Blogs per auteur

 1. Asielzoekerscentrum hokjes.jpg
  5. Dirjanne van Drongelen
  Door Dirjanne van Drongelen op 5 februari 2019

  Nieuwe Edenaren

  In december meldde zich een vrouw bij Vluchtelingenwerk Ede. Ze had gehoord dat een jong gezin een flat in Ede had gekregen en binnenkort vanuit de opvang elders in het land zou verhuizen naar hier. Ze had wat spullen over die ze graag wilde geven aan dit gezin. Vanuit mijn werk bij Netwerk Dien je Stad (jongerenvrijwilligersnetwerk) werd me gevraagd of we konden ondersteunen in vervoer. Zodoende kwam ik in contact met deze vrouw en later ook met de man van het gezin waar we de spullen in januari uiteindelijk af hebben kunnen leveren. Deze vrouw heeft zonder dat het haar gevraagd werd willen delen uit haar overvloed en veel tijd en energie gestoken in de organisatie daarvan. Het herinnert me aan het warme welkom toen in oktober 2015 de noodopvang in Ede opende. Het is voor mij ook tekenend voor de bereidheid die ik in de afgelopen jaren bij zoveel organisaties en mensen heb gezien om vluchtelingen in Ede te ondersteunen.

  Lees verder
 2. Ambulance
  Cora Otter SRGB-12 72dpi.jpg
  Door Cora Otter op 1 februari 2019

  Integraal veiligheidsplan

  Veilig wonen en leven in Ede. Een belangrijk thema, en de gemeente heeft de regie op het gebied van lokale veiligheid. De plannen hiervoor staan beschreven in het íntegraal veiligheidsplan’. Eens per 4 jaar stelt de gemeente dit plan op. Per thema wordt beschreven wat er al gebeurt, wat we gaan doen en wat we daarmee willen bereiken. In Ede zijn in aanloop naar het nieuwe veiligheidsplan een aantal sessies met de gemeenteraad geweest. Er is met een brede blik gekeken naar allerlei thema’s die raakvlakken hebben met onze veiligheid. In samenspraak met de gemeenteraad, het college, de veiligheidspartners, maatschappelijke organisaties en het onderwijs, maar ook inwoners en ondernemers is gekozen voor 9 thema’s die prioriteit krijgen en die ik verder zal toelichten.

  Lees verder
 3. 20181220 Groen licht Parklaan - Gemeente Ede.jpg
  9. Harry Hindriks
  Door Harry Hindriks op 1 februari 2019

  Ontwikkelingen in het dossier 'Parklaan'

  Het is geen geheim dat de fractie van de ChristenUnie voorstander was van een 4-baans Parklaan. Niet omdat de natuur haar niet aan het hart gaat maar omdat zij die vierbaansweg in verband met een goede verkeersafwikkeling noodzakelijk achtte. Wel heeft de ChristenUnie steeds rekening gehouden met een mogelijke vernietiging van het bestemmingsplan Parklaan in verband met de PAS. Gisteravond is de aanleg van de Parklaan een heel stuk dichterbij gekomen. De gemeenteraad besloot unaniem in te stemmen met een daarover bereikt compromis. Een knap staaltje samenwerking om uiteindelijk tot elkaar te komen. Lees en bekijk hier de reactie van Harry Hindriks. 

  Lees verder
 4. Waardig ouder worden 1
  5. Dirjanne van Drongelen
  Door Dirjanne van Drongelen op 18 januari 2019

  ChristenUnie houdt vinger aan de pols in sociaal domein

  Vanaf 1 januari 2019 is de toegang tot hulp bij problemen op verschillende leefgebieden georganiseerd via het algemeen maatschappelijk werk, toegangsteam jeugd en het loket Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Een verandering ten opzichte van de jaren daarvoor, toen de Sociaal Teams daar een grote rol in vervulden. Reden van deze wijziging zijn de oplopende kosten binnen het sociaal domein en de zoektocht naar een efficiëntere uitvoering. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er passende ondersteuning geboden kan worden aan mensen die het (tijdelijk) niet op eigen kracht redden en dat duidelijk is waar zij terecht kunnen met hun vraag. Daarom heeft raadslid Dirjanne van Drongelen vragen gesteld over de nieuwe werkwijze.

  Lees verder
 5. 20181220 Groen licht Parklaan - Gemeente Ede.jpg
  7. Niek van den Brink
  Door Niek van den Brink op 21 december 2018

  ChristenUnie tevreden over aanpassingen ontwerp Parklaan

  De ChristenUnie is blij dat het college gelukt is om met de bezwaarmakers tot overeenstemming te komen over een nieuw ontwerp voor de Parklaan. Hiermee komt de aanleg van de Parklaan, de broodnodige ontsluitingsweg voor het zuiden en oosten van Ede, een stuk dichterbij. De aanpassingen aan het ontwerp zijn goed voor het milieu en blijven gericht op een goede ontsluiting van de wijken. Wel hebben we twijfels bij de houdbaarheid van de gekozen oplossingen voor de verkeersdoorstroming.

