7. Daan Weststrate

'Aan alle studenten'

Studentikoziteit verleer je nooit…

Het is halverwege november en al het verenigingsleven is al weer een tijdje in volle gang: zo ook de studentenverenigingen. Opgestart na een luwe zomerperiode om in september weer te beginnen met de kennismakingsperiode voor nieuwe eerstejaars. Net voor deze zomerperiode hoort daar ook altijd de ‘spanning’ voor de onthulling van het nieuwe bestuur. Wanneer die eenmaal op een ludieke manier bekend is gemaakt, krijgt het - dan nog - f.t. bestuur de tijd om nieuw beleid te schrijven voor hun a.s. bestuursjaar. Pas na de zomer en na alle drukke opstartactiviteiten kan het nieuwe bestuur zelf genieten en zichzelf een eigen feestje veroorloven: de constitutieborrel. Collega-besturen van verenigingen uit het hele land komen dan langs om met het bestuur kennis te maken en hen te feliciteren.

Zo ontvangt onze fractie ook ieder jaar twee uitnodigingen rond deze tijd: van NSEde en van Ichthus Ede. Als het ook maar even kan, probeer ik hier naar toe te gaan. Omdat borrelen altijd leuk blijft en je dit niet verleert. Omdat ik hele goede herinneringen heb overgehouden aan een eigen studententijd in Ede bij NSEde. Het blijft mooi tijdens de constitutieborrel: de pedel die zijn gasten aankondigt, de felicitatiespeech, het bijpassende ‘cadeau’, de tegenspeech van de praeses en de toast en vervolgens de ontmoetingen over een weer. Het is goed dat we in Ede studenten hebben die zich samen verenigingen. Zich verenigen om vriendschappen voor het leven aan te gaan. Daarom hebben Dirjanne van Drongelen en ik met veel plezier op woensdag 2 november jl. het 11e bestuur der NSEde en op maandag 14 november jl. het 34e bestuur der Ichthus Ede mogen feliciteren met hun installatie. Beide besturen wensen we een mooi bestuursjaar toe en als vereniging een inspirerend jaar gewenst met en voor studenten in Ede.

5 vragen over het huidige parkeerbeleid

Wat is uw mening over het huidige parkeerbeleid in Ede?
In elke stad met de grootte van Ede moet je parkeren reguleren. Helaas bestaat er niet zoiets als een gratis parkeerplaats. Linksom of rechtsom wordt die plaats betaald. Sommige gemeenten kiezen ervoor de belasting voor iedereen omhoog te doen om daarmee het parkeren te betalen. Je kunt zelfs op de zorg aan bejaarden besparen om parkeerplaatsen gratis te maken. Dat is niet wat de ChristenUnie wil.

(Bij winkeliers en publiek is veel weerstand tegen betaald parkeren en is er de indruk, dat betaald parkeren de winkeliers veel geld kost. Veel gemeenten in Nederland zitten in hun maag met wat te doen aan vraagstukken rond parkeren en vervoer rond winkelgebieden. Op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is CROW-KpVV in 2010 begonnen met het inventariseren van de onderzoeken en praktijkervaringen op het gebied van betaald parkeren. Een samenvatting van de uitkomsten van dit onderzoek vindt u terug op deze pagina: 'Elf waarheden over parkeren, mobiliteit en retail.')

Reguleren van parkeren betekent dat inwoners van het centrum een parkeervergunning moeten kopen. Maak je het mogelijk om op pleinen gratis te parkeren, dan zal je zien dat vooral bewoners daar gebruik van zullen maken. Om de beperkt beschikbare ruimte te verdelen, moet er betaald worden voor parkeren in het centrum. Dat is in Ede al lang zo. Ondertussen zien we dat het slecht gaat met de retailers. V&D en Perry sport gaan failliet. Niet door het parkeerbeleid, maar door de naweeën van een economische crisis en omdat het internetkopen een enorme vlucht heeft genomen. Mensen komen niet meer naar een centrum om te winkelen, dat doen ze thuis achter de computer. Ze komen nu veel meer naar een centrum om iets te beleven. En winkeliers die beleving aanbieden, zien meer klanten in hun winkel dan winkeliers die vasthouden aan een concept dat de afgelopen 50 jaar heeft gewerkt maar nu niet meer.

Hinderen parkeertarieven mensen om naar het centrum te komen? Dat is afhankelijk van wat je mensen biedt. Als er in een centrum niets te beleven valt, zullen mensen veel minder bereid zijn iets te betalen voor het bezoek aan een winkel van wie je de producten ook online kunt vinden. Komt daar goede advisering, service en beleving bij, dan lijkt men veel meer bereid de parkeerkaarten te accepteren. Het kan geen kwaad om dat voor Ede nog eens goed te onderzoeken. EN bijvoorbeeld een vast dagtarief te laten ingaan, waardoor mensen langer in het centrum blijven. 

Wat vindt u van de huidige parkeertarieven in Ede?
De huidige tarieven stammen uit de tijd dat het nog goed ging met de winkels. Misschien helpt een verlaging van de tarieven, maar als de winkels niet werken aan nieuwe concepten en klanten niet meer bieden dan alleen een schap aan producten, zal wijziging van de tarieven weinig zin hebben.

Wat gaat er goed in Ede als we het over parkeren hebben?
Dankzij het invoeren van bel-parkeren is het voor mensen veel makkelijker geworden om te parkeren, en kan men afgerekend worden op werkelijk geparkeerde tijd (afgerond op 15 min). Verder is er in het centrum voldoende parkeergelegenheid. Er is daarnaast, voor hen die het nog lastig vinden werken met het bel-parkeren of vooraf betalen, ook altijd de gelegenheid om de auto te parkeren in de Q-Park parkeergarages. 

