Dirjanne van Drongelen: ‘kom bedrijven en instellingen tegemoet in het realiseren van taal- en werkstages voor statushouders’

Banner-template-oogvoorelkaarvrijdag 07 juli 2017 15:24

Ongeveer een derde van de in Ede gevestigde statushouders heeft vrijwilligerswerk, een taalstage, een werkervaringsplaats of betaald werk. Het gebrek aan financiële tegemoetkoming kan voor bedrijven en instellingen reden zijn om terughoudend te zijn in het aanbieden van deze plaatsen voor statushouders. Daarom diende raadslid Dirjanne van Drongelen bij de behandeling van de Perspectiefnota 2018-2021 een motie in met als titel 'Taal-/werkstages voor statushouders'. Van Drongelen: 'Als ChristenUnie waarderen we de inspanningen die worden verricht door organisaties als Vluchtelingenwerk, CVVE en Gastencontact enorm. Zij zetten zich, samen met de re-integratieconsulenten van de gemeente Ede, in voor het bemiddelen van taal- en werkstages. Met deze motie hopen we hen te ondersteunen in het werk dat zij doen.'

Taalvaardigheid is een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen integreren. Naast de inburgeringscursus en taallessen wordt dit vooral ontwikkeld in de praktijk. Mogelijkheden hiervoor zijn vrijwilligerswerk, een taalstage, een werkervaringsplaats en in sommige gevallen zelfs betaald werk. Uit navraag blijkt dat voor ongeveer 1/3 van de in Ede gevestigde statushouders zo’n praktijkplaats beschikbaar is. Tot op heden is er in Ede voor gekozen geen budget beschikbaar te stellen om een financiële tegemoetkoming te kunnen geven aan bedrijven en instellingen die deze plaatsen realiseren. Vanwege het belang van de integratie van statushouders en de inzet van bedrijven en instellingen die hier een bijdrage aanleveren hebben we als ChristenUnie, samen met SGP, CDA, PvdA en Fractie Alexander Vos de Wael, een motie ingediend die het college verzoekt budget vrij te maken voor het realiseren van (meer) taal- en werkstages. Dirjanne van Drongelen: "Met het vrijmaken van budget voor taal- en werkstages voor statushouders willen we tegemoetkomen aan zowel de behoefte van statushouders als aan bedrijven en instellingen die een bijdrage willen leveren aan de integratie van deze nieuwe Edenaren. Met deze motie hopen we snel meer praktijkplekken te kunnen realiseren."

Sinds 2013 zijn er 359 volwassen statushouders in onze gemeente komen wonen. Vrijwel allemaal zijn zij nog bezig met inburgering. Doel is om hen daarnaast ook een vorm van werk te laten doen. Door verschillende organisaties wordt er hard aan gewerkt om voor iedereen een passende plek te vinden. Het gebrek aan financiële tegemoetkoming kan voor bedrijven en instellingen reden zijn om terughoudend te zijn in het aanbieden van deze plaatsen voor statushouders. Als ChristenUnie begrijpen we dat het lang niet voor alle bedrijven en instellingen, die graag een bijdrage zouden willen leveren hierin, mogelijk is de begeleiding te bieden die nodig is.  

"Als ChristenUnie waarderen we de inspanningen die worden verricht door organisaties als Vluchtelingenwerk, CVVE en Gastencontact enorm. Zij zetten zich, samen met de re-integratieconsulenten van de gemeente Ede, in voor het bemiddelen van taal- en werkstages. Met deze motie hopen we hen te ondersteunen in het werk dat zij doen.” aldus Dirjanne van Drongelen.  

De motie werd door een ruime meerderheid van de raad aangenomen.

Dirjanne van Drongelen
E: dirjanne.van.drongelen@ede.nl

« Terug