Daan Weststrate: 'blij met bekendmaking mogelijke locaties voor Skaeve Huse'

20161007 Bijdrage Radio 1 ‘Nieuws & Co’ n.a.v. bewonersbijeenkomst Skaeve Huse.donderdag 09 maart 2017 19:20

Na extra uitgevoerd onderzoek door het college zijn er twee mogelijke locaties overgebleven als geschikte locaties voor het bouwen van ongeveer zeven Skaeve Huse. Dit is een perceel aan de Lunterseweg en bij de Kievitsmeent. Raadslid Daan Weststrate: “Het is goed dat het college een vervolg geeft aan dit proces door nu met mogelijke locaties te komen waar de bouw van deze woningen kunnen plaatsvinden.”

Raadslid Daan Weststrate: “De twee locaties die nu door het college worden voorgesteld komen voort uit een zoektocht naar een passende locatie. De mogelijke locaties voldoen in meer of mindere mate aan de door de gemeenteraad vastgestelde criteria. Als eerste liggen ze ver genoeg buiten de woonwijk om de benodigde rust voor de inwoners te garanderen. Aan de andere kant is er op loopafstand de mogelijkheid om boodschappen te doen om zelf in levensonderhoud te voorzien. Dat zijn twee belangrijke voorwaarden voor het bouwen van Skaeve Huse.”

Informatiebijeenkomst
Weststrate vervolgt: “Nu het college twee mogelijke locaties bekend heeft gemaakt, is het eerst de beurt aan de direct betrokkenen. Via twee informatiebijeenkomsten worden deze mensen geïnformeerd en kunnen vragen gesteld worden. Uiteindelijk kiest het college een voorkeurslocatie, die zij vervolgens voorleggen aan de gemeenteraad. Dan zijn wij als gemeenteraad aan de beurt om hierover met elkaar in debat te gaan en eventuele wensen en bedenkingen uit te spreken.

Overige informatie:

Hoe nu verder?
Zoals gezegd zijn beide locaties geschikt voor het bouwen van Skaeve Huse. Tijdens twee informatiebijeenkomsten, één op beide locaties, krijgen omwonenden informatie over Skaeve Huse. Zowel over de doelgroep van Skaeve Huse als over het onderzoek naar de locatie. Hier kan iedereen reacties geven. Hierna kiest het college een voorkeurslocatie. Als alles volgens planning verloopt wordt Skaeve Huse in mei/juni in de gemeenteraad besproken. 

Wat zijn Skaeve Huse?
Skaeve Huse is de naam voor eenvoudige woonunits met alle benodigde functies zoals keuken, douche, woonkamer en slaapgedeelte. De huizen zijn voor mensen uit Ede die niet in een normale woonomgeving kunnen wonen, bijvoorbeeld doordat zij (langdurig) overlast veroorzaken in de buurt. Het gaat om individualisten die die zich niet kunnen en willen aanpassen aan hun omgeving en het best functioneren in een rustige omgeving waar zij ruimte hebben. Een maatschappelijke instantie zoals het Leger des Heils vervult een beheerrol bij de Skaeve Huse en houdt een oogje in het zeil.  

Waarom Skaeve Huse in Ede?
Al een aantal jaar geleden is er vanuit de gemeenteraad de vraag gekomen de behoefte en mogelijkheden voor het bouwen van Skaeve Huse in Ede te onderzoeken. Bij maatschappelijke instanties in Ede is onderzocht of er in Ede mensen zijn die geschikt zijn voor het wonen in Skaeve Huse. Daaruit bleek dat er zo’n zeven mensen zijn die hiervoor in aanmerking komen. Vervolgens is er onderzoek gedaan naar mogelijke locaties. Hier kwam in eerste instantie de locatie aan de Dwarsweg in Veldhuizen uit. Uiteindelijk bleek deze locatie om meerdere redenen niet haalbaar. De gemeente Ede is toen andere locaties gaan onderzoeken. De Lunterseweg en de Kievietsmeent komen hier als meest geschikte locaties uit.

« Terug