Berichten over Daan Weststrate

 1. 2020 Gezondheidscentrum Bellestein.jpg
  portretdaan.png
  Door Daan Weststrate op 15 april 2020

  Verkeersveiligheid boven alles bij stemming over Gezondheidscentrum Bellestein

  De plannen voor nieuwbouw van gezondheidscentrum Veldhuizen bij winkelcentrum Bellestein kunnen verder. Donderdagavond 9 april keurde de gemeenteraad het daarvoor benodigde bestemmingsplan unaniem goed. De ontsluiting voor het leveren van goederen van het winkelcentrum is nog niet helemaal geregeld; die is buiten het bestemmingsplan gelaten. Raadslid Daan Weststrate: “Na 12 jaar lijkt er dan eindelijk een besluit genomen te worden. De ChristenUnie is blij dat er nu duidelijkheid komt voor de gebruikers, de bezoekers en cliënten en de wijk. Zonder dat er straks nog vrachtverkeer voor het nieuwe gezondheidscentrum voorrijdt.”

  Lees verder
 2. 2020 Gezondheidscentrum Bellestein.jpg
  portretdaan.png
  Door Daan Weststrate op 22 februari 2020

  ChristenUnie wil een veilige verkeerssituatie bij nieuw gezondheidscentrum Bellestein

  Tijdens de oordeelsvormende vergadering werd er gesproken over het bestemmingsplan wat de komst van het nieuwe gezondheidscentrum bij winkelcentrum Bellestein mogelijk maakt. De discussie ging nu vooral over de verkeerssituatie rond het nieuwe gezondheidscentrum en de verkeersafwikkeling van het (vracht)verkeer richting de westzijde van het terrein voor met name de leveranciers van de daar gevestigde winkels. Raadslid Daan Weststrate: " V.w.b. de ChristenUnie betreft komt het gezondheidscentrum er zonder al te veel vertraging maar met een zo veilig mogelijke variant van de verkeersafwikkeling. Voor onze fractie voelt het rijden van vrachtverkeer door de doorgaande route niet goed. Wij zijn dan ook voorstander van een variant I met extra veiligheidsmaatregelen rondom de oversteek." 

  Lees verder
 3. Regio Foodvalley - platte foto.png
  portretdaan.png
  Door Daan Weststrate op 24 januari 2020

  Reactie op Strategische Agenda - Regio Foodvalley 2020-2025

  De Strategische Agenda geeft de richting aan waarin de Regio Foodvalley zich verder ontwikkelt. Kort gezegd: in wat voor gebied willen wij wonen, leven en werken? Gisteravond bespraken we dit document in de gemeenteraad tijdens een oordeelsvormende vergadering. Lees hier mijn bijdrage terug.

  Lees verder
 4. 20190629 NK Wielrennen Ede
  portretdaan.png
  Door Daan Weststrate op 11 juli 2019

  ChristenUnie vraagt om evaluatie op NK Wielrennen

  Op woensdag 26, zaterdag 29 en zondag 30 juni jl. was de gemeente Ede het decor van het Nederlands Kampioenschap (NK) Wielrennen. Het kan bijna niemand ontgaan zijn: van te voren is er veel reclame geweest voor de wedstrijden en de renners om publiek naar Ede te trekken. Toch zal dit evenement en zullen deze dagen door inwoners van onze gemeente heel verschillend beleefd zijn: of je stond als fan of liefhebber, inwoner of bezoeker van het evenement, langs het parcours, of je ergerde je als inwoner of als aanwonende aan het parcours omdat je slecht je eigen huis uit kon en voelde je bijna een gast in je eigen straat. Nu het evenement achter de rug is, is het wat de ChristenUnie betreft goed om terug te kijken en hiervan te leren. Daarom heb ik vanavond tijdens het vragenuurtje hierover vragen vragen gesteld aan het college.

  Lees verder
 5. Dossier Hoogspanningslijn 2
  portretdaan.png
  Door Daan Weststrate op 8 maart 2018

  Hoog gespannen verwachtingen: ‘kabels moeten snel ondergronds!’

  Sinds 2005 vraagt de ChristenUnie al aandacht in de gemeenteraad voor een actieve aanpak van de gemeente om de boven Ede aanwezige hoogspanningskabels onder de grond aan te leggen. Hoogspanningsmasten en hun kabels ontsieren niet alleen het landschap, ze zijn ook nog eens gevaarlijk door mogelijke gezondheidseffecten van de elektromagnetische velden. Raadslid Daan Weststrate: ‘het wordt nu tijd dat er geld wordt gereserveerd om de hoogspanningslijnen daadwerkelijk onder de grond te leggen: dit heeft al veel te lang geduurd’.

