Uit het bestuursakkoord: wonen, wijken en dorpen

Rijtjeshuis.jpg
portretniek.png
Door Niek van den Brink op 2 juni 2022 om 09:30

Uit het bestuursakkoord: wonen, wijken en dorpen

Op 30 mei 2022 presenteerden SGP, ChristenUnie, GemeenteBelangen, CDA en PvdA het bestuursakkoord 'Samen werken aan de toekomst'. De komende weken lichten onze fractieleden een aantal onderwerpen uit. Vandaag deel 3, het woord is aan raadslid Niek van den Brink. 

We bouwen niet zonder een visie, maar we bouwen aan ‘samen leven’. Want een thuis is meer dan een huis.

De woningnood. Eén van de grootste uitdagingen waar we ook de komende jaren mee aan de slag gaan. De ChristenUnie wil dat er meer woningen komen voor starters, huurders en ouderen. Tegelijkertijd willen wij dat er anders gebouwd wordt: natuurinclusief, vernieuwend, duurzaam en sociaal. Bewust bouwen: voor nu en voor de toekomstige generaties. We bouwen niet zonder een visie, maar we bouwen aan ‘samen leven’. Want een thuis is meer dan een huis. Het is de plek waar je veilig, plezierig en gezond kunt leven in een goede verstandhouding met je buren.

Over woningbouw zijn de volgende afspraken gemaakt:

  • We zorgen voor differentiatie van de woningvoorraad en bieden ruimte voor verschillende woonvormen.
  • We houden rekening met specifieke doelgroepen zoals jongeren, ouderen, mensen met een zorgvraag, spoedzoekers, vluchtelingen en arbeidsmigranten.
  • Er komt beleid voor innovatieve concepten zoals flexwonen, microwoningen, knarrenhofjes, pre-mantelzorgwoningen en collectieve wooninitiatieven.
  • Dertig procent van de nieuwbouw wordt ingevuld met sociale huurwoningen. Gelijktijdig blijven wij inzetten op 5 tot 10 procent sociale koopwoningen.

Over wijken, dorpen en leefbaarheid zijn onder meer de volgende punten afgesproken:

  • We nemen maatregelen om de leefbaarheid in wijken met veel hoogbouw te verbeteren.
  • We gaan door met projecten die bewonersparticipatie en initiatieven faciliteren en stimuleren, zoals Ede Doet.
  • We werken wijkgericht, met een belangrijke rol voor dorpsraden en vertegenwoordigers van wijken.
  • Iedere wethouder wordt ambassadeur van een dorp en van een wijk.

Een mooi rijtje met punten waar de ChristenUnie zich voor in gaat zetten. Samen bouwen aan de toekomst. Bouwen aan een samenleving met aandacht!

Labels: ,