Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Cameratoezicht

Laatst gewijzigd op: 30-01-18

De ChristenUnie is voorstander van het huidige camaratoezicht, bijvoorbeeld op het museumplein. De veiligheid is daarmee vergroot. Tegelijk is privacy ook belangrijk. Uitbreiding van het aantal camara's moet daarom niet zomaar toegestaan worden. De ChristenUnie vindt het alleen gewenst als er een duidelijk veiligheidsprobleem is op een locatie.

Citymarketing

Laatst gewijzigd op: 13-02-14

Met citymarketing wil de gemeente bereiken dat Ede gezien wordt als een aantrekkelijke gemeente voor bewoners, bedrijven en toeristen. De ChristenUnie onderstreept dit doel, maar vindt dat citymarketing zichzelf moet kunnen bedruipen: activiteiten moeten zichzelf terug kunnen verdienen. Kwaliteiten van Ede die volgens de ChristenUnie benadrukt moeten worden zijn de mooie natuur, het vele groen en de goede bereikbaarheid. Waaraan voortdurend gewerkt moet worden is  een goede communicatie en steeds betere verstandhouding met burgers en bedrijven.

Collectief particulier opdrachtgeverschap

Laatst gewijzigd op: 13-02-14

Bij collectief particulier opdrachtgeverschap verwerft een groep particulieren bouwgrond en realiseert samen de woningen. De rol van de projectontwikkelaar verdwijnt hierdoor grotendeels, wat de woningen goedkoper kan maken. De ChristenUnie vindt dit een mooie manier van het realiseren van woningen. Er is vaak wel ondersteuning nodig. De gemeente moet hier een faciliterende rol in spelen.

Cultuur

Laatst gewijzigd op: 06-02-18

Cultuur draagt niet alleen bij aan de ontplooiing van mensen en de ontwikkeling van creativiteit, maar kan ook verbinden en plezier bieden. Ede kent een grote verscheidenheid aan culturele activiteiten. De overheid past terughoudendheid bij het opstellen van normatieve kaders en stimuleert het debat in de samenleving over kunst en cultuur. Godslastering, pornografie en het aanzetten tot geweld en discriminatie zijn voor de ChristenUnie nooit acceptabel.