Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Geestelijke gezondheidszorg

Laatst gewijzigd op: 06-02-18

Het aantal personen met verward gedrag op straat neemt toe. Er zijn veel minder GGZ-bedden, problemen worden niet tijdig herkend en soms blijft hulp uit. Mensen die verward gedrag vertonen verdienen aandacht en hulp van de omgeving. Ze horen horen in ieder geval niet thuis in een politiecel. We willen graag zelfhulpgroepen voor mensen met verward gedrag en beschikbaarheid van passende woonruimte (denk aan Skaeve Huse). Daarnaast investeren we in beschermd wonen en in de zorg voor mensen met GGZ-problematiek die thuis wonen.

Gemeentefinanciƫn

Laatst gewijzigd op: 30-01-18

De ChristenUnie waakt voor een gezonde financiele situatie van de gemeente. Als het geld er niet is, kan het ook niet uitgegeven worden. Als er financiële meevallers ontstaan, zal de ChristenUnie steeds kijken of lastenverlichting mogelijk is, of dat het geld ingezet moet worden om bijvoorbeeld de zorg te verbeteren of te investeren in onderwijs.

Groen in de stad

Laatst gewijzigd op: 06-02-18

De ChristenUnie pleit voor meer groen in de stad. Dit brengt de natuur dichterbij en is goed voor de biodiversiteit. Kleine maatregelen, zoals watertonnen, kunnen hier al een bijdrage aan leveren. Het is goed als burgers zelf voor de openbare ruimte in hun wijk of straat zorgen. De gemeente moet dit bevorderen. Ook stimuleren we Operatie Steenbreek waarbij burgers worden aangemoedigd om de hoeveelheid stenen in hun tuinen te beperken. Een groene aankleding van de voor- of achtertuin gaat boven steen!