Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Kindermishandeling

Laatst gewijzigd op: 06-02-18

Kinderen hebben het recht om veilig op te groeien. De gevolgen van mishandeling zijn groot. Daarom is het belangrijk dat er extra wordt ingezet op het voorkomen, signaleren en stoppen van kindermishandeling. Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, moet laagdrempelig bereikbaar zijn en bekend bij alle inwoners van Ede. Voor slachtoffers van huiselijk geweld moet er passende, hulp en/of een veilige opvang zijn. Opvang het liefst op een plek waar alle hulp onder een dak geboden kan worden. De registratie bij Veilig Thuis en bij de politie moet zo zijn dat het duidelijk is welke vorm van huiselijk geweld er speelt. Zo kan er snel passende handhaving en zorg ingezet worden.

Kinderopvang

Laatst gewijzigd op: 06-02-18

Hoge kosten vanwege levensonderhoud, woning en zorg en de afschaffing van het kostwinnersmodel hebben er voor gezorgd dat doorgaans meer dan één inkomen nodig is om een gezin te bekostigen. De toenemende trend om onderwijsinstellingen en kinderopvang samen te voegen tot Integrale Kindcentra (IKC’s) biedt mooie kansen om kinderen vanaf heel jong een doorlopende leerlijn aan te bieden. Tegelijk mag lokale of regionale samenwerking geen afbreuk doen aan de autonomie van besturen en de identiteit van scholen. Vrijheid van onderwijs vraagt een terughoudende overheid.

Koopzondag

Laatst gewijzigd op: 07-02-18

De ChristenUnie gelooft in het nut van een collectieve rustdag in een wereld waarin de 24-uurs economie toeneemt. We willen (kleine) ondernemers beschermen tegen het altijd open moeten zijn.
We zetten onder andere in op:

  • Niet verder verruimen van de mogelijkheden voor de zondagsopenstelling.
  • Druk op winkeliers om verplicht open te zijn op vastgestelde koopzondagen tegengaan.