Raadsvragen over energietransitie en de Edese Landbouwsector

DSC_2049dinsdag 07 maart 2017 17:22

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland hebben onlangs een plan gepresenteerd voor een groene investeringsagenda voor Nederland getiteld: NL Next Level. De gemeente Ede wil tot de top van duurzaamste gemeenten behoren en werkt hard aan de energietransitie. Het rapport stelt op pagina 14 dat er grote kansen liggen voor duurzame ontwikkelingen bij landbouwbedrijven. Omdat gemeente Ede rijk is aan landbouwbedrijven en de ChristenUnie-fractie het belangrijk vindt om alle kansen voor de energietransitie te benutten, stellen de raadsleden Peter Jansen en Herko van Beek hierover vragen aan het college.

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland hebben onlangs een plan gepresenteerd voor een groene investeringsagenda voor Nederland getiteld: NL Next Level.[1] Vele politieke partijen hebben uitgesproken overwegend positief te staan tegenover (onderdelen van) de plannen.[2] Het is dan ook denkbaar dat dit rapport betrokken zal worden in de onderhandelingen voor een nieuw te vormen kabinet.

Voor het halen van de klimaatafspraken van Parijs is het volgens de initiatiefnemers cruciaal dat er eerst een Deltaplan Energie & Klimaat komt in Nederland, inclusief concrete projecten en financiering. De gemeente Ede wil tot de top van duurzaamste gemeenten behoren en werkt hard aan de energietransitie. Het rapport stelt op pagina 14 dat er grote kansen liggen voor duurzame ontwikkelingen bij landbouwbedrijven:

“Denk aan de land- en tuinbouw, waar daken, biomassa en ruimte beschikbaar zijn voor diverse vormen van duurzame opwekking van energie, waar door nieuwe technieken broeikasgassen gereduceerd kunnen worden en waar CO2-opslag in kassen en bodem mogelijk is.”

Omdat gemeente Ede rijk is aan landbouwbedrijven en de ChristenUnie-fractie het belangrijk vindt om alle kansen voor de energietransitie te benutten, hebben wij de volgende vragen:

  1. Heeft het college kennis genomen van de inhoud van het rapport NL Next Level? Indien ja, wat is haar oordeel? 
  2. Kan het college aangeven hoe en in welke mate er in ons buitengebied al duurzame energie wordt opgewekt voor meer dan enkel het eigen bedrijf?
  3. Welke kansen ziet het college voor ons buitengebied om te participeren in de energietransitie, zoals beschreven in het genoemde rapport?
  4. Wat ziet het college aan barrières en oplossingen om te komen tot (relatief) grootschalige duurzame energieleveranciers (denk aan zonneparken, windmolens, etc.) en opslag van CO2 in ons buitengebied? 
  5. Is het college bereid om samen met LTO en in regionaal (FoodValley) verband te kijken naar wat de mogelijkheden zijn voor de bij vraag 4 genoemde zaken?

Wij willen u verzoeken om deze vragen binnen de gestelde termijn van 30 dagen te beantwoorden. 

Peter Jansen
Herko van Beek

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
20170307 Raadsvragen ChristenUnie m.b.t. Energietransitie landbouw137.8 kBapplication/pdfdownload

« Terug