Wat kan er beter?
Wat beter kan heeft te maken met landelijk beleid. Helaas moet de gemeente BTW afdragen als ze camera's inzetten die bij aankomst je kenteken scannen, en waarbij je na afloop alleen je kenteken hoeft in te voeren om te betalen. Zolang het rijk de parkeeropbrengsten van de gemeente afroomd, zal je moeten zoeken naar de second best optie. En dat is bel-parkeren en vooraf betaald parkeren. Met het geld dat je daarmee bespaart (in Ede 250.000 euro) heb je in ieder geval een beetje ruimte om naar de tarieven te kijken. 

Is het, in het kader van een levendige binnenstad, een overweging om parkeergelden af te schaffen, zoals Veenendaal al doet? Waarom wel / niet?
Parkeren kost altijd geld. Dus afschaffen moet ergens anders uit betaald worden. De ChristenUnie wil niet korten op hulp aan ouderen om parkeren te betalen, geen belastingverhoging voor iedereen om gratis parkeren te betalen. Onze buurgemeente stunt op zaterdag met gratis parkeren en krijgt ondertussen een flink tekort op haar budget. Uiteindelijk moet iemand dat betalen, misschien niet nu, maar over een paar jaar als er op van alles en nog wat bezuinigd moet worden. Gratis parkeren op één van de dagdelen bijvoorbeeld zaterdagmiddag, i.p.v. op de koopzondag zodat elke Edenaar er van kan profiteren is voor ons een optie. Maar dan moet de dekking voor dit 'cadeautje' wel goed zitten. Ondernemers zelf zouden ook meer kunnen doen. In veel steden krijg je bij besteding van een bepaald bedrag een gratis uitrijkaart. In Ede schijnen de ondernemers het daar maar niet over eens te kunnen worden. Hoe graag willen ze je dan eigenlijk als klant? 

Daan Weststrate,
E. daan.weststrate@ede.nl

ChristenUnie wil onderzoek naar verkabeling hoogspanningslijnen in Ede

De gemeenteraad van Ede wil dat het college nader gaat onderzoeken hoe de bovengrondse hoogspanningslijnen op de kortst mogelijke termijn na invoering van de nieuwe rijksregeling ondergronds te krijgen zijn. Hiervoor heeft de raad de opdracht gegeven via een motie die is ingediend bij de vaststelling van de meerjarenbegroting door de partijen ChristenUnie, PvdA, CDA, GemeenteBelangen, VVD en GroenLinks/PE.

Belangrijk signaal
Het is een belangrijk signaal wat de gemeenteraad van Ede hiermee afgeeft. De vijf partijen zijn het er over eens. ChristenUnie-raadslid Daan Weststrate: “Deze hoogspanningslijnen moeten nu zo snel mogelijk onder de grond. Dat deze nog boven woonwijken hangen, is uit de tijd. Het is goed dat de raad deze opdracht aan het college heeft meegegeven om de zaken voor te bereiden. Wanneer de exacte hoogte van de gemeentelijke bijdrage bekend is, kan er ook preciezer worden begroot en geld gereserveerd. Dan zal het niet heel lang meer duren.”

Gewenst effect
Het Rijk streeft er naar dat niet langer woningen onder hoogspanningsleidingen staan. Het doel is om de effecten op de gezondheid te voorkomen en uit esthetisch oogpunt is het ook beter wanneer deze uit het zicht verdwijnen. Boven de kern van Ede loopt een 50 kV hoogspanningslijn van Ede-Noord (Knuttelweg) via de Zeeheldenbuurt, Indische buurt, Klaphek en Galvanistraat naar de Pascalstraat waar de lijn ondergronds via de Rietkampen in zuidelijke richting loopt en te zuiden van de A12 weer boven de grond komt en doorloopt langs Wageningen naar Dodewaard. Binnen dit tracé bevinden zich circa 693 woningen binnen 0 - 50m van de kabels en nog eens 774 woningen die tussen de 50 - 100m van de hoogspanningskabels gevestigd zijn. Op basis van een gemiddeld huishouden-grootte gaat het hier om ongeveer 2000 inwoners die dit direct betreft.

Langlopend dossier
De fracties van de ChristenUnie en de VVD hebben al jaren aandacht gevraagd voor de hoogspanningslijnen boven bewoonde wijken van Ede. Tot op heden was er juridisch geen dwingende reden om hier actief mee aan de slag te gaan. Ook de financiën, die met een dergelijke operatie gemoeid zijn, waren voor de toenmalige colleges reden om nog geen concrete plannen te maken. De landelijke overheid heeft een nieuwe regeling vastgesteld waarvan de uitwerking vanaf 2017 begint. Pas in juli 2016 zal een financieel plaatje bekend zijn.

De kosten daarvoor moeten voor 25% door de gemeenten zelf worden gedragen. Vanuit de ChristenUnie heeft Carla Dik-Faber een amendement  ingediend die de bijdrage voor de gemeenten naar 10% wilde terugbrengen. Dit amendement was mede ondertekend door het CDA, D66, GroenLinks en PVV. Het is bijzonder teleurstellend dat dit amendement het niet heeft gehaald. Want bij aanneming was er direct duidelijkheid voor de gemeenten geweest.

