Daan Weststrate vraagt wethouder om financiële tegemoetkoming pluimveehouders

Kippendonderdag 28 september 2017 22:54

Ede kent een groot agrarisch buitengebied. Iets waar de ChristenUnie blij en trots op is. Ook in ons buitengebied zijn agrarische ondernemers getroffen door de fipronil-crises. Met de kennis van nu weten we dat dit met grote financiële gevolgen samen gaat. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er vanuit het college van B&W een krachtige steunbetuiging naar onze agrarische gemeenschap uitgaat, in het bijzonder in de richting van de pluimveehouders die door de fipronil-crises getroffen zijn. Daarom stelde raadslid Daan Weststrate, mede namens CDA en SGP, hierover mondelinge vragen aan het college.

Onderwerp: Mondelinge vragen inzake financiële steun aan getroffen pluimveehouders

De Barneveldse gemeenteraad heeft woensdagavond unaniem besloten een éénmalig bedrag van     € 150.000 euro beschikbaar te stellen voor hulp aan de door de fipronil-affaire getroffen pluimveehouders in haar gemeente. De gemeenteraad heeft dat besloten nadat ook het college van burgemeester en wethouders het initiatief vanuit de raad omarmde. 

Vandaag opende de Barneveldse Krant met de kop ‘150.000 euro voor hulp aan gedupeerde kippenboeren’. Ook in de Provinciale Staten is er gevraagd om meer steun voor de pluimveehouders en deze steun is toegezegd in meer geld voor een onderzoek naar de oorzaak van de fipronil-affaire. Voor de ChristenUnie, het CDA en de SGP is het van groot belang dat ook de gemeente Ede over de brug komt met alle mogelijkheden van ondersteuning voor de getroffen pluimveehouders in onze gemeente.

Gezien de concrete acties van de provinciale staten en de gemeenteraad van Barneveld hebben de ChristenUnie, het CDA en de SGP de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college bereid om in navolging van de gemeente Barneveld alle mogelijke ondersteuning te bieden en een vergelijkbaar bedrag beschikbaar te stellen aan de in onze gemeente gevestigde en getroffen pluimveehouders?
  2. Zo ja: de gemeente Barneveld zoekt momenteel uit hoe het geld bij de getroffen boeren terecht kan komen, is gemeente Ede bereid om samen met Barneveld naar opties te zoeken?
  3. Zo nee: wanneer het college hier geen bereidheid voor heeft of mogelijkheden voor ziet, waarom niet aangezien het college van Barneveld dit wel doet?

Ede, 28 september 2017 

Daan Weststrate                                          Mark Obbink                                    Theo Folmer
Raadslid ChristenUnie                                  Raadslid CDA                                    Raadslid SGP

Beantwoording van de vragen door het college:
Helaas ziet de wethouder Willemien Vreugdenhil geen ruimte binnen de mogelijkheden van de wet om geld vrij te maken voor een financiele tegemoetkoming. Dat zou overheidssteun zijn. Daarom roept wethouder de gemeenteraad op om haar budgetrecht te gebruiken en met een motie te komen die haar de ruimte geeft om meer ondersteuning aan de getroffen pluimveehouders te faciliteren. Deze motie is door raadslid Daan Weststrate meteen aangekonigd. Samen met de partijen CDA en SGP zal er gezocht worden naar een manier waarop er op een goede manier steun vrijgegeven kan worden voor de in Ede getroffen pluimveehouders.

Daan Weststrate
E. daan.weststrate@ede.nl

« Terug