Peter Jansen: 'Onderzoek ontkoppeling gas bij bestaande bouw en nieuwbouwprojecten'

Banner-template-leefbaarheidzaterdag 08 april 2017 07:38

Bij de behandeling van De Stadsvisie hebben de fracties van GroenLinks/PE, PvdA, CDA, Fractie Alexander Vos de Wael en de ChristenUnie de gelegenheid te baat genomen om een motie in te dienen die opriep uit te zoeken wat de (on)mogelijkheden zijn voor het ontkoppelen van het gas van bestaande wijken en bij toekomstige nieuwbouwprojecten als uitgangspunt te nemen dat er in principe woningen zonder gasaansluiting worden gerealiseerd.

Raadslid Peter Jansen: “We staan voor grote uitdagingen op energiegebied. Aan de ene kant is er wereldwijd een toenemende vraag naar energie. Maar tegelijkertijd bereiken ons signalen dat het klimaat verandert als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2. Een transitie naar een meer duurzame energievoorziening is daarom noodzakelijk. De omschakeling van gas naar stroom (via zonnepanelen) past in deze traditie. Als ChristenUnie willen we hieraan een actieve bijdrage leveren. Vandaar dat we deze motie samen met GroenLinks, CDA, PvdA en Fractie Alexander Vos de Wael hebben ingediend.” 

« Terug