Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2018

Expertmeeting m.b.t. input verkiezingsprogramma -1vrijdag 14 juli 2017 11:30

U heeft het al kunnen lezen. Met trots draagt het bestuur Cora Otter bij de leden voor als lijsttrekker voor de verkiezingen in maart 2018. Het bestuur was daarnaast blij verrast door het aantal en de kwaliteit van de mensen die bij de selectiecommissie hebben gesolliciteerd voor een plaats op de kandidatenlijst. Het bestuur draagt onderstaande top van de kandidatenlijst voor aan de leden. De komende periode zal ook het tweede deel van de lijst gevuld worden. Op de Algemene ledenvergadering van 10 oktober zal de ledenvergadering over de lijst besluiten.

U heeft het al kunnen lezen. Met trots draagt het bestuur Cora Otter bij de leden voor als lijsttrekker voor de verkiezingen in maart 2018. Cora heeft halverwege deze periode het stokje als fractievoorzitter overgenomen en heeft zich meer dan bewezen. Met haar niet aflatende ijver voor iedereen die niet automatisch meetelt, haar verbindende kwaliteiten binnen en buiten te raad en haar politieke gevoel waarmee ze ook daadwerkelijk dingen weet te bereiken, vindt het bestuur haar zeer geschikt om het ChristenUnie-team ook de komende periode aan te voeren.

Het bestuur was blij verrast door het aantal en de kwaliteit van de mensen die bij de selectiecommissie hebben gesolliciteerd. De selectiecommissie heeft met meer dan 15 mensen gesprekken gevoerd en is tot een mooie lijst gekomen die door het bestuur is overgenomen.

Op nummer twee staat Leon Meijer. De huidige wethouder is ook voor de volgende periode de wethouderskandidaat. Op de plekken 3 tot en met 5 staan de huidige raadsleden die hebben aangegeven door te willen gaan, Peter Jansen, Daan Weststrate en Dirjanne van Drongelen. Zij zijn allemaal nog maar vier jaar of minder raadslid, hebben zich de afgelopen periode volop bewezen en zorgen voor de nodige ervaring en stabiliteit. Jos van Heuveln en Herko van Beek hebben al eerder aangegeven na de huidige periode te willen stoppen. 

De hoogste nieuwkomer is Bram van der Beek. Hij is deskundig op het gebied van waterbeheer en nieuwe energie, terreinen die aansluiten bij de speerpunten van de ChristenUnie. Hij heeft ervaring als projectleider en kan de fractie versterken op de financiële en technische aspecten van het gemeentelijk beleid. Op plek 7 staat Niek van den Brink. Hij heeft de afgelopen periode als fractievolger bewezen een goede bijdrage te leveren aan de fractie. Bovendien kan hij Lunteren vertegenwoordigen in het team. De tweede nieuwkomer op de lijst is Sandra Kooij. Zij heeft een stevige achtergrond is human resource management en is breed inzetbaar. Op nummer 9 staat Harry Hindriks. Ook hij heeft als fractievolger bewezen met zijn juridische kennis een goede bijdrage te kunnen leveren. De top-10 wordt gecompleteerd door Reinier van Hoffen. Hij heeft een grote staat van dienst in de wereld van het ontwikkelingswerk, en zal ook in de gemeentepolitiek met zijn zakelijke insteek het debat aan kunnen gaan.

Het bestuur draagt onderstaande top van de kandidatenlijst voor aan de leden. De komende periode zal ook het tweede deel van de lijst gevuld worden. Op de Algemene ledenvergadering van 10 oktober zal de ledenvergadering over de lijst besluiten.

Aldert van Eck, voorzitter ChristenUnie Ede
E. bestuur@ede.christenunie.nl

De top van de kandidatenlijst:
1. Cora Otter              
2. Leon Meijer
3. Peter Jansen
4. Daan Weststrate
5. Dirjanne van Drongelen
6. Bram van der Beek
7. Niek van den Brink
8. Sandra Kooij
9. Harry Hindriks
10. Reinier van Hoffen
11. Jan Don
12. Eveline Cowley
13. Antonie Mauritz
14. Hertoch Linger
15. Wilco van Schaik
16. Annemiek Stam
17. Hugo Vos

« Terug