Een ander amendement van het CDA en de PvdA heeft het wel gehaald. Hierin wordt gesteld dat de gemeentelijke bijdrage aan de verkabeling per Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) geregeld kan gaan worden. Gemeenten moeten nu met Economische Zaken gaan onderhandelen, waarbij de totale bijdrage bovendien 25% blijft. Het is echter maar zeer de vraag hoe die besprekingen dan zullen uitpakken. Alleen als er een werkbare Algemene Maatregel van Bestuur komt, is er nog een kans op min of meer rechtvaardige verdeling van de kosten mogelijk. De Kamer zal daarover in ieder geval nog spreken.

De stemmingen over de Wet Stroom zijn geweest en nu moeten we toch weer vooruitzien. Weststrate: "Wij geven de moed niet op. De ChristenUnie zal zich blijven inspannen om de hoogspanningslijn in Ede ondergronds te brengen vanwege het voorzorgprincipe en de veiligheid. Omdat het nu de tijd is om actie te ondernemen, roepen de vijf partijen het college op om eerst een voorbereidend onderzoek te doen zodat alles gereed is wanneer alle financiële details in juli 2016 bekend worden."

Daan Weststrate,
Raadslid ChristenUnie Ede

Kritisch over besteding impulsgelden in het onderwijs

Stichting Proominent fungeert als bestuurlijke ‘koepel’ voor het openbaar basisonderwijs in Ede. Elf scholen zijn hierbij aangesloten. Ieder jaar krijgt de gemeenteraad de gelegenheid zijn visie te geven op de (meerjaren)begroting. Tijdens de oordeelsvormende vergadering heeft raadslid Daan Weststrate de vinger gelegd bij 'de juiste verdeling van de impulsgelden over de scholen'. Weststrate: 'In feite komt het er nu op neer dat de andere scholen profiteren van het geld wat eigenlijk bestemd is voor scholen die dit nu juist hard nodig hebben en krijgen deze scholen dus feitelijk minder dan waar ze recht op hebben'. Een gesprek tussen de wethouder, de directeur-bestuurder van Proominent en het raadslid staat inmiddels gepland.

Vorig jaar heeft de ChristenUnie ook aandacht voor gevraagd voor dit punt. Op pagina 13 van de meerjarenbegroting 2016-2019 wordt aan de batenkant, in paragraaf 10.2.2. ‘Rijksbijdrage OCW Normatief’ hierover het volgende geschreven. Ik citeer: “De impulsgelden zijn de 'oude' postcodegelden en zijn bedoeld als extra vergoeding voor de scholen die een hoger percentage achterstandsleerlingen hebben”.

Tijdens het moment van de toelichting is ons door de heer Dekker, directeur-bestuurder van Proominent, uitgelegd dat zij voor een andere systematiek heeft gekozen; namelijk om deze gelden verdelen onder al haar scholen. Dus niet voor de betreffende school of scholen die geconfronteerd worden met problemen om hen zo op deze manier een extra financiële armslag te geven. In feite komt het er op neer dat de andere scholen profiteren van scholen die dit extra geld nu juist hard nodig hebben. Op de keper beschouwd: door deze maatregelen krijgen deze ‘zwakkere’ scholen dus feitelijk minder dan waar ze recht op hebben. We hebben het over forse bedragen, te weten over € 165.000 in 2016 en over € 100.000 in het boekjaar 2017.

Weststrate: "Als ChristenUnie vinden we dit onacceptabel. De ChristenUnie is van mening dat impulsgelden gebruikt moeten worden waarvoor ze bedoeld zijn. We zijn van meningen dat de betreffende scholen deze gelden wel degelijk nodig hebben. Daarom heb ik samen met collega-raadslid Cora Otter een gesprek aangevraagd met wethouder Johan Weijland (Onderwijs) en directeur-bestuurder Bert Dekker van Stichting Proominent om hierover te spreken. Dit gesprek staat inmiddels gepland. Daarom heeft de ChristenUnie kunnen instemmen met de meerjarenbegroting van Proominent in de besluitvormende vergadering van donderdag jl.".

Potentieel ontwikkelen

De bestrijding van de werkloosheid onder jeugd en jongeren heeft mijn aandacht. Niemand gunt het jongeren en studenten om na hun school of studie niet aan de slag te kunnen. Iedereen wil voor zichzelf kunnen zorgen; een nuttige bijdrage leveren in het werkveld dat hem of haar aanspreekt. In het kader van alle bezuinigingen, heeft de ChristenUnie bij de laatstgehouden Algemene Beschouwingen dan ook speciale aandacht gevraagd voor jeugdwerkloosheid. Er gebeurt al veel moois en volgens de wethouder voldoende. Ik geloof in meer en beter, omdat we willen werken aan een positieve toekomst voor de jongeren van nu. 

Vanuit eerdere kennismakingsgesprekken met mensen en organisatie uit Ede in mijn 50 dagentour kwam ik terecht bij het Talentencafé van De Medewerker. Tijdens deze avond konden jongeren inzoomen op hun talenten en zou ik wat vertellen over wat je allemaal kunt leren door het doen van vrijwilligerswerk. Ik had wat voorbereid om te delen, benieuwd wie er deze avond aanwezig zou zijn. Toen kwam Hoessein binnen, een van de jongerenwerkers van Welstede, uit de wijk Veldhuizen met tien Somalische jongeren.  Op dat moment besloot ik mijn verhaal weg te leggen en ben ik in gesprek gegaan met deze jongens.

Deze jongerenwerker, zelf opgegroeid als allochtone jongere in de wijk Veldhuizen en na zijn studie teruggekeerd naar zijn oude wijk in Ede, is heel concreet aan de slag gegaan met aantal groepen uit de wijk. Veelal jongens van 15 of 16 jaar oud met een Somalische, Marokkaanse en Turkse achtergrond. Hij investeert in deze jongens, is betrokken bij wat ze doen, ondersteunt door middel van bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding en geeft ze een kans om deel te nemen aan het zakgeldproject. Bij dit project mogen enkele jongeren die goed hun best doen, op tijd komen, niet brutaal zijn en verder willen komen, twee avonden in de week afval prikken in de wijk Veldhuizen om zo wat zakgeld te verdienen.

Hoessein is hiermee voor mij het concrete voorbeeld van waar in de basis jongeren met weinig kansen of die werkloos zijn een zetje in de rug worden gegeven. Ik kom hem tegen op straat of in het winkelcentrum Bellestein tijdens het afvalprikken, bij het Talentencafé en in en rond ons wijkcentrum. Jongeren inspireren om te leren werken, door van vrijwilligerswerk te leren. Jongeren de kans te geven om te werken en als prikker van ons achtergelaten zwerfafval een zakcentje te laten bijverdienen. Hij is voor hen degene die leert structuur te bieden, een werkritme te pakken, verantwoordelijkheid te nemen, je afspraken na te komen. En als ze dan straks een sollicitatie bij de Lidl wagen, dan kan hij een goede referentie zijn. Dat is werken aan potentieel. Ruimte geven, vertrouwen in jongeren.

Op de Global Leadership Summit (GLS) conferentie, die deze dagen in de Schuilplaats in Ede wordt gehouden, noemen ze dat de kracht van leiderschap: iedereen heeft potentie en moet de mogelijkheid krijgen om wat te doen met zijn kwaliteiten. Voor mij staat vast: dit potentieel moet de kans blijven krijgen om zich verder te kunnen ontwikkelen. Of je nu een jonge ondernemer bent of een achtergestelde jongere van Marokkaanse of Turkse komaf; daar wil ik me in de gemeenteraad hard voor maken! 

Daan Weststrate,
Raadslid ChristenUnie Ede

Wil je reageren? Stuur je reactie naar daan.weststrate@ede.nl 

 

'50dagentour een sponsachtig iets'

Daan Weststrate besloot meteen toen hij raadslid werd voor de ChristenUnie om een 50dagentour te gaan houden. Hij wilde Ede beter leren kennen. En te weten te komen wat er allemaal in de Edese samenleving leeft. ,,Ik vind het als raadslid belangrijk dat je de straat op gaat. Vanaf het begin heb ik gezegd 'ik ben geen dossiertijger, maar moet de stukken wel goed weten'. De aanvullende dingen vertellen de mensen jou."

Het mes snijdt volgens Daan Weststrate aan twee kanten. ,,Enerzijds leer ik veel mensen kennen. Mensen vinden het ook leuk als je zegt 'heb je een uurtje'. Dat is goed in te passen in de agenda. Het vraagt niet te veel van mensen. Mensen staan altijd open, zij zijn enorm trots om het verhaal te vertellen waar zij mee bezig zijn. Of het nu een zaak is, of zij ergens vrijwilligerswerk voor doen, of ambtenaren die mij iets willen vertellen. Zo krijg je een hoop input. Aan de andere kant is het voor mij een sponsachtig iets. Ik luister en stel verduidelijkings vragen en ik schrijf mee."

Zijn aantekeningen is Weststrate nu aan het uitwerken. ,,Op de korte termijn leer je voor de lange termijn mensen kennen. Ik had een stuk of twintig bezoekjes gepland en dacht 'hoe krijg ik die andere dertig nu nog voor elkaar'. Ga ik die zelf als een malle plannen of stel ik de vraag aan mensen of zij iets voor mij wisten. Ik maakte mij geen zorgen dat die dertig andere afspraken niet vol kwamen."

Van niemand kreeg Daan Weststrate een afwijzing voor een gesprek. ,,Het meest aansprekende wat ik hoorde ging over de historie van Ede. Zo bezocht ik de vereniging Oud Ede en Oud Bennekom. Ik kan wel in de politiek zitten, maar het is heel belangrijk om bijvoorbeeld te horen hoe De Kraats is geworden zoals het daar nu is. We gaan nu over de Parklaan, het is moeilijk om daarover te besluiten als je niet weet hoe de geschiedenis is. Dat geeft voor mij zo veel meer context 'oh, dat zit al een eeuw daar, daarom geeft het zo veel emoties bij mensen'. Dat lees je niet in de stukken."

Tijdens de 50dagentour probeerde Weststrate zich zo veel mogelijk te oriënteren op zijn portefeuille ruimtelijke ordening. ,,Ik vind het belangrijk om de eigen ondernemers te leren kennen. Wat moet er bijvoorbeeld gebeuren om de lokale economie weer een beetje voor te trekken. Dat los je niet zo maar op. Je kunt met de kennis nu nog niet alles mee. Later misschien wel. Al met al was het een nuttige tournee."

© Dit artikel is geschreven door Jan de Boer en verscheen woensdag 8 oktober 2014 in Ede Stad

#50dagentour – Bezoek aan Netwerk Dien je Stad

Woensdag 20 augustus 2014

Vanmorgen was ik te gast bij Eelke Dekens (initiatiefnemer) en Maries van der Hek (projectcoördinator) van Netwerk Dien je Stad in Ede. Eind vorig jaar was ik met hen in contact gekomen door het grootse ontmoetingsfeest wat zij organiseerden om alle hulpvragers en hulpbieders bij elkaar te brengen. Met enkele fractieleden waren wij daar ook te gast en ik had beloofd eens terug te komen om nader kennis te maken omdat ik benieuwd was naar de aanleiding van het ontstaan van dit Netwerk. Vanmorgen loste ik dus deze belofte in.

Dat het veel meer dan het inlossen van een belofte is, kan ik meteen wel zeggen. Wat een geweldig werk doen Eelke en Maries voor Ede. Met Netwerk Dien je Stad bieden zij hulp en netwerk aan mensen die weinig of geen netwerk hebben. Met de jaren bouwden zij aan een netwerk dat bestaat uit jongeren die vrijwillig anderen mensen helpen in Ede. Waar het om gaat? Dat zegt de missie: Een Edese samenleving waarin mensen naar elkaar omzien. Het deze mannen, en achter hen een grote groep aan vrijwilligers, om samenleven.

Dat we als Ede hier de komende tijd meer naar toe gaan, is duidelijk. We moeten straks als gemeente veel meer doen met veel minder middelen. Ook de gemeente zal straks meer moeten terugvallen op haar inwoners. Mensen die dit vaak sneller zullen merken, zijn personen zonder een groot netwerk van familie, buren, vrienden of kennissen. Juist voor hen is een organisatie als Netwerk Dien je Stad er om hen te ondersteunen en te helpen. Dat hun werk niet alleen in Ede werk wordt gewaardeerd, blijkt wel uit het feit dat ze eind vorig jaar de winnaar zijn geworden van de landelijke vrijwilligersprijs: ‘Meer dan handen vrijwilligersprijs 2013’.

Omdat er meerdere van deze organisaties zijn, is het goed dat er een algemeen en centraal meldpunt wordt gebruikt. Hier komen hulpvragen binnen en worden ze doorgestuurd naar de betreffende organisatie die de hulpvraag het beste kan oppakken. Dit is efficiënt werken ten behoeve van de hulpvrager. Door dit vrijwillig te doen, zonder er iets voor terug te verwachten, kunnen zij mensen blij maken.

Dat is iets van ons allemaal: met elkaar voor een samenleving gaan waarin mensen naar elkaar omzien! Beginnend in je eigen huizenrij, straat of wijk. Wil jij eens wat doen voor Netwerk Dien je stad? Kijk dan op: www.dienjestad.nl

 

#50dagentour - Bezoek Kinderdorp Bennekom - 'niets moet, (bijna) alles mag'

Dinsdag 19 augustus 2014

Vanmorgen was ik in het kader van mijn #50dagentour te gast in Kinderdorp Bennekom. Voorzitter Wim Appelman ontving mij en leidde mij rond en vertelde mij van alles rond Kinderdorp: van het ontstaan in 1971 tot aan de inzet van vele vrijwilligers. Wanneer je niet bekend bent met het fenomeen 'Kinderdorp' weet je ook niet dat dit het hoogtepunt van veel kinderen is in de zomervakantie: een week vol met timmeren, bouwen, creatief bezig zijn, het kiezen van een kinderdorp-burgemeester, dansen, dagbladen maken, post versturen en het gewoon gezellig met elkaar hebben. Wat me opviel was dat er gewoon spontaan een rij was gevormd door de kinderen om hun dagelijkse warme hap op te halen. Niks geen dranghekken of afzetstroken: ontspannen op de beurt wachten. Alles onder het geweldige motto: 'niets moet, (bijna) alles mag...'. Dat de regen gisteren soms met bakken uit de lucht kwam, deerde voor veel kinderen niet. Gewoon even schuilen in de film-, dans-, of redactietent. En zo snel het buiten weer droog is: snel naar de hut! Heb genoten van de inzet van veel (in het geel gestoken) vrijwilligers: bedankt! Heb wel gezien dat zij, op hun eigen manier, een eigen feestje van 'Kinderdorp' maken! Morgen staat er een mooie fotoserie in De Gelderlander, gemaakt door Tamara Reijers. Hier alvast wat kiekjes van mijzelf. Voor meer info: www.kinderdorp.nl. Kinderdorp wordt a.s. vrijdag om 16.00u afgesloten.

#50dagentour – Werkbezoek bij Waaijenberg Verhuizers

Maandag 11 augustus 2014

Afgelopen maandagmiddag was ik in het kader van mijn #50dagentour te gast bij Dhr. Jan van Santen, directeur van de Waaijenberg Groep. Het een bijzonder mooie kans om zo in alle rust een kijkje te mogen nemen bij grote bedrijven uit Ede. Groots, niet alleen in omvang maar vooral ook in leeftijd.

Daarvoor zetten we de klok terug naar 1896, op het moment dat Sander Waaijenberg Sr. begon met het vervoer van o.a. grafstenen uit de groeve van Rhenen. Het bedrijfje groeide zo uit op een bodedienst met een dagelijkse tocht naar Arnhem West.

De 2 broers, die het bedrijf na de oorlog van vader Waaijenberg hadden overgenomen, wisten het verhuisbedrijf groot te maken met het motto ‘zuinig met de spullen van een ander’. In 1980 besloten Sander Jr. en Henk het bedrijf te verkopen, de firma Malenstein uit Ede werd de nieuwe eigenaar van het bedrijf. Waaijenberg Verhuizers werd een onderdeel van de Malenstein Group, de naam Waaijenberg bleef dus bestaan. Het wagenpark van Waaijenberg Verhuizers kreeg de huiskleuren van Malenstein , maar reden onder hun eigen naam.

Onder de vleugels van de Malenstein group breide het bedrijf zich uit. In 1989 werd Jan van Santen aangesteld door de Malenstein Group als directeur van Waaijenberg Verhuizers. In 1992 werd er door de Malenstein group besloten om het bedrijf van de hand te doen.  Jan van Santen wist het bedrijf van de Malenstein Group te kopen, hij was al directeur van Waaijenberg Verhuizers en nu ook eigenaar. Nu Jan van Santen aan het roer stond van de firma werden er in de jaren erna verschillende verhuisbedrijven overgenomen, hierdoor bestond de Waaijenberg Groep in 1999 uit 5 Verhuisbedrijven. De jaren erna groeide de Waaijenberg groep en ontstond er ook in Ede een grote vestiging: vanuit beide locaties werden verhuizingen gepland en uitgevoerd over de gehele wereld. Door de inzet van de Waaijenberg Groep werd het bedrijf in 2007 verkozen tot ‘Verhuisbedrijf van het jaar’, een opsteker voor iedereen die voor het bedrijf werkt.

Het is mooi maar vooral ook belangrijk voor Ede dat zij een aantal van dit soort lang bestaande bedrijven in haar gemeente heeft. Bedrijven met geschiedenis die al vele generaties meegaan. Die Ede vaak ook een gezicht hebben gegeven. Het is mooi om te zien hoe deze bedrijven creativiteit aanwenden om nieuwe doelgroepen en markten aan te boren om de omzet in stand te houden en ook uit te kunnen breiden.

Wat mij betreft gaan we door als gemeente Ede met het denken en handelen voor en met ondernemers voor een gezonde economie. Ondernemers helpen betekent voor mij: een gemeenteloket met als uitgangspunt: ‘Ja dat doen we, en lukt het niet: Wat kan dan wel? Zo niet, is er een alternatief? Wij helpen u verder!’. Hiernaast is het zaak dat we verzorgde bedrijventerreinen, en intensieve contacten tussen gemeente en bedrijven (onder)houden. Het creëren van win-win situaties zijn daarbij belangrijke voorwaarden als uitgangspunt. Of met andere woorden: ‘zuinig met de spullen van een ander’.

#50dagentour - Schoolhuisvesting: een verantwoordelijkheid of blok aan been van gemeente?

Vrijdag 8 augustus 2014

Afgelopen vrijdagmorgen was ik in het kader van mijn #50dagentour te gast op het gemeentehuis om bijgepraat te worden over zaken vanuit mijn nieuwe portefeuille Onderwijs. Ambtenaar Nol le Blanc weet alles over Onderwijshuisvesting. Na een korte kennismaking rond het debat over de herstart van de EBS De Rots was het goed om nu eens wat uitgebreider stil te staan wat de taak en verantwoordelijkheid van de gemeente is rond de huisvesting van scholen.

Wie is er nu eigenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud aan schoolgebouw in Ede? Hoeveel schoolgebouwen zijn er eigenlijk in onze gemeente? Rond de bekostiging van het onderhoud is in Nederland de afgelopen jaren veel gediscussieerd tussen gemeente en schoolbesturen. In deze discussie was de zogenaamde ‘kruisjeslijst’ al jarenlang een goed hulpmiddel. Op deze lijst staat netjes aangegeven wie waarvoor verantwoordelijk is, kort gezegd: als het om de stenen gaat dan gaat de gemeente de financiële verantwoordelijkheid aan over het gebouw maar wat betreft de instandhouding van het gebouw, het onderhoud (aan de binnenkant), is het schoolbestuur weer verantwoordelijk. Het onderhoud van de buitenkant van het gebouw valt dan ook weer onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Ofwel de financiële verantwoordelijk: de schoolbesturen moeten een aanvraag indienen bij de gemeente om hulp te krijgen zodat de school wel de uitvoering voor haar rekening neemt.

Best een heel ingewikkeld verhaal. Helemaal wanneer dit verhaal vanaf 01-01-2015 weer gaat veranderen. Dan zullen de schoolbesturen dus zelf verantwoordelijk worden voor het totale onderhoud aan haar gebouwen: zowel financieel als uitvoerend. Natuurlijk zullen zij hiervoor geld ontvangen vanuit het gemeentefonds maar dan nog: in onze gemeente Ede spreken we over 21 verschillende schoolbesturen met daaronder zo’n 63 schoolgebouwen, de dislocaties nog niet meegeteld. Dit is een heel werk om dit in de gaten te houden.. en is dat nog wel een taak van de gemeente wanneer zij hier ook geen verantwoordelijkheid meer in draagt. Toch wel: de gemeente houdt de taak om voor de vervangende nieuwbouw te zorgen voor scholen die niet meer mee kunnen.

Kortom: aan ons als raad een belangrijke taak om visie te vormen wat wij met de vele schoolgebouwen willen doen. Zeker wanneer verschillende scholen gaan fuseren, er ruimte leeg komt te staan en eventueel achterstallig onderhoud ontdekt wordt. Wie is hiervoor dan verantwoordelijk? Een uitdaging om hier mee bezig te gaan.

#50dagentour - Hulp voor startende ondernemers in Ede

Woensdag 6 augustus 2014

Vorige week woensdag ben ik op bezoek geweest bij het Centrum voor Jonge Ondernemers (CvJO) in Ede. Het CVJO Ede biedt startende ondernemers een professionele werkomgeving in een open kantoortuin met collega (startende) ondernemers. Door hier te werken als startende ondernemer ervaar je samen een vliegende start, doordat je kennis, netwerk en ervaring actief met elkaar deelt. Het is mooi om te zien dat dit landelijke concept nu ook in Ede terecht is gekomen. Mannen als Hans Zomer en Bas Mennink, kartrekkers van dit project in Ede, willen graag als adviseur en als loods voor startende ondernemers beschikbaar zijn. Op woensdagmorgen van 09.00u – 11.00u is er een gratis inloopspreekuur. Hierbij zijn er ook nog specialisten aanwezig die met je mee willen denken over verzekeringen, accountants- en financiële vragen. Een mooi initiatief in Ede wat jonge ondernemers kan helpen de eerste jaren van hun bedrijfsvoering door te komen. Interesse? Kijk snel op www.ede.cvjo.nl.

#50dagentour - Jeugdwerkloosheid: kopzorg of uitdaging voor Ede?

Woensdag 6 augustus 2014

De werkloosheid onder jeugd (15 t/m 22 jr) en jongeren/starters slaat hard om zich heen. Met name jongeren hebben het enorm zwaar te verduren. Of je nu hoog bent opgeleid of weinig startkwalificaties hebt: je zult als jongere erg hard je best moeten doen om aan het werk te komen. Hoe is dit in onze gemeente Ede en wat kunnen we hiertegen doen? Gistermorgen had ik, in het kader van mijn #50dagentour, hier een gesprek over met Marcella van Oostingen van de Jongerenraad Ede.

Marcella over Jeugdwerkloosheid: “Een moeilijk en complex onderwerp waar landelijk ook veel aandacht voor is. Toch is de jeugdwerkloosheid in de regio Foodvalley en onze gemeente Ede nog hoog en moet deze bestreden worden. Vorig jaar ondertekende de Edese wethouder Ligtelijn de aanpak om jeugdwerkloosheid te bestrijden. Tot nu toe zijn er een aantal initiatieven gelanceerd waaronder de jongerenvouchers. Hier is door bedrijven uit de regio Foodvalley best gebruik van gemaakt om zo jongeren aan het werk te helpen d.m.v. financiële steun vanuit de lokale gemeente.” Maar is dit genoeg? In ieder geval waren er meer bedrijven die mee wilden doen dan beschikbare vouchers. Wat kan de gemeente of organisaties, instellingen en inwoners uit Ede zelf doen om de (jeugd)werkloosheid terug te dringen? De Jongerenraad Ede gaat hier over twee weken in gesprek over met de wethouder.

Misschien ga ik wel mee... wat ik in ieder geval belangrijk vind, is dat er in de oplossingen een evenredige aandacht is naar hoog- als lager opgeleide jongeren. Dat wil nog wel eens anders zijn: het is goed dat er meer leer- en stageplaatsen worden gecreëerd maar jongeren die net van het HBO of WO afkomen, moeten ook iets aan de voorgestelde oplossingen hebben.

Heb jij ook ideeën wat oplossingen of initiatieven kunnen zijn om jeugd en jongeren sneller aan een (tijdelijke) baan te helpen? Wat zou, volgens jou, de gemeente Ede meer, anders, opnieuw kunnen doen? Laat het me weten via Facebook, stuur een e-mail naar daan.weststrate@ede.nl of bel me: 06-27358585. Ik ben benieuwd en zie je reactie tegemoet!

#50dagentour - Vraag van tieners m.b.t. Graffiti

Vrijdag 25 juli 2014

Op de oproep om in deze zomerweken met mensen in contact te komen in het kader van mijn inwerkperiode als raadslid, kreeg ik een vraag van Ruben en Jelte. Twee jongens van 12 jaar die net afscheid hebben genomen van de basisschool. In het afgelopen is hun interesse gewekt voor het tekenen in sierlijke letters wat je zoal vaak op straat of meer openbare plaatsen tegenkomt: Graffiti. Naast het thuis te proberen op karton en houten platen vroegen Ruben en Jelte zich af of dit in Ede ook ergens op de muur zou kunnen. Dat zou toch cool zijn? Maar op één voorwaarde zeiden ze: het moest wel legaal zijn… anders wilden ze het niet. Nu blijkt er in Ede geen legale plaats te zijn waar creatievelingen bezig kunnen met het maken van tekeningen. Daarom belden ze mij: kan jij hier niets mee doen?

Omdat mijn kennis en ervaring met Graffiti niet verder gaat dan het vluchtig zetten van mijn paraaf, wilde ik mijzelf hier eerst in verdieping alvorens tot actie over te gaan. Ik heb de jongens uitgenodigd mee te gaan naar Arnhem waar, in de buurt van de Hogeschool voor de Kunst, een lege Wall of Fame is zodat studenten kunnen oefenen met het maken van tekeningen. Hier hebben wij op vrijdag 25 juli jl. geoefend. De jongens wisten al heel aardig met de spuitbus om te gaan. Mooi om te zien hoe zij zich snel aangebrachte 'handtekeningen' (de tags) al eigen hadden gemaakt. Een throw-up is een grote uitgewerkte tag met een of twee kleuren, zie foto’s. Natuurlijk moest ik er zelf ook aan geloven om even mijn ‘tag’ te zetten...

