Uit de raad

Raadsleden van de ChristenUnie die recent of na de vorige raadsperiode zijn gestopt:

Naam:


Jan de Kluijver
raadslid van 16 maart 2006 t/m 29 januari 2015

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014:

Naam:


Jellie Kiefte
raadslid van 31 oktober 2006 t/m 26 maart 2014