Fractieleden

Onze gemeenteraadsfractie bestaat uit de volgende raadsleden:

Naam:

Fractietaak:

Adres:


Telefoon:

Mobiel:

E-mail:

Twitter:

Portefeuilles:

Cora Otter - van den Bosch
Fractievoorzitter

van Balverenweg 95A,
6721 ZV Bennekom

(0318) 630048
(06) 58 91 05 25
cora.otter@ede.nl

@coraotter

* Openbare Orde & Veiligheid
* Bestuur & Organisatie
* Financiën
* Onderwijs
* Sociaal Domein
* Jeugdzorg

* Participatie

Naam:
Adres:
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:

Twitter:

Portefeuilles:

Jos van Heuveln
Langhoven 29, 6721 SR Bennekom
(0318) 413728
(06) 22 69 44 14
jos.van.heuveln@ede.nl

@josvanheuveln

* Financiën
* Economie
* Arbeidsmarkt
* Ruimtelijke Ordening & Milieu
* World Food Center (WFC)

Naam:
Adres:
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:

Portefeuilles:

Herko van Beek
Baron Mackaystraat 7, 6741 ZD Lunteren
(0318) 486650
(06) 23 11 81 26
herko.van.beek@ede.nl

* Openbare Orde & Veiligheid
* Sport
* Cultuur
* Verkeer & Vervoer

Naam:
Adres:
Mobiel:
E-mail:

Twitter:

Portefeuilles:

Peter Jansen
Jan Th. Tooroplaan 116, 6717 KN Ede
(06) 34 11 71 68
peter.jansen@ede.nl

@JansenPeter

* Duurzaamheid
* Food
* Food Valley
* Afval
* Natuur & Groenonderhoud

Naam:
Fractietaak:

Adres:
Mobiel:
E-mail:

Twitter:

Portefeuilles:

Daan Weststrate
Plv. Fractievoorzitter en Fractiesecretaris

Sint Hubertus 7, 6713 JN Ede
(06) 27 35 85 85
daan.weststrate@ede.nl

@daanweststrate

* Economie
* Food Valley
* Arbeidsmarkt
* Wonen
* Onderwijs
* Jeugd & Studenten
* Levendig Centrum

Naam:
Fractietaak:

Adres:
Mobiel:
E-mail:

Twitter:

Portefeuilles:

Dirjanne van Drongelen
Fractiepenningmeester

Asakkerhof 39, 6718 ZR Ede

(06) 40 10 40 10
dirjanne.van.drongelen@ede.nl

@DirjannevD

* Sociaal Domein
* Jeugdzorg
* Werk & Inkomen
* Participatie
* Vluchtelingen
* Cultuur
* Sport
* Jeugd & Studenten

De raadsfractie wordt ondersteund door twee benoemde fractievolgers:

Naam:
Adres:
Mobiel:
E-mail: 

Portefeuilles:

Niek van den Brink
Piersonplein 29, 6741 WX Lunteren
(06) 40 99 32 94
niek.van.den.brink@ede.nl

* Wonen
* Duurzaamheid
* Food
* Verkeer & Vervoer
* Afval
* Natuur & Groenonderhoud

Naam:
Adres:
Telefoon:
Mobiel:
E-mail: 

Portefeuilles:

Harry Hindriks
Liebeek 14, 6715 HR Ede
(0318) 692201
(06) 21 80 22 97
harry.hindriks@ede.nl

* Ruimtelijke Ordening & Milieu
* Bestuur en Organisatie
* Levendig Centrum
* Vluchtelingen
*
World Food Center (WFC)