Kandidaten GR2018

 • 1. Cora Otter

  Sinds 2015 is Cora Otter fractievoorzitter van ChristenUnie Ede. Ze zet zich in bij de Christenunie om te delen wat ze ontvangen heeft.  Met name voor al die mensen die het niet makkelijk hebben in onze maatschappij. Ze zet haar talenten in voor kwetsbare groepen, kinderen, mensen met een beperking en ouderen. Ede moet volgens haar een veilige plek zijn waar iedereen meetelt.

  Cora is getrouwd met Maarten en moeder van 4 zoons in de leeftijd van 9-21 jaar. Na haar studie verpleegkunde heeft zij gewerkt in de geestelijke gezondheidszorg, klinisch en ambulant. Haar ervaring en netwerk binnen het sociaal domein komen in het raadswerk goed van pas.

  TwitterFacebook
 • 2. Leon Meijer

  Sinds 2014 is Leon Meijer wethouder voor de ChristenUnie en daarmee de eerste wethouder Food van Nederland. Ook houdt hij zich bezig met duurzaamheid en jeugdzorg. Hij weet uit ervaring hoe belangrijk goede zorg voor jongeren is, en wil zich daarvoor blijven inzetten. De vooruitgang die Ede onder zijn leiding heeft gemaakt op het gebied van duurzaamheid, wil hij graag ook de komende vier jaar doorzetten.

  TwitterFacebook
 • 3. Peter Jansen

  Sinds maart 2014 is Peter Jansen raadslid voor de ChristenUnie. Hij weet anderen te inspireren met zijn pleidooi voor een duurzame levensstijl. De afgelopen periode heeft hij zich daar met succes voor ingezet en wil daar graag mee door. Als onafhankelijk denker zorgt hij waar nodig voor een kritisch geluid. Ook zijn kennis over communicatie is waardevol voor de fractie.

  Hij studeerde aan Wageningen Universiteit en is ook aan deze universiteit gepromoveerd. Momenteel is hij werkzaam als senior docent en onderzoeker aan de Christelijke Hogeschool Ede. Hij is getrouwd met Jacomijn van Dijke en is de vader van Nelissa (2005) en Corinda (2008).

  TwitterFacebook
 • 4. Daan Weststrate

  Al geruime tijd is Daan Weststrate betrokken bij het fractiewerk als o.a. fractiemedewerker en fractievolger. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 is Daan lid van de gemeenteraad. Hij heeft in de afgelopen jaren een groot netwerk opgebouwd en weet de boodschap van de ChristenUnie goed weg te zetten in de media. Daan zet zich in het bijzonder in voor goed onderwijs en komt op voor de positie van kinderen, scholieren en studenten.
   
  Daan is getrouwd met Elsbeth en samen hebben zij een dochtertje Mirthe. Hij volgde de PABO aan de Christelijke Hogeschool Ede en werkte vervolgens als groepsleerkracht op de Koepelschool in Ede. Daarna werkte hij enkele jaren als adviseur op het partijbureau van de ChristenUnie. Sinds 2015 geeft hij naast zijn raadslidmaatschap les als leerkracht op de School met de Bijbel ‘De Kraats’ in Bennekom.

  Twitter
 • 5. Dirjanne van Drongelen

  Sinds januari 2015 is Dirjanne van Drongelen raadslid voor ChristenUnie Ede. In 2005 kwam zij voor de opleiding HBO Theologie aan de CHE naar Ede. Na haar opleiding heeft ze o.a. bij verschillende afdelingen van het Leger des Heils en later bij een woonvoorziening voor verstandelijk beperkten. Inmiddels werkt zij als projectcoördinator bij Netwerk Dien je Stad, een jongerenvrijwilligersnetwerk dat hulp en netwerk biedt aan inwoners met weinig of geen netwerk. 

  Dirjanne heeft een sterk rechtvaardigheidsgevoel en zet zich in voor goede sociale voorzieningen voor kwetsbare inwoners. In de opvang van asielzoekers heeft ze een belangrijke rol gespeeld. Dirjanne pleit voor een verbindende politiek en is sterk in het debat.

