Herko van Beek: 'Snel internet noodzakelijk voor leefbaarheid in De Kraats en Nergena'

Banner-bewustdinsdag 26 september 2017 10:04

Raadslid Herko van Beek heeft vragen aan het college gesteld inzake snel internet in buitengebied De Kraats en Nergena. Een 'flexibele bandbreedte' is nodig om de leefbaarheid en vitaliteit in dit gebied te waarborgen, iets wat de gemeente Ede hoog in het vaandel heeft. Daarom verbaast het raadslid van Beek dat snel internet hier vooralsnog niet zal worden aangelegd. 'Voor veel ondernemers, bewoners en scholieren is snel internet ‘net zo essentieel als eten en drinken’, aldus een recent schrijven van de gemeente'.

Raadslid van Beek: 'De ChristenUnie wil graag van het college de redenen horen waarom het Binnenveld (lees: Bennekom, De Kraats en Nergena) niet wordt meegenomen in de uitbreiding van snel internet in het buitengebied. Kan het college ons uitlegge welke mogelijkheden er zijn om het binnenveld alsnog van snel internet te voorzien en is dit wellicht te koppelen aan het keurmerk 'Veilig Ondernemen' welke voor dit gebied op de planning staat?’.

Met de vraag of de gemeente Ede ook reeds contact heeft gehad met de gemeente Wageningen (omdat een deel van het Binnenveld onder deze gemeente valt), besluit Van Beek zijn vragen. Aangezien we nog maar een half jaar te gaan hebben in deze coalitieperiode, daagt ik het college uit pro-actief aan te slag te gaan, creativiteit te tonen en een ‘flexibele bandbreedte’ te bieden om ook dit gebied op korte termijn de aansluiting te geven welke zij verdient!

Zie hieronder de ingediende raadsvragen:

Onderwerp: Realisatie snel internet buitengebied De Kraats en Nergena. 

Bij de fractie van de ChristenUnie zijn vragen binnengekomen over de realisatie van snel internet in het buitengebied De Kraats en Nergena. Het belang van snel internet wordt door de gemeente Ede omschreven als ‘net zo essentieel als eten en drinken’. Dit mede gekoppeld aan de Visie Ede 2025 en het keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied dat in De Kraats en Nergena zal worden uitgerold doet ons onderstaande vragen oproepen.

Herko van Beek, raadslid ChristenUnie Ede
E. herko.van.beek@ede.nl 

De fractie van de ChristenUnie heeft daarom de volgende vragen aan het college: 

  1. Klopt het dat het Binnenveld (Bennekom: de Kraats, Nergena) niet wordt meegenomen in de uitbreiding van snel internet in het buitengebied?
  2. Heeft CIF (Communication & Infrastructure Fund) een aanbieding gedaan voor dit deel van het buitengebied? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe zag deze aanbieding er uit? 
  3. Welke mogelijkheden zijn er om het Binnenveld op korte termijn van snel internet te voorzien?
  4. Heeft de gemeente Ede contact met de gemeente Wageningen m.b.t. snel internet, omdat een deel van het Binnenveld onder Wageningen valt?
  5. Bestaat de mogelijkheid het keurmerk Veilig Ondernemen te koppelen aan snel internet in genoemd buitengebeid?

« Terug