Schriftelijke vragen CDA en ChristenUnie m.b.t. Groot Batelaar te Lunteren

Banner-template-oogvoorelkaardonderdag 18 mei 2017 20:41

Vanwege de ontstane onrust bij buurtbewoners van Groot Batelaar hebben de fracties van CDA en ChristenUnie schriftelijke vragen gesteld aan het college. Met de vragen willen de beide fracties helderheid krijgen hoe deze situatie is ontstaan en wat nodig is om tot een passende oplossing te komen. De fracties zijn van mening dat mensen zoals woonachtig bij Groot Batelaar een plek hebben binnen onze samenleving, maar nemen ook de zorgen van omwonenden serieus.

Het is bekend dat er al langere tijd verschil van mening bestaat tussen enerzijds de buurtbewoners van Groot Batelaar en anderzijds de bewoners en de directie van Groot Batelaar. Er zijn onder andere gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de gemeente Ede, de politie, buurtbewoners en de leiding van Groot Batelaar. Men dacht passende maatregelen getroffen te hebben om escalatie te voorkomen. Deze week bereikte ons het bericht via Ede Stad dat buurtbewoners uit onvrede zijn overgegaan tot een bijzondere protestactie. 

In een reactie op de website van Ede Stad stelt één van de buurtbewoners: "De buurtbewonerscommissie, bestaande uit zes mensen uit de buurt, staat in nauw contact met gemeente en politie om de overlast van bewoners van Batelaar in te tomen. Tot voor kort was er ook nauw contact met mensen van Batelaar. ,,Maar zij hebben besloten de communicatie te stoppen'', zegt Koppens. “Ze zijn uit de app-groep gestapt, die gebruikt werd om meldingen door te geven. Daar zaten zo'n tachtig mensen in en bij een melding zou Groot Batelaar moeten ingrijpen. Maar er wordt niks gedaan met meldingen.''

De fracties van het CDA en de ChristenUnie hebben hierover de volgende vragen:

1. Buurtbewoners klagen over overlastproblemen, veroorzaakt door een groep mensen die gehuisvest zijn in Groot Batelaar. Kan het college informatie verstrekken over de grootte van de groep cliënten en de vorm van begeleiding en/of behandeling die deze cliënten krijgen? 

2. Weet het college wat concreet de knelpunten zijn van buurtbewoners rondom Groot Batelaar? Is bij het college bekend dat buurtbewoners eerder voor hun problemen aandacht hebben gevraagd? 

 3. Kan het college inzage geven in het aantal meldingen van overlast gevend gedrag of over het aantal strafbare feiten waarvan aangifte werd gedaan?

 4. Is het college ervan op de hoogte welke concrete maatregelen er zijn genomen tussen de betrokken partners om te komen tot een passende oplossing? 

5. Welke maatregelen denkt het college te kunnen nemen om de onrust die heerst onder de omwonende weg te nemen? 

6. Is het college op de hoogte van welke actie of acties de directie van Groot Batelaar denkt te gaan nemen die kunnen leiden tot herstel van rust? 

Wij hopen binnen de gestelde termijn van 30 dagen de beantwoording van u te ontvangen.

Arie Vink, raadslid CDA 
Daan Weststrate, raadslid ChristenUnie

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
20170518 Schriftelijke vragen CDA en ChristenUnie m.b.t. Groot Batelaar Lunteren344.7 kBapplication/pdfdownload

« Terug