Giften

Hoe kunt u onze campagne financieel ondersteunen?

Adopteer nu uw eigen campagnebord!

Op 19 maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen, ook  in de gemeente Ede. Uiteraard doet ook de ChristenUnie mee en gaan we campagne voeren.

Verkiezingscampagne
Een aantal maanden geleden zijn wij gestart met de campagnevoorbereidingen. Net als in de afgelopen vier jaar in de raad, willen wij in de volgende campagneperiode een herkenbaar christelijk geluid laten horen. Wij putten daarbij onze inspiratie uit het evangelie en de Bijbelse opdracht om in onze eigen omgeving een ‘lichtend licht en zoutend zout’ te zijn. In verkiezingscampagne zullen we moeten strijden voor iedere stem, zodat we in de raad een sterke vertegenwoordiging houden. Daar wordt door veel vrijwilligers met veel enthousiasme aan gewerkt. Natuurlijk spreken we veel mensen op straat aan en presenteren wij ons via de (social) media en de reclameborden.

Bijdrage
Een campagne met impact vraagt niet alleen inzet van mensen maar kost ook geld. Helpt u mee om een effectieve campagne mogelijk te maken? U kunt dat doen als vrijwilliger of door het overmaken van een campagnegift. In de laatste drie weken zet de ChristenUnie driehoeksborden met uitdagende standpunten langs de hoofdwegen in. Heel veel inwoners gaan deze weken in totaal ongeveer 140 posters zien. De kosten van deze actie bedragen ca. € 3.500,-.

Graag daag ik u uit om één verkiezingsposter (zie foto) voor uw eigen rekening te nemen: voor 
€ 25,00 zorgt u er al voor dat deze poster 3 weken lang zichtbaar is langs een van de strategische hoofdwegen in Ede.

U kunt uw bijdrage overmaken op girorekening 9140964 t.n.v. ChristenUnie Ede o.v.v. campagnebijdrage GR2014

Alvast heel hartelijk bedankt!

Met hartelijke groet,

Daan Weststrate
Campagneleider GR2014

T. 06 - 27 35 85 85
E. daanweststrate@gmail.com

Ps. Uw giften zijn aftrekbaar. Zie voor meer informatie over belastingvoordeel bij giften: klik hier >>