeling kunnen statushouders logeren bij een Nederlands gastgezin of familie en vrienden. De ervaringen hiermee zijn heel positief. Er is zorgvuldige matching, men kan  deelnemen aan het gewone leven en het zorgt voor het sneller leren van de taal. Ook wordt een netwerk opgebouwd en het vergroot de kans op betaald werk.

We spraken een man die verblijft in een gastgezin. Hij zei dat er in het AZC te weinig rust en mogelijkheden zijn om te studeren en je te ontwikkelen. Dan is een eigen kamer en structuur in huis een weldaad. Een eenvoudige eigen kamer en meedraaien in een gezin kunnen dan een groot verschil maken. Er ontstaat ook wederkerigheid. Men wordt meer mens.

Per 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering ingaan. De gemeente is nu zelf verantwoordelijk voor de inburgering van nieuwkomers, dus voor wonen, taal, gezondheid en inburgering. Alles wat bijdraagt aan een snellere integratie is een investering in ons allemaal. In feite haal je de integratie 3 maanden naar voren. Door een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met Takecarebnb kunnen gastgezinnen geworven worden via gemeentelijke kanalen. Ook kunnen we als gemeente middels zo’n overeenkomst  gebruik maken van hun expertise en middelen. Want als een statushouder is toegewezen aan deze regio is een match binnen de gemeente een goede start voor integratie. De ChristenUnie denkt graag mee bij eventuele (financiële) belemmeringen die de logeerregeling kan vormen voor gastgezinnen.

Teveel mensen wachten in overvolle AZC’s -momenteel zo’n 10.000- tot hun leven gaat beginnen terwijl ze al wel een woonplaats toegewezen hebben gekregen. Wat is dan een betere start: eerst opgenomen in een netwerk en alvast een start maken met integratie of koud in een woning komen en dan de draad oppakken?

Daarom vragen wij het college om:

  • In gesprek te gaan met Takecarebnb over samenwerking – mogelijk in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst – waardoor Edese gastgezinnen een logeerplek kunnen bieden aan statushouders die uiteindelijk ook in Ede komen wonen;
  • De gemeenteraad voor de zomer van 2022 te informeren over de uitkomsten.

Labels: , ,