Daan Weststrate: ‘Betere afstemming schoolvakanties in belang van (eenouder)gezinnen’

Banner-samenwerkingvrijdag 07 juli 2017 14:49

‘Veel ouders zullen het herkennen, ook afgelopen schooljaar was het weer het geval: schoolvakanties in de regio op verschillende tijdstippen. Jammer, en een gemiste kans voor gezinnen. Doordat schoolvakanties niet parallel lopen, is het gezinnen moeilijk gezamenlijk activiteiten te plannen. Daarnaast vraagt het veel geregel van ouders op hun werk, in het bijzonder voor eenoudergezinnen. Het gezin is een belangrijk punt voor de ChristenUnie. Tijd samen doorbrengen ook. Daarom diende raadslid Daan Weststrate bij de behandeling van de Perspectiefnota 2018-2021 een motie in met als titel ‘Afstemming plannen van schoolvakanties’.

Om dit probleem onder de aandacht te brengen, diende raadslid Daan Weststrate een motie in. De motie roept op ‘een overleg met scholen uit het primair en het voortgezet onderwijs te arrangeren waarin het plannen van schoolvakanties wordt besproken en deze vervolgens zo veel mogelijk met elkaar af te stemmen, zodat vakantieperiodes in de regio Ede, Wageningen, Veenendaal en Barneveld vanaf het cursusjaar 2018-2019 gelijktijdig gepland worden’. Deze motie werd mede ingediend door de fracties van Alexander Vos de Wael en Raçit Gürgülü en kreeg verder ook steun van de fracties van het CDA, GL/PE en van GemeenteBelangen.  

‘Wordt dit nu al nog niet gedaan?’ Jazeker. Er zijn periodieke overleggen tussen de onderwijsbestuurders van zowel het primair- als het voortgezet onderwijs waarbij dit besproken wordt. Alleen, zo gaf de wethouder in zijn reactie op deze motie aan, doen de scholen hier verder niets mee… Reden te meer om deze motie niet als ‘overbodig’ te beschouwen maar wel in stemming te brengen.

‘Het college gaat hier toch niet over? Nee, inderdaad. Heel strikt genomen niet. Een heel aantal schoolvakanties zijn vastgesteld door het ministerie van Onderwijs en daarmee niet te wijzigen. Daarnaast zijn er wat weken of losse dagen zelf in te vullen. Het is goed dat scholen zelf de vrijheid hebben om deze dagen in te vullen naar eigen inzicht. Echter, het zou goed zijn wanneer dit op lokaal of regionaal verband met elkaar wordt afgestemd. Zeker gezien het grensverkeer van leerlingen tussen de vier gemeenten Ede, Barneveld, Veenendaal en Wageningen. Wanneer er iemand is die dit nogmaals als bespreekpunt kan agenderen en hier zijn rol als wethouder voor kan gebruiken, is het de wethouder Onderwijs wel. 

Daarom diende ik deze motie in en deze ondersteund door een meerderheid van de gemeenteraad. Hiermee roept de gemeenteraad de wethouder op dit probleem nogmaals onder de aandacht te brengen in een apart overleg met de schoolbesturen en directeuren en aan te dringen dat hier daadwerkelijk wat mee gebeurd. In het belang van de leerlingen en de (eenouder)gezinnen.

Daan Weststrate
E. daan.weststrate@ede.nl

« Terug