  Lees verder
 6. P8196332
  portretdaan.png
  Door Daan Weststrate op 22 februari 2018

  Voortaan altijd snelheidscontroles op de N224

  Dagelijks rijden op de N224 vele auto’s met hoge snelheid langs de Laan van Kernhem. Ze rijden bovendien ook vaak door rood. De ChristenUnie maakt zich daarom grote zorgen over de verkeersveiligheid op de N224. Uit uitkomsten van een recente verkeerscontrole daar, bleek dat één op de zes auto’s te hard reed. Raadslid Daan Weststrate wil daarom van het college van B&W weten wat zij aan deze gevaarlijke situatie gaat doen en of het bereid is om te zorgen voor permanente verkeerscontrole in de vorm van flitspalen. Op deze manier wordt er opgetreden tegen te hard rijden èn het rijden door rood.

  Lees verder
 7. Vliegtuig
  portretdaan.png
  Door Daan Weststrate op 21 februari 2018

  ChristenUnie: uitstel Lelystad ‘logisch’ en ‘enige juiste keuze’

  Vanmorgen maakte minister Van Nieuwenhuizen belangrijk nieuws bekend dat de uitbreiding van vliegveld Lelystad met zeker een jaar uitgesteld wordt. Hiermee hoopt de minister het vertrouwen van omwonenden terug te winnen. Daarnaast zijn er nieuwe varianten van vliegroutes gepresenteerd die niet meer over Ede en Bennekom gaan.

  Lees verder
 8. Klaslokaal
  portretdaan.png
  Door Daan Weststrate op 26 januari 2018

  Excellente school: 'waardevol door investering in onze kinderen'

  Op maandag 22 januari jl. was het groot feest op 49 scholen in Nederland: zij kregen deze dag het predicaat ‘Excellente School’ uitgereikt. Eén van de scholen was CNS De Triangel in Lunteren. Deze school kreeg het predicaat uitgereikt aangezien zij op een bijzondere manier aandacht besteedt aan sociaal-emotionele ontwikkeling. Aangezien de Triangel als eerste school binnen onze gemeente Ede deze titel kreeg, bezocht ik de school om de schoolleiding te feliciteren.

  Lees verder
 9. Rijtjeshuis.jpg
  portretdaan.png
  Door Daan Weststrate op 27 december 2017

  ChristenUnie stelt vragen aan college 'in de knel: tussen sociale huur en koop'

  Vandaag verscheen een artikel op NOS.nl met als kop ‘Veel dertigers klem: goedkoop huren lukt niet en kopen al helemaal niet’. Hierin wordt beschreven dat het vooral dertigers en late twintigers zijn die het moeilijk hebben op de woningmarkt. Zij zitten op verschillende manieren klem: ze verdienen te veel voor een goedkope sociale huurwoning, maar kunnen geen betaalbaar koophuis vinden. Huurwoningen in de vrije sector zijn vaak veel te duur en voor een hypotheek is hun inkomen juist weer te laag. Naar aanleiding van dit artikel heb ik schriftelijke vragen aan het college gesteld. 

  Lees verder
 10. Daan Weststrate (liggende foto)
  portretdaan.png
  Door Daan Weststrate op 14 december 2017

  Daan Weststrate: ‘Kindercollege mooi middel om kinderen bij politiek te betrekken'

  De gemeente Ede krijgt vanaf het cursusjaar 2018/2019 een Kindercollege, bestaande uit 1 kinderburgemeester en 2 kinderwethouders. Dat heeft de gemeenteraad besloten n.a.v. een initiatiefvoorstel van de fracties ChristenUnie, D66, CDA, PvdA en GemeenteBelangen. Met dit plan willen de partijen jaarlijks een Kindercollege benoemen om, samen met een lesbrief op scholen, de maatschappelijke betrokkenheid van kinderen te vergroten. Raadslid Daan Weststrate, één van de initiatiefnemers van het Kindercollege: “Met dit voorstel worden leerlingen al vroeg geleerd om betrokken te zijn op wat er speelt en om jezelf beschikbaar te stellen”. 

  Lees verder