Wethouder Leon Meijer ondertekent namens Ede drie citydeals

20170206 Wethouder Leon Meijer tekent citydealsdinsdag 07 februari 2017 23:31

'De afgelopen weken sloot ik drie deals voor Ede, drie Citydeals. Deze term is in bestuurlijk Nederland al goed ingeburgerd. Het afgelopen jaar zijn ambtenaren van verschillende steden (gemeenten met meer dan 100.000 inwoners) er druk mee geweest. Maar buiten de stadhuizen zijn er niet veel mensen die gehoord hebben waarom die deals zo belangrijk zijn.' Hieronder legt wethouder Leon Meijer uit wat deze Citydeals zijn en welk nut ze voor Ede hebben.

Internationaal onderzoek heeft uitgewezen dat steden van enorm belang voor Europa zijn. Zij zijn de kernen  van economische groei, innovatie en werkgelegenheid. 72% van alle Europeanen wonen in steden. Dit percentage zal naar verwachting toenemen tot 80% in 2050. Complexe uitdagingen met betrekking tot het milieu, vervoer en sociale cohesie zullen de levenskwaliteit in de steden steeds meer negatief beïnvloeden. Om die uitdagingen het hoofd te bieden heeft de EU in mei 2016 onder Nederlands voorzitterschap het ‘Pact van Amsterdam’ gesloten. Doel is om steden te helpen bij de ontwikkeling, niet met nieuwe Europese regels, maar door die regels en Europese subsidies beter toegankelijk te maken voor de steden.  De Nederlandse ministers en hun ministeries hebben de steden vervolgens gevraagd om citydeals te maken. Elke deal staat voor een specifieke uitdaging en aan elk van de deals doen ook ministeries mee om bijvoorbeeld knellende regels aan te pakken.

De gemeente Ede doet mee aan drie citydeals. Doordat de thema’s van de citydeals, Food en Duurzaamheid onder mijn verantwoordelijkheid vallen, mocht ik de afgelopen weken ze alledrie ondertekenen.

  1. Citydeal ‘Voedsel op de stedelijke agenda’ . Samen met onder andere Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen, Den Bosch, ministerie van Economische Zaken, Buitenlandse Zaken, Volksgezondheid en Infrastructuur en Milieu. De uitdaging voor de komende jaren is hoe steden in de wereld gevoed worden. Met elkaar willen we ervoor zorgen dat ons voedselsysteem duurzaam is, we zoeken naar innovaties zoals nieuwe eiwitten. We versterken voedselketens in de stad, van boer tot bord. We werken aan bewustwording van gezond voedsel en helpen de inwoners gezond te leven en te eten. Daarmee willen we een voorbeeld voor andere steden in de wereld zijn.
  2. Citydeal ‘Gelrestad: Smart Energy, Food en health.’ In deze citydeal komt de kracht van de vier grootste Gelderse steden samen: Apeldoorn, Arnhem, Ede en Nijmegen ondersteunt door de provincie. Die kracht zit in innovatie en vooral de dwarsverbindingen die te maken zijn. Arnhem en Apeldoorn zijn sterk in nieuwe technieken op het gebied van Energie. Nijmegen met haar RadboudUniversiteit is een voorloper op het gebied van gezondheid. Ede, de regio FoodValley en de Wageningen Universiteit zijn sterk in innovaties op het gebied van Voedsel. Door met elkaar dwarsverbindingen te zoeken en te ondersteunen, jagen we innovatie, onderzoek en werkgelegenheid in onze provincie aan. Het ministerie van Economische Zaken heeft de deal medeondertekend.
  3. Citydeal  ‘Woningabonnement ‘. Deventer, Ede, Enschede, Lelystad, Haarlem, en  Breda en het ministerie van Wonen zien een grote uitdaging in het verduurzamen van bestaande woningen. Veel woningen die in de jaren 60, 70 en 80 gebouwd zijn verbruiken veel energie. Eigenaren van deze woningen hikken aan tegen forse investeringen  om hun woning energiezuiniger te maken. Niet iedereen verhuist naar een nieuwe energiezuinige woning. Samen zoeken deze steden naar nieuwe manieren om huiseigenaren te helpen hun woning energiezuiniger te maken zodat de stad in 2050 echt energieneutraal kan zijn.

Citydeals zijn geen vrijblijvende contracten. Het zijn ambitieuze afspraken met ministeries en andere steden om flinke stappen te maken. De ministeries hebben beloofd knellende wetgeving op de verschillende thema’s aan te pakken. De steden jagen elkaar aan en staan elkaar bij met raad en daad.

Leon Meijer, wethouder
E. leon.meijer@ede.nl

« Terug