Berichten geschreven door Fractie

 1. 20190321 Bedankt voor uw stem!.jpg
  CU-Logo-Ede plusje-PosterVariant-in-cirkel-CMYK
  Door Fractie op 21 maart 2019

  Bedankt voor uw stem!

  Bedankt voor uw stem! Met dankbaarheid kijken we terug naar de uitslagen van de gisteren gehouden verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen. Wat hebben we in Ede weer een hoop stemmen gekregen: 7962 mensen hebben voor de ChristenUnie gekozen! Dat zijn 1768 stemmen meer dan de PS2015 en net zo veel als bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Dankbaarheid overheerst.

  Lees verder
 2. 20190314 ChristenUnie reikt Waardevol-lintje uit aan A Rocha - 1.jpg
  CU-Logo-Ede plusje-PosterVariant-in-cirkel-CMYK
  Door Fractie op 14 maart 2019

  ChristenUnie reikt Waardevol-lintje uit aan A Rocha

  De ChristenUnie staat voor een waardevolle samenleving. Zorgdragen voor de schepping is een voluit christelijke opdracht. Statenlid Peter van 't Hoog is blij met en onder de indruk van het mooie werk wat deze werkgroep verricht ten behoeve van het onderhoud van het landelijk gebied en reikte de organisatie, in de persoon van John Smits, een Waardevol-lintje uit. 

  Lees verder
 3. 20190312 ChristenUnie reikt Waardevol-lintje uit aan CPO Vitalius - 2.jpg
  CU-Logo-Ede plusje-PosterVariant-in-cirkel-CMYK
  Door Fractie op 11 maart 2019

  ChristenUnie reikt Waardevol-lintje uit aan CPO Vitalius

  Op een prettige manier oud worden, midden in de wijk en een helpende hand kunnen toesteken voor je medebewoners. In de toekomst zullen er veel verschillende woningprojecten voor ouderen nodig zijn. Statenlid Peter van 't Hoog reikte een Waardevol-lintje uit aan CPO Vitalius: 'Waardevol aan deze CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) is dat het niet alleen gaat om woonruimte voor de deelnemers zelf, maar dat de deelnemers ook voor de hele buurt een ‘huiskamer’ willen vormen; ik vind die combinatie met de sociale functie heel bijzonder. De provincie heeft deze CPO ondersteuning geboden; een goed voorbeeld hoe de provincie bijdraagt aan totstandkoming van maatschappelijk waardevolle initiatieven'.

  Lees verder
 4. image-2018-04-02.jpg
  CU-Logo-Ede plusje-PosterVariant-in-cirkel-CMYK
  Door Fractie op 2 november 2018

  Bijdrage Algemene Beschouwingen 2018

  De programmabegroting geeft een overzicht van de te verwachten inkomsten en uitgaven van de gemeente. Ieder jaar wordt een nieuwe begroting voor het komende jaar en de 3 jaren daarna vastgesteld. In de begroting staat wat de gemeente wil bereiken, hoe ze dat gaat doen en hoeveel geld daarvoor wordt uitgetrokken. Ook de (financiële) risico’s staan beschreven. Lees hier de bijdrage van fractievoorzitter Cora Otter terug tijdens de 1e termijn van de Algemene Beschouwing op de programmabegroting 2019-2022.

  Lees verder
 5. Topbanner kandidatenlijst Ede 2018
  CU-Logo-Ede plusje-PosterVariant-in-cirkel-CMYK
  Door Fractie op 5 juli 2018

  Bijdrage ChristenUnie tijdens behandeling Meerjarenbeleidsvisie 2019-2022

  In deze nota wordt het financiële perspectief van Ede voor de komende jaren inzichtelijk gemaakt. Welke ambities hebben we, welke willen we daadwerkelijk realiseren binnen het beschikbare budget en welke niet (meer)? Dat betekent keuzes maken. Op 5 juli spraken de fracties hun zogenaamde Algemene Beschouwing uit over de visie, koers, speerpunten en bestedingsvoorstellen van het nieuwe college. Aangezien het nieuwe college nog maar net is aangetreden wordt dit ook wel de Meerjarenbeleidsvisie over de komende drie jaar genoemd: 2019-2022. Aan het einde van de avond nam de gemeenteraad een definitief besluit hierover, ook over de ingediende amendementen en moties. Lees hier de inzet en de bijdrage van de ChristenUnie terug. 
  Lees verder
 6. 20180628 Groepsfoto ondertekening bestuursakkoord - Cora Otter
  CU-Logo-Ede plusje-PosterVariant-in-cirkel-CMYK
  Door Fractie op 29 juni 2018

