3. Jan de Kluijver

Wie is Jan de Kluijver?

"Gelukkig weten we dat kerken en maatschappelijke organisaties een waardevolle rol spelen in de zorg voor mensen. Maar ook de overheid moet zijn verantwoordelijkheid nemen. De komende tijd wil ik me daar van harte voor inzetten."

Mijn verhaal

Ik ben geboren in het westen van het land. Onder het klappen van de wieken van watermolens in de buurt van de Kinderdijk. Maar ik ben opgegroeid al boerenzoon en zag de molens functioneel, omdat het gebied ruim onder de zeespiegel ligt, maar ook omdat veel toeristen een kijkje komen nemen.

Mijn eerste periode in het arbeidzaam leven speelde zich af in kop van Overijssel. Daar was ik jeugdwerkleider binnen het kerkelijke jongerenwerk. In de begin jaren '90 zijn we als gezin naar Ede verhuisd. Daar ben ik begonnen als coördinator van inloopcentrum 'Meet-Inn'. Later ben ik gaan werken als Diaconaal Consulent voor de kerken. In dat werk heb ik vaak mensen ontmoet, die de touwtjes niet aan elkaar konden knopen. Mensen die door het ijs dreigden te zakken of het zelf echt niet meer zagen zitten. Gelukkig heeft de diaconie van de kerk vaak kunnen helpen en een steun of maatje voor mensen kunnen zijn.

Politiek

In 2006 ben ik benaderd om me voor de lokale politiek in te zetten. Daar heb ik mee ingestemd en begon als raadslid. Dan merk je dat de praktijk soms ver afligt van wat in beleid en politiek betoogd wordt. Dat is wennen. Tegelijk inspireert het me om in de fractie mee te denken over hoe we bijdragen aan christelijke politiek. Bij de ChristenUnie denken we dan aan duurzaam leven, wonen en werken. Vooral de zorg voor mensen, die het maatschappelijk en/of financieel moeilijk hebben, zijn ons een zorg. Gelukkige weten we dat kerken en maatschappelijke organisaties daar een waardevolle rol in spelen. Maar ook de overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen. De komende tijd wil ik me daar van harte voor inzetten. In het raadswerk behandel ik nu vooral onderwerpen op het terrein van ruimtelijke ordening en duurzaam bouwen. Maar in de fractie heb ik genoeg ruimte om met de andere fractieleden na te denken over, zeg maar, de christelijk sociaal politiek. Ik wil daarvoor mijn uiterste best doen.

Als u behoefte voelt, mag u me mailen / benaderen met input. En boven mijn inzet bid ik om de zegen van God om dit werk te doen.

Volg Jan op Twitter