Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Dagbesteding

Laatst gewijzigd op: 06-02-18

De ChristenUnie is voorstander van dagbesteding als groep: het bevordert een dagritme en sociale contacten, en kan ontlasting betekenen voor de mantelzorger. Zinvolle dagbesteding is belangrijk, het is een plek waar talent en verantwoordelijkheid tot hun recht komen.

Detailhandel

Laatst gewijzigd op: 06-02-18

De detailhandel verandert van aard en structuur. Hierop moet worden ingespeeld, waarbij aandacht is voor de leefbaarheid van de kernen en voor sociale veiligheid van winkelstraten (wonen boven winkels). De ChristenUnie gelooft in het nut van een collectieve rustdag in een wereld waarin de 24-uurs economie toeneemt. De ChristenUnie wil (kleine) ondernemers beschermen tegen het altijd open moeten zijn.
We zetten onder andere in op:

  • Proactief leegstand voorkomen door een creatieve herbestemming te geven aan lege panden.
  • Instellen van een leegstandsbelasting om leegstand van winkelpanden tegen te gaan.
  • Blijvend investeren in voorzieningen in de dorpen.
  • Voorkomen van oneerlijke concurrentie door detailhandel op bedrijventerreinen ten opzichte van ondernemers op duurdere locaties in winkelgebieden.
  • Niet verder verruimen van de mogelijkheden voor de zondagsopenstelling.
  • Druk op winkeliers om verplicht open te zijn op vastgestelde koopzondagen tegengaan.

Duurzaamheid

Laatst gewijzigd op: 06-02-18

De ChristenUnie wil zich hard maken voor een groene en duurzame gemeente. We zetten in op verminderen van energieverbruik en we willen dat duurzame energievoorziening de norm wordt. Afval zien we als grondstof en de fiets als binnenstedelijk alternatief voor de auto. Ook gaan we zorgvuldig om met onze openbare ruimte: niet te veel steen, wel veel groen. De ChristenUnie hecht aan het unieke karakter van het Edese buitengebied: we zijn trots op onze natuur en dragen de vele agrarische (familie)bedrijven een warm hart toe. De agrarische sector biedt goede mogelijkheden voor diverse vormen van duurzame opwekking van energie. Tegelijkertijd wil de ChristenUnie haar ogen niet sluiten voor problemen met bijvoorbeeld fijnstof en mestoverschot. De ChristenUnie juicht korte voedselketens toe en vindt bewustwording omtrent voedsel en natuur belangrijk. Want, last but not least: duurzaamheid is niet een set maatregelen, maar vooral een manier van leven.