PvdA en ChristenUnie stellen vragen over evaluatie programma Focus

Banner-template-oogvoorelkaarvrijdag 27 januari 2017 16:07

Het programma Focus is binnen gemeente Ede onderdeel van een brede aanpak om kwetsbare inwoners te ondersteunen naar en bij het actief deelnemen in de maatschappij. Het programma helpt deelnemers om andere inzichten te krijgen en eventuele problemen te verkleinen of zelfs op te lossen. Veranderingen die soms noodzakelijk zijn voor een fijner leven en een nieuwe weg naar werk en/of scholing. In samenspraak met de consulent van de gemeente kan besloten worden dat programma Focus geschikt is voor een inwoner. De gemeenteraad heeft een evaluatie ontvangen over dit programma die vragen hebben opgeroepen bij de fracties van PvdA en ChristenUnie.

Het programma Focus kan nu nog niet goed geëvalueerd worden. In de memo van het college van 13 december 2016 wordt aangegeven dat Focus nog een half jaar de tijd krijgt om haar beoogde resultaten te behalen. Tot nu toe zijn er nog te weinig mensen opgenomen in het programma voor Focus en is de uitstroom vertraagd.

Wat de fracties van de PvdA en ChristenUnie verontrust is dat er in deze memo niets beschreven wordt over de mensen die op de wachtlijst staan. In totaal staan er 61 mensen op de wachtlijst voor het programma van Focus”. De fracties van de PvdA en ChristenUnie maken zich daarom zorgen over deze groep kwetsbare mensen die nu nog langer moeten wachten om in een traject geplaatst te worden dat weer perspectief kan bieden op werk.

De fracties van de PvdA en ChristenUnie hebben naar aanleiding van deze wachtlijst de volgende vragen:

  1. Welke informatie ontvangen de mensen van de wachtlijst over de mogelijkheden om te starten met het project Focus?
  2. Is het college in gesprek met de mensen van de wachtlijst om te kijken hoe ze tijdelijk van een andere voorziening gebruik kunnen maken?
  3. Heeft het college voldoende zicht op het functioneren van het management van Focus? Kunt u dit toelichten?
  4. Er wordt gesproken over de samenstelling van de groep waardoor het lastig is om nieuwe instroom te realiseren. In de memo wordt melding gemaakt van de start van een 2e groep in november 2016. Tegelijk wordt er gesproken van een opnamecapaciteit van 13 personen. Is de 2e groep daadwerkelijk gestart? Zo nee, waarom niet?
  5. Welke concrete stappen denkt het college te nemen om deze wachtlijst snel te minimaliseren?

Henk Buikema, raadslid PvdA
Dirjanne van Drongelen, raadslid ChristenUnie

« Terug