Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Ede 2025

Laatst gewijzigd op: 13-02-14

Het motto van deze Edese langetermijnvisie is “Ede kiest voor Food In een jonge, groene stad van ontmoeten en verbinden”.  De ChristenUnie heeft zich met name sterk gemaakt voor het aspect ‘ontmoeten en verbinden’ en zal dat ook in toekomst blijven doen. Wat werkelijk telt  is de ontmoeting met elkaar. Er moet gewerkt worden aan verbinding tussen Ede en de buitendorpen, verbinding tussen  generaties, culturen en maatschappelijke status maakt een gemeente pas echt waardevol om er te willen wonen.

Energie

Laatst gewijzigd op: 06-02-18

We gaan met z'n allen minder én schonere energie gebruiken en de gemeente moet dat aanjagen en faciliteren. Dat is nodig om verdere klimaatverandering tegen te gaan. Energieverbruik verminderen gaat aan duurzaam energie opwekken vooraf. We zijn blij met de initiatieven die er in Ede zijn! De lokale industrie wordt uitgedaagd om met elkaar een energiebesparingsconvenant te sluiten. Door samen te werken, brengen bedrijven elkaar tot ideeën, en zetten ze extra stappen om energie-efficiënt te worden.
Een ambitieus gemeentelijk beleid aangaande duurzaamheid en energie is een must. Maar het energievraagstuk overstijgt de gemeentegrenzen. De ChristenUnie wil graag in Food-valleyverband samenwerken met gemeenten die dit gevoel van urgentie delen. Concreet moeten (grote) lege daken van gebouwcomplexen en woningen gevuld gaan worden met zonnepanelen.