1. Leon Meijer

Wie is Leon Meijer?

Mijn naam is Leon Meijer en ik ben geboren in Dordrecht, groeide op in Ridderkerk, een dorp naast Rotterdam. Mijn sympathie voor Feyenoord stamt uit mijn jeugd. Na mijn middelbare school vertrok ik naar Wageningen voor een studie aan Wageningen Universiteit.  Tegen het einde van mijn studie leerde ik Janine kennen. We trouwden en kwamen in Ede wonen. In 1991 vertrokken we naar Israel. In 1999 keerden we terug in Ede. We hebben vier kinderen. En hoewel mijn vrouw en ik geen originele Edenaren zijn, zijn onze kinderen dat wel.  Ik weet inmiddels dat ‘verstoppelen’ en ‘jouwne’ gewone woorden zijn.  Ik ben lid van de Evangelische Gemeente Jonah.

Tot 2006 werkte ik in het Europees Parlement. Sinds 2007 werk ik voor het CNV, een van de grootste vakbonden van ons land.  Ik begon daar als lobbyist. In 2012 stapte ik over naar CNV Onderwijs, de vakvereniging voor mensen in het Onderwijs. Als manager stuur ik een beleidsteam en een team van onderhandelaars aan. Ik vind het belangrijk dat er goede samenspraak is tussen werkgevers en werknemers. Een vakbond geeft werknemers de kans om samen sterk te staan. Het brengt de relatie met een werkgever in balans. Net zo belangrijk vind ik dat mensen blijven vernieuwen. Niet stampvoetend hun recht  op eisen, maar constructief bouwen aan oplossingen voor de uitdagingen van onze tijd.

Die houding neem ik ook mee de politiek in. Ik heb een hekel aan onrecht en aan uitsluiting van mensen. Maar ik vind ook dat mensen –voor zover ze kunnen – hun verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun eigen leven en voor de mensen om hen heen. De gemeente krijgt er zware verantwoordelijkheden bij de komende jaren: jeugdzorg, AWBZ zorg en begeleiding naar werk van mensen met een beperking. Met een beperkt financieel budget lukt het de gemeente nooit alleen om deze mensen te ondersteunen. Inwoners van Ede zullen een handje moeten helpen.  En de gemeente moet daar op inspelen door vrijwilligers en mantelzorgers te ondersteunen. Ede mag blij zijn dat het op de Biblebelt ligt. Juist in onze gemeente kunnen  kerken bijspringen en hun leden motiveren om betrokken zijn op anderen in hun buurt. 

Naast aandacht voor de schepping vind ik werkgelegenheid van groot belang. Met regio FoodValley hebben we goud in handen.  We produceren voedsel en weten met de kennisinstellingen ook nog eens wat je er allemaal van kan maken. Het is de hoogste tijd om Ede in de etalage te zetten en food bedrijven naar onze regio te trekken.

De Bijbel is voor mij een bron van leven. Het inspireert me om me politiek in te zetten voor Ede. Het woord uit Jeremia 29 ‘Zet je in voor de bloei van de stad’, is voor mij een aanmoediging en een opdracht .