In memoriam Marten Idema (1945 – 2017)

Marten Idema - In Memoriam (1945-2017)dinsdag 11 april 2017 16:51

Met ontroering hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons oud-raadslid Dhr. Marten Idema. Met dankbaarheid denken wij terug aan de periode van 1999 - 2010 waarin hij namens de ChristenUnie de Edese samenleving mocht vertegenwoordigen. Lees hier een in memoriam.

Marten Idema was vanaf 1994 actief voor de ChristenUnie fractie in Ede. Vanaf 1999 – 2010 was hij raadslid. Zelf schreef hij over het raadslidmaatschap het volgende: “Raadslid zijn in een heel breed en uitdagend werkveld schept verplichtingen. In de eerste plaats in contact zijn en blijven met de samenleving waarvan jezelf ook deel uitmaakt. Vooral door te luisteren krijg je zelf breder zicht op wat zich in onze Edese samenleving afspeelt. Tegelijk kun je jouw kennis en ervaring delen met een ander.”

Marten Idema heeft die periode dan ook intensief ingevuld. Vaak was hij met z’n scootmobiel te vinden in het centrum van Ede. Altijd een luisterend oor voor wie hij maar tegenkwam. Maar ook in het gemeentehuis zelf was hij veel te vinden. Het spreekuur van de wethouder op maandagmorgen benutte hij door te luisteren naar de verhalen van de mensen. En al die ervaringen weer mee te nemen naar de fractie.

Maar hij stond ook bekend om zijn gedegen kennis van de dossiers uit zijn portefeuille. En in die elf jaar heeft hij verschillende portefeuilles gehad: ruimtelijke ordening, openbare ruimte, financiën en economie. De raadsstukken werden allemaal even grondig bestudeert en niet zelden kwam zijn historische kennis de fractie goed van pas. Toen hij de portefeuille openbare ruimte had, kwam hij al snel met het adagium ‘eigen verantwoordelijkheid eerst’. Volgens Marten moest men eerst zelf maar het straatje schoonvegen voordat je naar de gemeente(raad) wilde stappen.

Marten heeft veel energie gestopt in het tegengaan van UMTS-zendmasten in de woonomgeving. In de tijd dat deze masten sterk in opkomst waren, rond 2005, waarschuwde hij voor de gezondheidsrisico’s. Nederlandse- maar vooral buitenlandse onderzoeken werden door hem zorgvuldig nageplozen en diverse keren stelde hij er raadsvragen over. Daarnaast pleitte hij toen ook al voor het ondergronds brengen van de elektriciteitskabels, iets wat nog steeds actueel is.

Door zijn eigen broze gezondheid had hij ook oog voor het goed bereikbaar zijn van Ede-centrum door de hulpdiensten.  En ook dat leidde tot raadsvragen van Marten.

Zijn missie “ik wil er als christen zijn voor de veelkleurige en veelzijdige Edese samenleving. Met elkaar en voor elkaar, bouwend aan sociale cohesie, maatschappelijk, fysiek en geestelijk welzijn” heeft hij op een bijzondere manier inhoud gegeven.

De raadsfractie herdenkt Marten en zijn inzet voor de Edese samenleving in dankbaarheid.

Namens de fractie,

Jos van Heuveln

« Terug