  TwitterFacebook
 • 6. Bram van der Beek

  Bram van der Beek wil zich graag inzetten voor een eerlijk en kansrijk Ede, waar uitdagingen samen opgepakt worden en waar diversiteit gewaardeerd wordt. Hij gelooft dat God mensen verschillend heeft geschapen zodat we elkaar kunnen aanvullen! Daarom is hij altijd op zoek naar verbindingen, zodat Ede verder komt op terreinen zoals duurzaam leven, een prettige omgeving en gezond zaken doen. Voor hem staat bovenaan dat hij in alles wil zoeken naar het beste voor álle mensen die in Ede wonen.

  Bram werkt als projectleider bij het waterschap, waar hij zich bezig houdt met de energietransitie. Die ervaring neemt hij mee naar de raad.

  TwitterFacebook
 • 7. Niek van den Brink

  De afgelopen jaren heeft Niek van den Brink bijgedragen aan het fractiewerk in de hoedanigheid van fractievolger. Hij zet zich in voor een duurzaam leefklimaat en voldoende aanbod van betaalbare woningen. Daarnaast heeft de uitbreiding en verbetering van fietsvoorzieningen zijn aandacht. Als theoloog en inwoner van Lunteren hecht hij grote waarde aan de identiteit en vitaliteit van de dorpen.

  TwitterFacebook
 • 8. Sandra Kooij-van Roekel

  Sandra heeft een brede werk- en levenservaring. Vanuit haar stevige Human Resource Management achtergrond, is zij zich zeer bewust van het belang dat iedereen mee kan doen in de samenleving, zowel door betaald als onbetaald werk. Sandra is ad rem, ze kan scherp zijn, maar werkt ook verbindend. Zij is breed inzetbaar en zij past goed in het team.

  Als inwoner van Ede en moeder van 4 kinderen ervaart zij dagelijks het belang van wonen in een veilige buurt, voor ieder kind passend en uitdagend onderwijs en gezond eten. Ze wil zich inzetten voor een duurzame samenleving, waarin iedereen meetelt en we samen zorgen voor de wereld om ons heen.

  TwitterFacebook
 • 9. Harry Hindriks

  Sinds april 2015 is Harry Hindriks fractievolger voor de ChristenUnie Ede. Hij heeft een brede gemeentelijke ervaring op alle terreinen van het openbaar bestuur die hij mede opgedaan gedurende de twaalf jaren dat hij gemeentesecretaris is geweest. Hoewel hij een  juridische achtergrond heeft gaat hij ook financiële (vraag)stukken die op de fractie afkomen niet uit de weg. Hij is dan ook breed inzetbaar binnen de fractie. Niet alleen op het gebied van de ruimtelijke ordening maar ook ten aanzien van tal van andere onderwerpen die de agenda van de fractie vullen. Hij heeft een sterk rechtvaardigheidsgevoel en de woorden ‘recht doen’ uit Micha 6:8 zijn daarbij voor hem een belangrijke inspiratiebron. Het is zijn verlangen en gebed een mens te zijn op aarde die iets van Gods liefde en gerechtigdheid mag doorgeven aan anderen.

  Facebook
 • 10. Reinier van Hoffen

  Reinier is al sinds 1997 woonachtig in Ede, maar heeft tien jaar daarvan vooral in het buitenland doorgebracht. Hij en zijn vrouw woonden in Egypte, India en Ethiopië waar Reinier werkte voor de Nederlandse overheid, de VN en voor ZOA. Ze bleven in die tijd wel lid van hun kerkelijke gemeente in Ede (Gereformeerde kerk Vrijgemaakt). Dit legde een stevige basis voor de jaren daarna toen ze als gezin met inmiddels vier opgroeiende kinderen weer in Ede kwamen wonen.

  In Ede ontmoet Reinier graag mensen bij de Meet-Inn, een gezamenlijk inloopcentrum van de kerken in Ede. Ontmoeting is het begin van aandacht, betrokkenheid en begrip voor elkaar. Reinier hoopt dat mensen willen blijven investeren in het ontmoeten van elkaar, ook over inkomensgrenzen,  leeftijdsgrenzen  en culturele grenzen heen en wil zich daar ook in de gemeenteraad voor inzetten.

