Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Food

Laatst gewijzigd op: 06-02-18

Als ChristenUnie staan we achter de opgestelde Visie op Food van Ede. De uitdaging is om deze voedselvisie te vertalen naar concreet beleid (projecten) en te zorgen voor continuering/borging op de lange termijn. Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat Food ‘zichtbaar’ wordt gemaakt. Dat kan door festivals en evenementen, maar wat de ChristenUnie betreft zou Food ook zichtbaar gemaakt moeten worden in de openbare ruimte (denk aan fruitbomen als laanbeplanting of een voedselbos). Daarnaast past zorgvuldig omgaan met voedsel bij een duurzame levensstijl. Daarom vindt de ChristenUnie dat Ede in moet zetten op bewustwording en vermindering van voedselverspilling, en ook smaak- of voedingslessen moet stimuleren en schooltuinprojecten van basisscholen moet faciliteren. We juichen maatschappelijke initiatieven als Eten Delen Ede, FoodFloor en vele andere initiatieven, veelal gecoördineerd vanuit en door Eetbaar Ede, toe.

FoodValley

Laatst gewijzigd op: 06-02-18

Food is een belangrijk onderdeel van de economie van Ede. In de eerste plaats zijn er natuurlijk de vele agrarische ondernemers, maar ook de andere food-gerelateerde bedrijven zijn belangrijk voor Ede. De ChristenUnie wil dat Ede zich blijft onderscheiden op dit gebied en wil Ede de plek laten zijn waar kennis, innovatie en nieuwe initiatieven op het gebied van food en gezondheid ontstaan. De ChristenUnie is daarom ook voorstander van de komst van het World Food Centre en juicht verdere ontwikkeling van de Kennis-as en de Kenniscampus toe. Samenwerking met andere gemeenten is daarbij nodig.