Geen Skaeve Huse in Ede; gemeenteraad tegen locatievoorstel Kievitsmeent

Skaeve Husedonderdag 01 juni 2017 22:59

De gehele gemeenteraad van Ede heeft op 30 juni 2016 ingestemd met het plan van aanpak voor Skaeve Huse. Vanavond stemde de gemeenteraad over een locatievoorstel van het college om deze Skaeve Huse op de Kievitsmeent te plaatsen. Lees hier de bijdrage van raadslid Daan Weststrate terug. Hier was een meerderheid van de raad het niet mee eens evenals de andere locatie, de Lunterseweg. Daan Weststrate: 'We zijn teleurgesteld: geen woorden maar daden. De raad zet mooie woorden (raadsbrede motie met vraag om Skaeve Huse) vanavond niet om in daden.'

Terugblik
De gehele gemeenteraad van Ede heeft op 30 juni 2016 ingestemd met het plan van aanpak voor Skaeve Huse en daarmee met het feit dat het woonconcept Skaeve Huse een plek moet krijgen binnen de Gemeente Ede. De raad heeft het college de opdracht gegeven om tot een locatiekeuze te komen en heeft hen daarbij enkele criteria meegegeven. Daar is nu, na ongeveer een jaar, de Kievitsmeent als voorkeurslocatie uitgerold. Het college vraagt de raad of er ‘wensen en/of bedenkingen’ zijn. Lees hier de bijdrage van raadslid Daan Weststrate terug.

Besluitvorming
Raadslid Daan Weststrate: "De ChristenUnie heeft altijd de wens uitgesproken dat ook inwoners die zich niet kunnen handhaven op een reguliere woonplaats een dak boven hun hoofd verdienen. In veel andere plaatsen is in de praktijk gebleken dat Skaeve Huse een waardevolle aanvulling op het bestaande aanbod vormen. De gemeenteraad van Ede heeft een jaar geleden zich nog unaniem uitgesproken voor de komst van dit woonconcept om deze mensen van zorg en een dak te voorzien. Niemand had toen nog bezwaren. Sterker nog: iedereen was enthousiast en zag het zitten. Nu er een locatie in zicht is, worden de consequenties duidelijk en komt er weerstand en is er oog voor overlast. Dit was te verwachten na dergelijke processen als de komst van een AZC en die weerstand zal overal het geval zijn. Zoals ik in mijn bijdrage heb aangegeven, moeten zorgen en bezwaren serieus genomen worden en we moeten alles doen wat we kunnen om eventuele overlast te voorkomen. Maar om op voorhand afwijzen van elke mogelijke locatie geeft de ChristenUnie het idee dat de gemeenteraad niet de verantwoordelijkheid durft te nemen of dat euro's meer waard zijn dan mensen. Voor de ChristenUnie staan de mensen voorop. Bij de genoemde locatie Kievitsmeent wordt voldaan aan de meeste criteria zoals genoemd in het Plan van Aanpak. Daarom heeft onze fractie ook geen wensen of bedenkingen bij dit raadsvoorstel en zal voor stemmen". 

Daan Weststrate
E. daan.weststrate@ede.nl

« Terug