  TwitterFacebook
 • 11. Jan Don

  Jan Don, 42 jaar oud, is werkzaam bij de Arbodienst van het RadboudUMC in Nijmegen. Hij is bekend met de ontwikkelingen in het Sociaal Domein en verbinden is een sleutelwoord voor hem in de omgang met anderen. Jan Don groeide op in Zeeland en maakte in 1996 de overstap naar de Veluwe. Daar deed hij de opleiding Maatschappelijk werk en Dienstverlening aan de CHE en hij heeft jaren als maatschappelijk werker gewerkt bij Opella. Hij is 8 jaar actief geweest als ouderling in de Hervormde Gemeente in Ede en daar is hij nog steeds lid,  dit samen met zijn vrouw en 3 kinderen.

  De ChristenUnie draagt hij een warm hart toe, de kracht van de ChristenUnie is namelijk dat zij handelt vanuit sterke idealen en een duidelijke boodschap heeft voor de samenleving. Deze boodschap wordt in eigentijdse vormen gecommuniceerd. Dat maakt dat de CU ook steeds meer ingang krijgt en verantwoordelijkheid draagt.

 • 12. Eveline Cowley-Eland

  Eveline Cowley-Eland, 46 jaar oud, is getrouwd met Darren en heeft 3 kinderen. Op dit moment is ze werkzaam als docent Psychologie op de CHE en doet ze daarnaast een opleiding tot Integratief Christelijk Coach. Ze gaat naar de Gereformeerde Kerk De Pelgrim. Ze is in haar vrije tijd graag creatief bezig, opzoek naar nieuwe uitdagingen. Ze zet zich graag in voor een mooiere wereld vanuit Gods liefde en de ChristenUnie biedt daarvoor een effectief platform.

 • 13. Antonie Mauritz

  Antonie Mauritz, 31 jaar oud, is werkzaam als consultant bij een adviesbureau voor verschillende overheidsorganisaties. Hij is zich daardoor bewust van de kwetsbaarheid van jeugdigen. De jeugd heeft de toekomst en iedere jeugdige van baby tot jong volwassene heeft het recht om veilig op te groeien binnen zijn of haar woonomgeving. Het is hierbij van belang dat er een goede, sluitende doorgaande zorg- en leerlijn is voor jeugdigen die zich niet alleen kunnen redden.

 • 14. Hertoch Linger

  Hertoch Linger, 48 jaar, werkt als bewindvoerder en als vrijwillig juridisch adviseur huurrecht in Nijmegen. Hij heeft HBO-rechten gestudeerd. In 2011 is hij naar Nederland geëmigreerd en sinds ongeveer anderhalf jaar lid van de ChristenUnie.

  Hij wil zich sterk maken dat de gemeente Ede een modelgemeente wordt als het gaat om integratie van mensen die om goede redenen hun land zijn ontvlucht naar Nederland. Als ‘nieuwkomer’ weet hij wat het is om te integreren binnen de Nederlandse samenleving. Hij wil zich ook sterk maken voor de ‘zwakkere’ in de maatschappij.

 • 15. Wilco van Schaik

  Wilco van Schaik, 43 jaar, heeft een jarenlange ervaring als projectleider bij een ingenieursbureau die o.a. werkzaam is in de voedingsmiddelenindustrie. In zijn werk heeft hij zitting mogen hebben in de ondernemingsraad en heeft daar veel ervaring opgedaan in raadswerk wat zeker vergelijkbaar is als het werk in de gemeenteraad. Het werken in een teamverband en elkaar versterken en teamleden stimuleren in hun werk, is dagelijkse kost voor hem. Heldere communicatie en afspraak is afspraak is een vereiste bij ingewikkelde projecten met grote belangen en dat wil hij graag meenemen in het raadswerk.

  Wilco is getrouwd met Sophia en vader van 4 jongens. Hij woont sinds 17 jaar in Ede. In zijn vrije tijd geeft hij leiding bij  Bulb de tienerclub van De Ark (PKN). Hij weet hoe belangrijk het is dat kinderen buiten moeten kunnen spelen en het belang van veilige speelvelden en trapveldjes. Ook vindt hij de omringende natuur, goed onderwijs voor kinderen en tieners, en ontspanning tijdens sport en uitgaan waardevol. Hij wil zich inzetten voor een helder en eerlijk lokaal bestuur waar elk onderwerp aan iedereen uit te leggen is. Hij is overtuigd christen en hij hoopt dat dit zichtbaar is in zijn werk en leven.

 • 16. Annemiek Stam-Hoogstrate

  Annemiek Stam-Hoogstrate, is 38 jaar, getrouwd met Niek en heeft vijf kinderen. Ze werkt als docent Sociologie op de Christelijke Hogeschool Ede. Ze houdt van mensen en geniet van diversiteit en veelkleurige contacten. Stilzitten is niet haar talent, wel: het verbinden van mensen. En scherpe analyses maken van maatschappelijke vraagstukken. Na jaren pionieren in de wijk wil Annemiek zich nu in heel Ede inzetten voor een inclusieve samenleving en zo haar geloof handen en voeten geven. Ze gaat naar de Ark (PKN) in Ede.

 • 17. Hugo Vos

  Hugo Vos, 37 jaar, heeft 2 kinderen en woont in Bennekom. Hij is werkzaam als teamleider bij Het Streek. Hierdoor, en doordat één van zijn kinderen op het speciaal onderwijs zit, hecht hij veel waarde aan veilig, uitdagend en passend onderwijs. Ook het groene karakter en de leefbaarheid van de dorpen in de gemeente Ede, gaat hem nauw aan het hart.

  In de ChristenUnie vindt hij een partij die vanuit Bijbelse grondslag opkomt voor de kwetsbare mens en Gods schepping. Deze elementen van de ChristenUnie spreekt hem aan:  eerlijk, open, integer, nieuwsgierig en verbindend. Hij gaat naar de Gereformeerde Kerk in Bennekom.

 • 18. Reinelieke Donkelaar

  Reinelieke Donkelaar, is 20 jaar en studeert Social Work aan de Christelijke Hogeschool Ede. Ze heeft daarvoor een MBO-opleiding afgerond in de gehandicaptenzorg. In dit werkveld en in de studie kan ze haar hart voor kwetsbare mensen kwijt.

  De reden dat ze zich kandidaat stelt voor de ChristenUnie is dat ze mee wilt bouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt. Ze onderstreept graag de woorden Vrijheid en Vrede. Haar verlangen is dat er recht wordt gedaan aan iedereen. Ze gaat naar de Hersteld Hervormde Kerk in Lunteren.

 • 19. Tim Sturrus

  Tim is een vierdejaars Communicatie student op de Christelijke Hogeschool in Ede en woont in de nieuwe wijk ENKA. Met de leeftijd van 22 jaar is hij een van de jongste kandidaten op de lijst. Hij zit, naast zijn studie, in een bestuursjaar bij Navigators Studentenvereniging Ede. Hij is geïnspireerd geraakt om God in elk aspect van zijn leven te betrekken en wil dat ook doen door zich kandidaat te stellen. Hij gaat naar de Gereformeerde Vrijgemaakte Kerk in Ede.

 • 20. Anne-Marie Fluit

  Anne-Marie is 25 jaar en woont in Ederveen. Op dit moment is ze bezig haar master Politieke Wetenschappen af te ronden. Sinds de start van haar actie is ze betrokken bij ChristenUnie Ede en momenteel daar werkzaam als politiek secretaris in het bestuur. Ze geniet erg van het bijdragen aan het nieuwe verkiezingsprogramma. Haar wens is om zoveel mogelijk mensen via de politiek te betrekken aan een mooier Ede. Ze gaat naar de Evangelische Gemeente De Mozaïek in Veenendaal.

 • 21. Arjen Tompkins

  Arjen, 45 jaar, woont met zijn gezin sinds 2003 in Ede-Veldhuizen. Arjen is Fiscaal Jurist en werkzaam op het gebied van Internationaal Belastingadvies. Daarnaast is hij onder andere sinds 2012 penningmeester van de ChristenUnie Ede. Hij is een warm voorstander van een sociaal, duurzaam, en christelijk geluid in de Edese politiek. Hij gaat naar de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Ede Noord.

 • 22. Martijn Schilder

  Martijn Schilder, 24 jaar, woont sinds 2011 in Ede. Hij heeft de studie Leerkracht Basisonderwijs gestudeerd aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Momenteel is werkzaam op de Paasbergschool. Naast het lesgeven is hij ouderling van de gemeente Ede-Noord (GKV) en houdt hij zich bezig met jongerenwerk.

  Sinds 2015 is Martijn Schilder bestuurslid van de ChristenUnie Ede. Hij zet zich in bij de partij om de christelijke politiek een warm hart toe te dragen. Daarnaast passen de standpunten van de partij bij zijn normen en waarden. Het hebben van een waardevolle en duurzame samenleving waarin iedereen gezien wordt en meetelt.

 • 23. Klazien Cuperus-Plette

  Klazien Cuperus-Plette, 41 jaar oud, is getrouwd met Kees en heeft drie zonen van 7,11 en 14 jaar. Ze is Intern Begeleider op de Paasbergschool in Ede. In haar werk ervaart ze hoe belangrijk het is dat kinderen goed onderwijs en de juiste zorg krijgen. Ze voelt zich aangesproken door de kernboodschap van de ChristenUnie ‘Een samenleving waarin iedereen meetelt’ en wil zich inzetten om kinderen en jongeren een goede toekomst te bieden. Ze gaat naar de Bethelkerkgemeente in Ede.

 • 24. Gerhard den Breejen

  Gerhard den Breejen,  is getrouwd met Sienie en heeft 3 kinderen en 6 prachtige kleinkinderen. Hij is werkzaam als manager van een supermarkt in Lunteren. Wat hem actief gemaakt heeft in de christelijke politiek is vooral het belang van de zondagsrust. Hij vindt het belangrijk dat er één aparte dag is om voor de mens uit te rusten en God groot te maken. Daarnaast vindt hij het belangrijk dat de winkelgebieden leefbaar en aantrekkelijk worden gehouden voor het winkelend publiek. Hij gaat naar de Evangelische Gemeente De Regenboog in Veenendaal.

 • 25. Geertje van de Put-van Wijnen

  Geertje van de Put, 51 jaar, is getrouwd met Hans en moeder van twee volwassen kinderen. Ze woont sinds 1995 in Ede en werkte jarenlang als directeur in het Edese basisonderwijs. Op dit moment is zij werkzaam als directeur op een Barneveldse basisschool.

  Belangrijke pijlers voor een waardevol Ede zijn voor haar: goed onderwijs, goede onderwijshuisvesting en kansen op groei en ontwikkeling voor alle leerlingen en studenten. Ze gaat naar de Ark in Ede (PKN).

 • 26. Wim Burgwal

  Wim Burgwal, 57 jaar, getrouwd met Wilma en heeft 3 kinderen, en sinds mei 2017 een trotse opa van een kleindochter. Hij woont in Harskamp en is werkzaam bij HAVE Verwarming, de groothandel voor haarden en kachels. Hierbij verzorgt hij de inkoop en ondersteunt hij de commerciële binnendienst.

  Zijn dochter Kristine werkt momenteel voor 3 jaar in Zuid-Afrika bij het ‘Goeie Hoop’ tehuis, voor crisisopvang van kinderen van ouders die niet meer voor hen kunnen zorgen. Zij zet zich in als leerkracht voor deze kwetsbare kinderen. Hij vindt het belangrijk dat ook in Nederland aandacht wordt gegeven aan het individu kind. Vaak zijn kinderen de dupe van gebroken gezinnen. Er moet aandacht komen voor goede opvang, goede opleidingen en de juiste begeleiding bij kinderen. Dit vanuit de gedachte dat Jezus alle mensen liefheeft. Hij is lid van de PKN Hervormde Gemeente Kootwijk/Kootwijkerbroek en is momenteel nog evangelisatieouderling.

 • 27. Arie Barendrecht

  Arie Barendrecht, is 27 jaar en getrouwd met Annerieke. Hij woont in Bennekom. Afgelopen jaar was hij penningmeester in het landelijk bestuur van PerspectieF, de ChristenUnie-jongeren. Hij is nu in een opleiding tot Intensive Care-verpleegkundige. Graag wil hij zich inzetten voor een rechtvaardig en sociaal Ede, waar omgekeken wordt naar de mensen die dat nodig hebben. Een plaats waar niemand wordt uitsloten maar iedereen meetelt.

 • 28. Marijke Hoefakker-van Santen

  Marijke Hoefakker – van Santen is 34 jaar, getrouwd met Rien en moeder van 3 kinderen. Zij is opgegroeid in Ede. Ze werkt als Logistiek Specialist bij een Zweeds retailbedrijf. Zij is met haar brede interesse een enthousiaste en dynamische persoonlijkheid. Ze houd van een eerlijk en open gesprek en de ontmoeting van hart tot hart. Ze is een actief lid van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.

 • 29. Jaap Helmond

  Jaap Helmond, 28 jaar is bijna getrouwd met zijn grote liefde Gertine. Hij is op dit moment bezig met zijn studie HBO-Theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE).

  Hij heeft zich kandidaat gesteld voor de Gemeenteraadsverkiezingen omdat hij gedreven wordt door zijn innerlijke overtuiging het verschil te maken. Niet voor zichzelf, maar voor de ander! Hij gaat naar de Baptistengemeente Op Doortocht in Ede.

 • 30. Jolanda Nooteboom-van Soeren

  Jolanda Nooteboom-van Soeren, 47 jaar, woont in Ede, is getrouwd en heeft 3 kinderen. Jolanda is Partner bij Xpand Nederland en Senior Trainer & Coach. Het Bijbelse principe: sociale rechtvaardigheid, ligt haar na aan het hart. Jolanda wil in Ede bijdragen aan gelijkwaardige en eerlijke werk- en ontplooiingskansen, zorg op maat, veilige en milieuvriendelijke leefomgeving en identiteitsgebonden onderwijs. Zij is communicatief sterk, betrokken, creatief en oplossingsgericht. Haar kracht ligt in het snel vertrouwen opbouwen, essentie boven water krijgen en samen een helder toekomstperspectief ontwikkelen. Zij is bereid de weg te gaan van de lange adem, zeker als het gaat om ethische kwesties en de zwakkeren in de samenleving. Jolanda is lid van de Bethelkerk.

 • 31. Lennart Dollekamp

  Lennart Dollekamp, 48 jaar, woont met plezier in Ede in de Rietkampen, samen met zijn vrouw en twee tienerdochters. Hij vindt Ede een mooie woonplaats, centraal in Nederland en met hele goede voorzieningen. Hij is actief in de Nederlands Gereformeerde Kerk De Pelgrim, waar hij verantwoordelijk is voor de financiële boekhouding. De ChristenUnie Ede vindt hij een stabiele factor in de Edese politiek, met kundige bestuurders. Daarom staat hij graag op deze lijst.

 • 32. Hester Bunk-Visscher

  Hester Bunk-Visscher, 33 jaar oud en woont samen met haar man en drie kinderen ruim tien jaar in Ede. Zij werkt als docent HRM aan de Christelijke Hogeschool in Ede. Ze heeft ruim tien jaar gewerkt als teamleider en adviseur HR. Van huis uit is ze vertrouwd met politiek en dit draagt ze dan ook een warm hart toe. Haar betrokkenheid bij de ChristenUnie Ede is ontstaan vanuit haar HR achtergrond en interesse in de politiek.

 • 33. Aldert van Eck

  Aldert van Eck, 30 jaar, heeft als bestuursvoorzitter de afgelopen jaren mogen ervaren dat ChristenUnie een fijne club is. Een groep mensen die als christen het goede voor Ede willen zoeken. Hier wilt hij graag aan bijdragen. Als boerenzoon, opgegroeid in Lunteren, geniet hij van het landschap in Ede, gevormd door gezinsbedrijven en prachtige natuur. Hij zet zich graag in om dit te beschermen. Hij gaat naar de baptistengemeente Siloam in Ede.

 • 34. René Visser

  René Visser, 33 jaar, is getrouwd met Dieteke en is vader van Juan (2010), Linn (2013) en Davi (2015). Hij zet zich al jaren in voor burgerparticipatie op wijkniveau. Hij ziet steeds grotere kansen voor burgers die vanuit hun passie willen meebouwen aan een samenleving die bloeit. Sinds 2013 is hij actief als pionier in de wijk Kernhem, en geeft hij leiding aan wijkcommunity KenHem. Hij ziet het als een prachtige uitdaging om de waarden van Jezus te vertalen naar concrete bijdragen die een positieve impact hebben op de samenleving.

 • 35. Wim Kater

  Samen met zijn gezin geniet Wim Kater, 43 jaar, van het wonen in Bennekom. Als directeur van CBMC Nederland weet hij als geen ander hoe mooi het is om werk en geloof niet als twee werelden te zien en te beleven, maar juist als een prachtige, bevrijdende eenheid. Praktische politiek sluit hier naadloos bij aan, wat hij herkent in de ChristenUnie. Hij gaat naar de Vrije Evangelische Gemeente in Bennekom.

 • 36. Dirk-Jan de Jeu

  Dirk-Jan de Jeu is getrouwd met Marian en vader van 4 kinderen van 9, 7, 5 en 1 jaar. In het dagelijks leven is hij ondernemer, oprichter en algemeen directeur van MKBTR, een startup uit 2013 die met inmiddels 20 mensen zich inzet om ondernemingen in het mkb TOPFIT te maken.

  Verder is hij actief in de kerkelijke gemeente GKV Ede Zuid, de wielervereniging Ede, de Stichting Wielerronde van Ede en diverse business clubs. “Ik hou ervan om actief in Ede bezig te zijn en geloof, politiek en ondernemerschap met elkaar te verbinden. Zo hoop ik in de samenleving het zout uit Mattheüs 5 te zijn dat zijn kracht niet verliest.”

 • 37. Jaap Hansum

  Jaap Hansum, 50 jaar, is getrouwd met Ina en is vader van drie kinderen in de leeftijd van 17 tot 20 jaar. Jaap is predikant van de Maranathakerk te Lunteren (PKN). Eerder werkte hij onder meer als missionair werker in het multiculturele Antwerpen-Noord en als docent/studentenpastor aan een theologische hogeschool in Beiroet, Libanon.

  Jaaps motto is: Anchored to the Rock, geared to the times. Wat betekent christen-zijn nu? Welke keuzes worden vandaag van ons gevraagd met het oog op morgen? Durven we daarin scherp en tegendraads te zijn? Jaap is enthousiast over de manier waarop de ChristenUnie dit geluid laat horen en probeert te vertalen in beleid.

 • 38. Peter Sinia

  Peter Sinia, 50 jaar, is getrouwd met Inez en heeft vijf kinderen. Hij groeide op aan de andere kant van de Edese heide. Vanuit Canada kwam hij terug als predikant van de Proosdijkerk. Hij zet zich in voor nationale en internationale samenwerking tussen kerken en voor hulp aan vluchtelingen. In april hoopt hij te promoveren op een studie met kinderen in de hoofdrol. Over de ChristenUnie zegt Peter: ‘Ik waardeer de mensen, de waarden, de constructieve houding en het sociale en groene hart van de ChristenUnie’.

 • 39. Anneke Bulten

  Anneke Bulten, 23 jaar, is op dit moment haar studies Voeding en Gezondheidswetenschappen in Wageningen aan het afronden. Sinds het begin van haar studententijd woont ze met veel plezier in Bennekom. Ze steunt de ChristenUnie omdat zij opkomt voor recht en gerechtigheid voor kwetsbare mensen en aandacht heeft voor de schepping en natuur. Binnenkort hoopt ze samen met een paar andere mensen te kijken of en hoe de afdeling PerspectieF weer actief kan worden binnen Ede. 

 • 40. Peter Blokhuis

  Peter Blokhuis, 71 jaar, woont sinds 1989 in Ede en werkte bijna 30 jaar voor Christelijke Hogeschool  Ede. Hij zet zich al vele jaren in voor vluchtelingen en is medewerker van de lokale omroep. In de politiek gaat het hem om het verbinden van mensen. Hij heeft veel bestuurlijke ervaring en was o.a. 7 jaar landelijk partijvoorzitter van de ChristenUnie. Hij gaat naar de Protestantse Gemeente Ede Noord.

 • 41. Pieter Plug

  Pieter Plug (51 jaar) woont in Ede, getrouwd met Jacqueline en vader van 4 kinderen en Opa van een kleinzoon. Sinds 2007 is Pieter Statenlid in Gelderland waarvan vanaf 2010 fractievoorzitter voor de ChristenUnie in Provinciale Staten.

  Pieter is lange tijd actief betrokken bij de ChristenUnie en was onder meer bestuurslid van de Kiesvereniging Ede en Provinciale Contact Raad Gelderland. Tevens was hij 10 jaar actief als raadslid in de Gemeente Ede. In het dagelijks leven werkt hij bij de Christelijke Hogeschool Ede als inkoper, Daarnaast is hij lid van de commissie bezwaarschriften in de gemeente Bunnik en bestuursvoorzitter van de Vereniging Hervormde Scholen Ede. 

  De ChristenUnie is een Christelijke Sociale partij die antwoord wil geven op problemen en uitdagingen in de Gelderse samenleving. Vanuit die visie wil ik me inzetten voor Gelderland aldus Pieter Plug. Een politieke opdracht als een missie, een Bijbelse opdracht om ons in te zetten voor de samenleving. Uitgangspunt voor mij als ChristenUnie politici is dat wij het leven en de schepping in bruikleen hebben gekregen. We moeten daarom zuinig zijn op natuur en landschap, op mens en samenleving. In evenwicht met de ruimte die nodig is voor economie en ecologie, op zelfredzaamheid en zorgzaamheid. Pieter is kerkelijk actief meelevend lid van de Hervormde Oude Kerkgemeente in Ede.

   

 • 42. Jan de Kluijver

  Jan de Kluijver, 57 jaar, is op diverse terreinen in het sociaal domein actief. Hij werkt als diaconaal consulent binnen de Hervormde Kerk (onderdeel van de PKN), coördineert de activiteiten van het Diaconaal Platform Ede en is als bewindvoerder werkzaam. Van oorsprong afkomstig uit het polderlandschap van de Alblasserwaard heeft hij een periode in de kop van Overijssel gewerkt en woont en werkt sinds 1993 in Ede. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen (die inmiddels uitgevlogen zijn). Als christen, maar ook in het werk zie ik een grote verantwoordelijkheid voor de zorg voor mensen, de samenleving en de schepping. Elk mens telt, niemand moet afgeschreven worden, daarom zet hij zich graag in voor de ChristenUnie.

  .
 • 43. Jos van Heuveln

  Jos van Heuveln, 55 jaar, is getrouwd met Annette en zij wonen in Bennekom. Hij heeft twee kinderen Jarno en Lisanne die inmiddels getrouwd zijn. Na 30 jaar bureauwerk (van programmeur tot consultant) heeft Jos de stap gezet naar vrachtwagenchauffeur en is werkzaam bij een logistiek bedrijf in De Klomp. Jos is sinds 2002 raadslid en van 2006 tot 2015 is hij fractievoorzitter geweest. Vanaf het begin van zijn raadswerk heeft hij zich naast het volksvertegenwoordiger zijn ook voor de organisatie in willen zetten door in diversie commissies zitting te nemen, de laatste acht jaren is hij tevens actief als commissievoorzitter. Ruimtelijke ordening en de openbare ruimte hebben de laatste jaren zijn aandacht. En het thema hoe burgers zelf kunnen bijdragen aan een ‘mooier’Ede  heeft vooral zijn belangstelling. Jos en Annette zijn lid van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.

 • 44. Herko van Beek

  Herko van Beek, 46 jaar geleden geboren, heeft altijd al in Lunteren gewoond. Hij is getrouwd met Annette en samen hebben zij twee kinderen, Thessa en Julian. Hij is sinds 2006 ben betrokken bij de fractie, eerst als fractie-assistent en vanaf 2010 als raadslid. De voornaamste reden dat hij zijn stem wil laten horen in de politiek is dat hij het nut en de noodzaak wil blijven benadrukken dat het buitengebied en de dorpen aansluiting behouden met Ede door de leefbaarheid en vitaliteit aldaar te waarborgen en daar waar gewenst te bevorderen. In zijn functie als raadslid heeft hij zich daarnaast vooral beziggehouden met de onderwerpen Cultuur, Sport, Veiligheid, Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Fysieke Omgeving. Hij en zijn vrouw zijn lid van de Hervormde Gemeente Maranathakerk in Lunteren.

 • 45. Reinier van den Berg

  Reinier van den Berg, 55, is vooral bekend als weerman. Maar steeds vaker ook als klimaatspecialist en duurzaam ondernemer. Vanaf februari dit jaar is hij fulltime duurzaam ondernemer, met als kernactiviteit het opstarten van een internationale onderneming die het wereldwijde plasticprobleem wil aanpakken. Door er hoogwaardige olie van te maken en dit product bovendien te compenseren met bosaanplantprogramma’s. Een mooi woord voor duurzaamheid is rentmeesterschap. Dat zet de ChristenUnie, volgens hem, hoog op de agenda.