  Bestuursakkoord 2018-2022 ‘Ruimte voor Ede’ ondertekend

  Het Bestuursakkoord 2018-2022 ‘Ruimte voor Ede’ is afgerond. Het conceptakkoord is op 7 juni jl. besproken in de gemeenteraad. Er was veel steun in de raad voor het akkoord als geheel. Alle partijen kregen de gelegenheid om hun reactie te geven. Ook werden zij uitgenodigd aanvullingen voor te stellen. Veel van deze aanvullingen zijn overgenomen. Het nieuwe college heeft het akkoord nu definitief vastgesteld. Om dit te bekrachtigen hebben de fractievoorzitters en wethouders van de collegepartijen op donderdag 28 juni hun handtekening gezet onder het definitieve exemplaar. 

  Lees verder
 7. SRGB-16
  CU-Logo-Ede plusje-PosterVariant-in-cirkel-CMYK
  Door Fractie op 5 juni 2018

  Peter Jansen vertrekt naar Curaçao

  Peter Jansen legt per ingang van het aanstaande zomerreces zijn raadslidmaatschap neer. Hij zal deze zomer met zijn gezin emigreren naar Curaçao. Hij heeft daar een baan aanboden gekregen bij de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO). Momenteel is Jansen als docent-onderzoeker verbonden aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE).

  Lees verder

  Labels:

 8. Topbanner kandidatenlijst Ede 2018
  CU-Logo-Ede plusje-PosterVariant-in-cirkel-CMYK
  Door Fractie op 18 mei 2018

  Onze idealen in het (concept) bestuursakkoord 2018-2022

  De ChristenUnie wil vol overtuiging relevant zijn in de Edese politiek. Anders gezegd: we willen waardevol zijn. Waardevol voor u en jou, waardevol voor de toekomst van onze kinderen en waardevol voor kwetsbare mensen, alle mantelzorgers en vrijwilligers en ondernemers in onze gemeente Ede en alle buitendorpen. Lees hier een selectie van punten uit het (concept) bestuursakkoord waar we als ChristenUnie van zeggen: dit is waardevol.

  Lees verder
 9. 20180517 Foto bij presentatie bestuursakkoord - heel onderhandelteam
  CU-Logo-Ede plusje-PosterVariant-in-cirkel-CMYK
  Door Fractie op 17 mei 2018

  Bestuursakkoord 2018-2022: 'Ruimte voor Ede'

  Samen werken aan de toekomst van Ede, met veel inbreng van inwoners, bedrijven en organisaties. In het nieuwe bestuursakkoord voor het gemeentebestuur van Ede beschrijven de fracties van ChristenUnie, CDA, GemeenteBelangen, VVD en GroenLinks welke plannen zij hebben voor de komende vier jaar. Het bestuursakkoord is een conceptversie, omdat de gemeenteraad hierover nog spreekt op 7 juni.

  Lees verder
 10. 20180329 Raadzaal
  CU-Logo-Ede plusje-PosterVariant-in-cirkel-CMYK
  Door Fractie op 11 april 2018

  ChristenUnie, CDA, GemeenteBelangen, GroenLinks en D66 gaan met elkaar onderhandelen

  21 maart zijn we bij de gemeenteraadsverkiezingen met een mooie stemmenwinst de tweede partij van Ede geworden. Na de verkiezingen is gestart met gesprekken om een nieuw college te vormen. De informateurs hebben op 10 april een rapport opgeleverd met het voorstel dat ChristenUnie, CDA, Gemeentebelangen, GroenLinks en D66 met elkaar gaan onderhandelen om samen het nieuwe college te vormen. We leggen graag verantwoording af over onze inzet in de gesprekken.

  Lees verder

  Labels: