Gebedspunten

Ik bid mee!

De ChristenUnie wil de samenleving dienen door haar meer te laten functioneren naar Gods wil. Daartoe streeft zij ernaar op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd te zijn. De ChristenUnie fundeert haar opvattingen over de politieke vraagstukken van vandaag op het Woord van God.

Dit is de missie van de ChristenUnie. Dit is het kader waarin we ons werk doen, in afhankelijkheid van Hem, toegewijd aan Hem. Daarom bedden we ons werk in in gebed. Maandelijks verstuurt het partijbureau een gebedsbrief die naar ruim 1300 mensen en gebedsgroepen gaat. In deze gebedsbrief staan onderwerpen waarvoor u kunt danken of bidden.


Gebedspunten

En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort
(Johannes 5:14)

Aandachtspunten om mee te nemen in gebed voor de lokale overheid:
* Wijsheid,voor kennis en inzicht om dingen goed op waarde te kunnen schatten en te kunnen onderscheiden
.
* Goede samenwerking en verbondenheid als christenen onderling in raad en college
.
* Dienstbaarheid aan de gehele samenleving en alle burgers.
* G
oede en wijze raadgevers om de politici heen.
* Wijsheid om helder en eerlijk te communiceren wat visies zijn als het om principes en keuzes gaan.

* Goede ambtelijke ondersteuning
.
* Zoeken en streven naar rechtvaardigheid.

* Persoonlijke voorbede voor raadsleden, wethouders en de burgemeester
.