Peter Jansen: 'Meer aandacht voor duurzaamheid bij lagere inkomens'

Banner-bewustvrijdag 07 juli 2017 09:30

Inzet van energiecoaches kan dubbele winst opleveren bij huishoudens met lage inkomens. Energiebesparing draagt bij aan de noodzakelijke verduurzaming, maar verlaging van energierekening geeft deze huishoudens ook meer bestedingsruimte. Daarom diende bij de behandeling van de Perspectiefnota 2018-2021 ons raadslid Peter Jansen mede een motie voor energiecoaches in. Jansen: 'energiebesparende maatregelen zijn juist voor de lagere inkomens van belang.'

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat duurzame, energiebesparende maatregelen voor zoveel mogelijk inwoners haalbaar zijn. Een goed middel hiertoe is volgens raadslid Peter Jansen het inzetten van energiecoaches, zodat mensen met een krappere beurs advies op maat krijgen en energie kunnen besparen. Deze motie die hij samen met raadslid Gerrit Flier van de SGP indiende kreeg voldoende steun.

Daarnaast diende Jansen samen met Louis Weesie (D66) en Pieter Gerard van den Berg (GL/PE) een motie in om het Fietsplan te actualiseren. De ChristenUnie is voorstander van goede fietsvoorzieningen in Ede. Daarom heeft ze destijds voor het Fietsplan gestemd. Het Fietsplan inclusief projectlijst is bij de gemeenteraadsverkiezingen volgende jaar ruim twee jaar oud. Jansen vindt het gewenst om bij coalitieonderhandeling na de gemeenteraadsverkiezingen te beschikking over een actuele projectlijst. De aangenomen motie draagt het college van B&W op om de projectlijst van het Fietsplan uiterlijk in januari 2018 te actualiseren en per project, naast de te verwachten realisatiekosten, ook zoveel mogelijk de te verwachten maatschappelijke baten toe te voegen.

Peter Jansen
E. peter.jansen@ede.nl

Zie hieronder beide moties afgebeeld.

 

« Terug