Cora Otter: 'Er zijn meer pleeggezinnen nodig'

gezin 624x270vrijdag 07 juli 2017 11:14

‘Een tekort aan pleegouders dreigt, pleegzorg Nederland roept gemeenten op meer te investeren in pleegzorg en werving van nieuwe pleegouders’. Dat stond te lezen op de NOS-site vorige week. Daarom diende raadslid en fractievoorzitter Cora Otter bij de behandeling van de Perspectiefnota 2018-2021 een motie in met als titel 'Tekort aan pleeggezinnen'. Otter: 'Ieder kind heeft recht op een veilig thuis. Dát is waar de ChristenUnie voor staat!'

Navraag leert dat er op dit moment in Ede voldoende pleegouders zijn, maar de landelijke tendens: meer pleeggezinnen nodig, minder die zich aanmelden, is ook hier zichtbaar. Kinderen die nu voor crisis in een gezin geplaatst zijn, moeten daarom soms lang wachten voordat een gezin gevonden wordt waar ze langdurig kunnen zijn. Soms is ook sprake van meerdere tijdelijke plaatsingen in afwachting van een definitieve plaats. En dat betekent voor het kind: onzekerheid, onrust, verhuizen, opnieuw wennen en hechten, soms zelfs weer een andere school. 

Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat ieder kind een veilige plek heeft om op te groeien. En als dat niet thuis kan, dan het liefst elders in een gezinssetting. Om het dreigende tekort aan pleeggezinnen voor te zijn, hebben wij daarom een motie opgesteld waarin we het college vragen actief aan de slag te gaan met een Edese campagne om pleeggezinnen te werven. Daarnaast in overleg te gaan met onderwijsinstellingen, omdat het belangrijk is dat het onderwijs een ondersteunende rol aanneemt en kinderen snel geplaatst kunnen worden.

Onze motie heeft steun gekregen van alle raadsfracties en wethouder Leon Meijer heeft aangegeven hier graag mee aan de slag te gaan. Een mooi resultaat!

Cora Otter
E. cora.otter@ede.nl

« Terug