In de komende weken wil ik met de jongens naar de JongerenRaad om hen deze vraag voor te leggen. Zelf wil ik mij eens verdiepen in de voor- en tegenargumenten van Graffiti. Het is volgens mij te gemakkelijk te zeggen dat het vies, slecht en verkeerd is. Wellicht dat er ook een positief effect aan zou kunnen zitten wanneer er een legale plaats om te spuiten zodat het illegaal spuiten op winkelpanden, muren en in tunneltjes teruggedrongen kan worden. Ik ben benieuwd en hou me aanbevolen voor advies.

Daan Weststrate
E. daan.weststrate@ede.nl

#50dagentour - Kennismakingsgesprek over Jongerenparticipatie

Donderdag 24 juli 2014

Gistermorgen was ik, in het kader van mijn #50dagentour in deze recesperiode, te gast bij De Medewerker in Ede. Mevr. Annet Timmerman, projectcoördinator van de Maatschappelijke Stage (MaS, helaas is deze recent afgeschaft - maar had zo'n grote meerwaarde) en jongerenparticipatie vertelde mij alle in en outs van een nieuw prachtig pilotproject. Een project waarin jongeren van 16+ - zonder betaald werk - met elkaar en deskundigen aan de slag gaan om van 'de reservebank' af te komen en door middel van vrijwilligerswerk of via via en gezamenlijke ideeën, hun kans op betaald werk te vergroten. Dit levert winst op voor de jongere, de vrijwilligersorganisaties en de maatschappij! Dat is toch prachtig..

Met een heel aantal organisaties samen worden twee doelen nagestreefd: • Het vergroten van het zelfbewustzijn en zelfvertrouwen van baanloze jongeren.
• De toeleiding van een deel van de jongeren naar vrijwilligerswerk, waarmee ze hun kans op betaald werk vergroten.

Hetgeen wat mij hierin het meeste intrigeert is dat iedereen en alles hierin wordt meegenomen. Er zijn veel jongeren, autochtoon en allochtoon, hoogopgeleid tot laag opgeleid, jong tot jongvolwassen, die best wat hulp willen of kunnen gebruiken. Hierom werkt De Medewerker met een pilot om jongeren op een avond, wellicht maandelijks, bij elkaar te brengen: ontmoeting, inspiratie en training, coaching / begeleiding spelen in deze avond een grote rol. Door een positieve benadering tijdens deze verschillende pilotavonden wordt gewerkt aan bewustzijn van eigen talenten van jongeren. Jongeren met meer zelfvertrouwen en tijdelijke ruggensteun kunnen vervolgens beter eigen mogelijkheden creëren. De ontmoeting met anderen werkt daarbij inspirerend. Vraag moet vanuit henzelf komen, dan blijkt de motivatie dan men iets wil.. Ik geloof hierin en ben erbij op deze avond(en), jij ook...

Zou jij ook iets kunnen betekenen voor jongeren die op dit moment solliciteren en steeds maar weer een negatieve reactie krijgen? Wat zou jij voor hen kunnen doen of hen willen zeggen op deze avond? Geef het me door, wellicht zijn er interessante matches te maken! Mocht je sowieso willen reageren, ik zie je reactie graag tegemoet!

Wie is Daan Weststrate?

Iets over mijzelf
Geboren en opgegroeid in Zeeland, bracht mijn studie aan de Christelijke Hogeschool Ede mij in 2005 naar Ede. Van de studentenkamer op de Nieuwe Maanderbuurtweg via de Pollenstein woon ik nu samen met mijn vrouw Elsbeth aan de Blijdestein.
Na mijn studie heb ik enkele jaren als groepsleerkracht op enkele basisscholen in Ede gewerkt. Daarna ben ik begonnen als adviseur op het landelijke partijbureau van de ChristenUnie. Op het partijbureau in Amersfoort adviseer ik lokale besturen van onze kiesverenigingen over allerhande bestuurszaken. Daarnaast ben ik al een aantal jaren betrokken bij de lokale fractie van de ChristenUnie in Ede als fractiemedewerker, fractievolger en als campagneleider.

Vanaf mijn jeugd boeit de politiek mij. Ik heb gemerkt dat ik in de politiek graag op een positieve manier invloed wil uitoefenen. Denk hierbij aan het aanpakken van problemen en het zoeken van oplossingen hiervoor. Vooral om anderen hiermee (verder) te helpen. Ik kijk erg uit naar de komende raadsperiode om daarin met elkaar bezig te zijn ‘Voor een sterkere samenleving’ in Ede.

Mijn ambitie voor Ede

Mijn ambitie voor Ede is dat jongeren, studenten en starters de kans krijgen om te leren, te wonen en te werken in onze gemeente Ede. Ik wil dat ze merken dat ze invloed hebben op de beslissingen die er worden genomen en zeker op die punten die hen aangaan. Zodat Ede trots kan zijn op hen en zij op onze gemeente Ede.

We staan als gemeente voor een belangrijke periode met veel veranderingen. We bedenken met elkaar waar we naar toe willen in 2025 en welke belangrijke stappen en keuzes er nu al gemaakt dienen te worden. We hebben alle inwoners van Ede nodig om een gezamenlijke inbreng te leveren, mee te denken, oplossingen aan te dragen en er samen voor te gaan. Alleen op deze manier kunnen we deze veranderingen samen aan. Niemand uitgezonderd, met oog voor diegene die niet (zo snel) mee kunnen komen.

Tot slot
Wanneer u of jij een vraag hebt, neem dan gerust contact met mij op via de contactgegevens die in de linker kolom staan. Er komt gegarandeerd een reactie en ik ga graag het gesprek met u/jou aan.