  Lees verder
 6. Auto navigatie.jpg
  7. Niek van den Brink
  Door Niek van den Brink op 1 december 2018

  'Onderzoek alternatieven voor autotunnel'

  Het houdt de gemoederen bezig: het nut en de noodzaak van een autotunnel wanneer de spoorwegovergang van de Kerkweg wordt gesloten. De één wil de schop morgen al in de grond zetten, de ander wil juist de overweg zo snel mogelijk gesloten hebben en zit niet op een autotunnel te wachten. Er is ook een groep die de zowel voor- als nadelen ziet van een autotunnel. Kortom, de meningen lopen uiteen. Het is nu aan de gemeenteraad om een eerste duiding te geven aan het rapport van Ecorys. De gemeenteraad, want het college wil zich nog niet branden aan deze kwestie. Want dat er mensen teleurgesteld moeten worden, dat is wel duidelijk.

  Lees verder
 7. Looprek
  5. Dirjanne van Drongelen
  Door Dirjanne van Drongelen op 22 november 2018

  Stand van zaken binnen het sociale domein

  In de afgelopen periode hebben we diverse keren melding gemaakt over de financiële tekorten binnen het sociaal domein en de uitdagingen die dat met zich meebrengt. De kosten voor de zorg in Ede blijven binnen zowel de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) als de Jeugdwet oplopen, terwijl de budgetten die we vanuit het Rijk ontvangen voor het leveren van deze zorg afnemen. Dat heeft consequenties voor de manier waarop de zorg in Ede georganiseerd is. Het college houdt zich als verantwoordelijke voor de uitvoering bezig met de vraag: welke ombuigingen kunnen er gedaan worden om de zorg zo efficiënt mogelijk te regelen voor de inwoners van Ede zonder af te doen aan de kwaliteit van zorg? 

  Lees verder
 8. 20181115 Motie Watertappunten
  4. Daan Weststrate
  Door Daan Weststrate op 19 november 2018

  Krijgt Ede straks ook gratis water?

  Hoe handig is dit? Als het aan de ChristenUnie ligt, komen er een aantal watertappunten in Ede zondat inwoners en toeristen heel gemakkelijk water kunnen bijvullen. Deze watertappunten zouden dan geplaatst moeten worden bij diverse druk bezochte plaatsen in Ede en bij speelplaatsen of toeristische plaatsen zoals bijvoorbeeld de Schaapskooi op de Ginkelse heide. Zo kun je door de hele kern straks gratis je flesje met water (bij)vullen. Dit probeerde de ChristenUnie, samen met diverse andere partijen in de gemeenteraad, voor elkaar te krijgen via een motie tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2019-2022. De motie werd met een grote meerderheid aangenomen.

  Lees verder
 9. 20151116 Hoogspanningslijnen
  4. Daan Weststrate
  Door Daan Weststrate op 17 november 2018

  'Eindelijk is het dan zover....!'

  Eindelijk is het dan zover....! Afgelopen donderdagavond stemde de gemeenteraad in met de begroting voor 2019. Raadslid Daan Weststrate: “In deze begroting is geld gereserveerd om de hoogspanningslijn die boven de kern van Ede loopt (tracé vanaf de N224 over o.a. de Zeeheldenbuurt en de Klaphekbuurt) ondergronds te brengen. Op 12 november 2015 heb ik via een motie het college verzocht te onderzoeken hoe de hoogspanningslijn zo snel mogelijk ondergronds kan worden gebracht én de benodigde gelden hiervoor te reserven. Nu deze fase achter de rug is, kunnen de voorbereidingen écht beginnen. Met de vaststelling van dit geld in de begroting gaat een lang gekoesterde wens van de ChristenUnie in vervulling!” 

  Lees verder
 10. Overheid-World-Food-center.jpg
  9. Harry Hindriks
  Door Harry Hindriks op 16 november 2018

  Het World Food Center (WFC)

  Er wordt in de gemeente Ede al jaren over gesproken maar het World Food Center (WFC) komt nu in een rap tempo dichterbij. Dat is ook nodig want de voedselproblematiek vraagt wereldwijd om integrale aandacht en oplossingen. Als fractie van de ChristenUnie Ede staan wij daarom ook helemaal achter de komst van het WFC naar Ede. 

  Lees verder