12. Harry Hindriks

Wie is Harry Hindriks?

Ik ben Harry Hindriks, 60 jaar, en woon in Ede. Ik ben getrouwd met Alice Hilvers en samen zijn we lid van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Veenendaal. Sinds 2000 ben ik werkzaam als zelfstandig juridisch adviseur. Daarvoor heb ik vanaf 1973 bij verschillende gemeenten (groot en klein) gewerkt waarvan de laatste 12 jaar als gemeentesecretaris.

De kennis en ervaring die ik bij de gemeentelijke overheid heb opgedaan zijn voor mij de aanleiding om mij als kandidaat voor de ChristenUnie in Ede beschikbaar te stellen. Zeker in een tijd waarin steeds meer taken naar de gemeenten toekomen vind ik het belangrijk dat de gemeente inzet op het zoveel mogelijk handhaven en waarborgen van de voorzieningen voor kwetsbare groepen in de samenleving. Van jeugdzorg tot ouderenzorg en alles wat daar tussen in de bijzondere aandacht van de gemeente vraagt. Sleutelwoorden daarbij zijn voor mij: recht doen. Mijn juridische achtergrond speelt daarbij ongetwijfeld een rol maar het is toch vooral ingegeven door de invulling die ik wil geven aan mijn christenzijn.

Vanuit die overtuiging wil ik mijn kennis en ervaring op het terrein van het politieke bestuur in de gemeente graag inzetten voor de ChristenUnie in Ede.