5. Herko van Beek

Toekomst van het buitengebied

Hoe kunnen we verbrokkeling in het buitengebied een halt toeroepen en houden we dit gebied mooi, levenskrachtig en energiek? Daarvoor is het Programma Buitengebied in ontwikkeling. In een drietal themabijeenkomsten zijn de visies van direct betrokkenen gecollecteerd en deze zullen voortvloeien in de verdere opstelling van het document. De bijeenkomsten waren verdeeld in verschillende sectoren, de niet-agrarische, agrarische en toeristische sector.

Bij de eerste themabijeenkomst met belanghebbenden werd de betrokkenheid direct zichtbaar door een overweldigende belangstelling. Het buitengebied leeft, hebben we kunnen concluderen! En wat te denken van de bedrijvigheid in dit gebied? Harde werkers met een creatieve inslag die veelal een voorbeeld zijn wat Maatschappelijk Verantwoord, en bij voorkeur duurzaam, Ondernemen betreft.

Als ChristenUnie fractie kijken we reikhalzend uit naar het moment dat het Programma Buitengebied op tafel komt te liggen. Kritisch en nauwgezet zullen wij dit document beoordelen waarbij een zeer belangrijke rol zal zijn weggelegd voor de visie van bewoners en werkenden in dit voor ons zo belangrijke gebied.

Herko van Beek,
E. herko.van.beek@ede.nl

Werkbezoek keten in buitengebied op 7 november jl.

Op vrijdagavond 7 november jl. heeft een delegatie van de gemeenteraad een bezoek gebracht aan een tweetal keten in het buitengebied van Lunteren. Naast de raadsleden waren ook burgemeester Cees van der Knaap, wijkregisseur Matthijs Bouwman en preventiewerkers Luuk Miedema en Steffen Hylkema hierbij aanwezig.

Voorafgaand aan het bezoek werd er een korte toelichting gegeven door de preventiewerkers. Vervolgens vertrok het gezelschap richting Lunteren voor een bezoek aan ‘Wimpies keet’ bij de familie Visser aan de Bisschopweg. We werden opgewacht door de boer en boerin welke ons begeleidde naar de samengekomen jongeren in de keet boven de koeienstal. Een tiental jongeren, waarvan het merendeel jongens, zaten aan de bar en dronken daar een biertje. Al snel werd duidelijk dat er regels golden in deze keet, opgelegd door de boerin. Wie deze te buiten ging was niet meer welkom op het erf van de boerderij.

Aansluitend vertrok het gezelschap naar de tweede keet van de familie Van den Broek aan de Postweg. Deze keet is een oud chalet achter op het woonerf en landelijk gelegen tussen de weilanden. Al snel werd duidelijk dat ook hier de ouders een belangrijke rol spelen bij de naleving van de door hen vastgestelde regels. Ouders welke nauw contact onderhouden met andere ouders.

Ook werd tijdens dit bezoek duidelijk dat jongeren die graag een keet bezoeken niet voornemens zijn om te gaan stappen op Museumplein. Er bestaat eenvoudigweg een te grote kloof tussen een groot deel van de jongeren uit het buitengebied en de bezoekers aan de horeca gelegenheden in Ede. ‘Hent uut ’t Zaand’ in Wekerom wordt als enige optie gezien door de plattelandsjongeren.

Positief is het in dit kader te vermelden dat ook de kerken een belangrijke rol zijn gaan spelen binnen het hele fenomeen keten. Drank- en drugsproblematiek waren tot enkele jaren geleden niet of nauwelijks bespreekbaar. Gelukkig is hier verandering in gekomen en werkt men volop mee het probleem wat er, zeker met alcohol, is te onderkennen en bespreekbaar te maken, ook op de catechese waar veel keetbezoekers wekelijks te vinden zijn.

Geregeld komt het voor dat jongeren uit dezelfde keet gezamenlijk een kerkdienst bezoeken. Men gaat met elkaar mee en rouleert dus als het ware van kerk.

Concluderend aan dit werkbezoek kunnen we zeker stellen dat er excessen bestaan, maar dat er door verschillende instanties, kerken, ouders en de jongeren zelf een positieve grondhouding bestaat aan het naleven van (gemeentelijke)regelgeving.

Herko van Beek

Wie is Herko van Beek?

Mijn naam is Herko van Beek. Ik ben 42 jaar en een geboren en getogen Lunteraan. Getrouwd ben ik met Anette en samen hebben wij twee kinderen. Thessa van 12 jaar en Julian van 9 jaar. Wij zijn belijdend lid van de Hervormde Gemeente Lunteren binnen de PKN. Een gemeente waarbij wij ons helemaal thuis voelen.

Na mijn opleiding Voedingsmiddelentechnologie ben ik doorgestroomd naar de Koninklijke Militaire School Luchtmacht in Woensdrecht. Aansluitend heb ik vier jaar gediend als Assistent Luchtgevechtsleider op het Air Operations Control Station te Nieuw-Milligen. Vanaf 1999 ben ik werkzaam als planner bij Cimar Electronics B.V. in Veenendaal. In mijn vrije tijd rijd ik motor, luister naar muziek en ga graag op bezoek in de natuur.

Mijn motivatie om de politiek in te gaan is dat ik de mening ben toebedeeld dat voornamelijk de dorpen binnen onze gemeentegrenzen hun eigen identiteit moeten behouden. Daarnaast dient de kwaliteit van leven in al haar facetten gewaarborgd en gegarandeerd te zijn en te blijven. De stimulering van lokale bedrijvigheid en streekproducten spelen hierbij een belangrijke rol.

In 2006 ben ik aan de slag gegaan als fractie-assistent en vanaf 2010 ben ik werkzaam als raadslid. Mijn eerste raadsperiode zit er bijna op, maar aangezien het werk mij veel voldoening schenkt zou ik graag nog een nieuwe raadsperiode van vier jaar verbonden blijven aan de raad van Ede. Voor alle inwoners van onze gemeente wil ik een benaderbare volksvertegenwoordiger zijn. Mijn inspiratie en energie komt vooral voort uit de persoonlijke gesprekken met mensen van verschillend signatuur en diverse achtergronden.

De ChristenUnie is mijn partij gezien de verantwoordelijkheid welke zij neemt. Het ‘rentmeesterschap’, haar heldere keuzes, betrokkenheid, dienstbare opstelling en het streven naar barmhartigheid en gerechtigdheid geïnspireerd door Bijbelse principes spreken mij in het bijzonder aan.