Woningabonnement duurzaamheid

Zonnepanelen installatie.jpgdonderdag 09 februari 2017 22:05

Afgelopen maandag was wethouder Leon Meijer, die namens de ChristenUnie in het college zit, in Deventer om een citydeal te ondertekenen. Het betrof een citydeal voor woningabonnementen duurzaamheid, hetgeen mede een uitwerking is van een in november jl. door ons raadslid Peter Jansen samen met raadslid Gerrit Flier van de SGP geïnitieerde motie.

Citydeals zijn een middel om de doelstelling van Agenda Stad (http://agendastad.nl/) te halen:  het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid in de Nederlandse steden. In citydeals worden concrete samenwerkingsafspraken tussen steden, het Rijk, andere overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties verankerd. Die deals moeten leiden tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en/of maatregelen bevattend om de economie van de stedelijke regio's te versterken. Een citydeal legt mede verbindingen tussen partners in het Europese Unie. Partners in een aantal landen om ons heen zien het conept van het Woningabonnement als een interessante optie.

Peter Jansen is blij met deze ontwikkeling. "We hebben in Ede een duurzaamheidslening en dat werkt stimulerend om bestaande woningbouw te verduurzamen. Maar die gaat nog uit een van een traditionele benadering waarin het inkomen leidend is voor het verstrekken van een duurzaamheidslening.  Hoewel de duurzaamheidslening een succes is, is het voor een substantieel deel van de inwoners van Ede geen oplossing." Dit bracht Gerrit Flier (SGP) en hem tot het idee om een motie (zie bijlage) in te dienen om mogelijkheden van een woningabonnement voor duurzaamheid te onderzoeken. Een dergelijk woningabonnement zorgt er voor dat de besparingswaarde leidend wordt  bij de te nemen investeringen. Jansen is benieuwd naar de concrete uitwerking van de ondertekende citydeal voor Ede.

Peter Jansen, raadslid
E. peter.jansen@ede.nl

« Terug