Daan Weststrate: 'problemen leerlingenvervoer moeten voorkomen worden'

onderwijs 624x270vrijdag 15 september 2017 15:42

Per maandag 21 augustus is het leerlingenvervoer in Ede, Barneveld, Nijkerk, Renswoude en Scherpenzeel naar de Valleihopper gegaan. Deze overgang is niet goed verlopen, waardoor leerlingen vanaf dag 1 lang hebben moeten wachten op hun vervoer, uren in de taxi hebben doorgebracht of zelfs helemaal niet zijn opgehaald. Een hele vervelende start van een nieuw schooljaar, juist ook voor deze doelgroep. Reden genoeg voor raadslid Daan Weststrate om hier tijdens de besluitvormende vergadering van gisteravond mondelinge vragen over te stellen aan het college.

Als raad zijn we verschillende keren geïnformeerd over de genomen stappen, waaronder de tijdelijke regeling om de regie op de uitvoering van regiecentrale Transvision over te brengen naar taxibedrijf Noot. Eind vorige week hebben de ouders van getroffen leerlingen een brief ontvangen met een tegoedbon voor Bernado's, iets dat door veel ouders is gewaardeerd.  

Inmiddels gaat het beter en als ChristenUnie zijn we dankbaar voor de inzet van de betrokken partijen in de afgelopen weken. Naar we hebben begrepen is gestart met een evaluatie naar de oorzaken van de problemen. Omdat deze situatie grote impact heeft op leerlingen, ouders en scholen heb ik namens de ChristenUnie de volgende vragen:

1. Is al meer bekend over de oorzaak van genoemde problemen? Zo ja, wat kan daar nu al over gezegd worden

2. Kan het college een beeld schetsen van de huidige situatie?

3. Welke vervolgstappen worden ondernomen om een soortgelijke situatie in de toekomst te voorkomen? 

Hieronder een korte weergave van de reactie namens het college, gegeven door wethouder Johan Weijland:

1. Is al meer bekend over de oorzaak van genoemde problemen? Zo ja, wat kan daar nu al over gezegd worden
In zijn reactie namens het college erkende wethouder Johan Weijland dat de problemen 'complex' zijn en dat er geen eenduidige oorzaak hiervoor te benoemen is. De wethouder: 'Het college wil graag de oorzaak van deze problemen achterhalen en wil samen met de andere gemeenten uit de Food Valley dit onderzoeken. Omdat het leerlingenvervoer onder leiding van een bestuurscommissie regionaal is opgezet, is het ook logisch om de problemen regionaal te onderzoeken. Daarom is er aan een regionale projectgroep de opdracht gegeven om inzicht te krijgen in de oorzaken van de problemen uit deze eerste week'.  

2. Kan het college een beeld schetsen van de huidige situatie?
Wethouder Weijland: 'We hebben als college direct ingegrepen, op de eerste dag dat wij van deze problemen in het leerlingenvervoer hoorden. Zo kwam er snel verbetering voor deze bijzonder kwetsbare kinderen en hun ouders; zij stonden en staan voor ons voorop. Op dit moment is de situatie dat 98% van de leelringen op tijd naar school worden gebracht en weer op tijd worden opgehaald. De klachten die er nu nog zijn, hebben nu meestal een specifieke oorzaak. Dat kwam in de oude situatie ook regelmatig voor. U moet daarbij denken aan een chauffeur die plotseling ziek is of een lekke band. Meestal overmacht situaties. Die kwesties werden en worden snel en adequaat opgelost. We volgende ontwikkeling met het leerlingvervoer nu dagelijks scherp. We staan klaar om meer maatregelen te nemen waar dat nodig is. Maar gelukkig bleek uit onze monitoring in de eerste week al dat een flink deel van de problemen opgelost werd. Halverwege de tweede week constateeden we dat het weer zoals gewoonlijk ging met het leerlingenvervoer'. 

3. Welke vervolgstappen worden ondernomen om een soortgelijke situatie in de toekomst te voorkomen? 
Wethouder Weijland: 'Welke vervolgstappen het best gezet kunnen worden, is de tweee belangrijke opdracht aan de regionale werkgroep. Die gaat daar volop mee bezig als de oorzaken nauwkeurig in kaart gebracht zijn. Op grond van de bevindingen van die werkgroep overwegen wij eventuele vervolgstappen'.

« Terug