Daan Weststrate: 'Heeft acute wisseling binnenstadsmanager invloed op dossier Levendig Centrum?'

Ede Centrumdonderdag 01 juni 2017 21:38

Op 18 mei j.l. berichtte de Ede Stad in een artikel dat Dhr. Geensen met ingang van vandaag is gestopt als binnenstadsmanager van Ede Centrum. Twee weken voordat z'n contract afliep, liet het dagelijks bestuur van Stichting Binnenstadsmanagement Ede (SBE) hem weten dat zijn contract niet verlengd zou worden. Los van het feit dat dit nogal kort dag is, is het op zijn minst opmerkelijk te noemen dat er net voor aanvang van het drukke zomerseizoen geheel onverwachts deze personele wisseling moest plaatsvinden. Voor raadslid Daan Weststrate reden om tijdens de Politieke Dag van vandaag hier mondelinge vragen over te stellen tijdens het vragenuurtje.

Op 18 mei jl. berichtte de Ede Stad in een artikel dat Dhr. Alan Geensen met ingang van vandaag is gestopt als binnenstadsmanager van Ede Centrum. Twee weken voordat z'n contract afliep, liet het dagelijks bestuur van Stichting Binnenstadsmanagement Ede (SBE) hem weten dat zijn contract niet verlengd zou worden. Los van het feit dat dit nogal kort dag is, is het op zijn minst opmerkelijk te noemen dat er net voor aanvang van het drukke zomerseizoen geheel onverwachts deze personele wisseling moest plaatsvinden.

In de achterliggende drie jaren heeft het college hard ingezet op het levendig centrum. Naast de vele gesprekken en contacten die zijn opgedaan, is er veel geld vrijgemaakt, o.a. uit het impulsfonds, om er wat van te maken. Het is ons aller belang dat deze inzet gaat slagen. Dit heeft al de eerste vruchten afgeworpen.

De ChristenUnie maakt zich daarom dan grote zorgen dat juist op dit moment dit bericht naar buiten komt. Afgelopen dinsdag kwam de mededeling van de SBE dat er een tijdelijke binnenstadsmanager is aangesteld. Hij neemt de honneurs waar totdat er een nieuwe stadsmanager bekend is. Die moet op 1 september beginnen, maar wie dat gaat worden is nog niet bekend.

Er staat een groot aantal activiteiten in Ede Centrum op stapel voor deze zomerperiode en er loopt een groot aantal projecten in het kader van 'Levendig Centrum'. Het dossier levendig centrum is nog lang niet af. De ChristenUnie maakt zich zorgen over hoe het nu verder gaat m.b.t. belangenbehartiging van de winkeliers en de vele contacten die in de afgelopen jaren zijn opgebouwd. Het kan toch niet zo zijn dat dit nu allemaal weg is?

Daarom heeft de ChristenUnie de volgende vragen aan het college: 

1. Is de gemeente als subsidieverstrekker aan de SBE en goede partner in het dossier levendig centrum van te voren geconsulteerd en tijdig op de hoogte gebracht van het binnenkort beëindigen van het contract van de binnenstadsmanager?

2. In de afgelopen periode zijn diverse afspraken gemaakt tussen omwonenden, ondernemers en gemeente, vaak o.l.v. de binnenstadsmanager. Kan het college aangeven hoe er wordt omgegaan met de nu reeds gemaakte afspraken tussen de gemeente en de voormalige binnenstadsmanager, bijvoorbeeld m.b.t. parkeren?

3. Wat is het college van plan om te zorgen dat deze gebeurtenis geen vertragende werking heeft op de ontwikkelingen in het dossier levendig centrum?

Daan Weststrate,
E.  daan.weststrate@ede.nl

« Terug