Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Laaggeletterdheid

Laatst gewijzigd op: 06-02-18

In Ede is 8 tot 12% procent van de inwoners laaggeletterd. Omdat laaggeletterdheid zorgt dat mensen minder goed mee kunnen doen in de samenleving, wil de ChristenUnie door samenwerking tussen gemeente, onderwijs en organisaties zoals de bibliotheek en het Taalhuis, deze mensen helpen met hun taalvaardigheid.

Landbouw

Laatst gewijzigd op: 06-02-18

Een betere verbinding tussen stad en platteland is van belang. Daarom is stadslanbouw een goed idee. Dit verlevendigt de stad, brengt onze voedselproductie dichter bij huis en maakt de openbare ruimte groener en leefbaarder. We zijn dan ook blij met initiatieven zoals Eetbaar Ede. Daarnaast werken boeren en tuinders aan goed en gezond voedsel. De ChristenUnie is trots op onze agrarische sector. Een trend die niet tegen te houden lijkt, is de steeds verdergaande schaalvergroting in de landbouw. De ChristenUnie zet haar vraagtekens bij een zo vergaande industrialisering van dieren. Tegelijkertijd is de realiteit dat ondernemers door de grotere schaal meer financiële ruimte hebben om te investeren in milieucondities en het dierenwelzijn. Een toekomstbestendige agrarische sector heeft een gezonde economische basis, is innovatief, gaat zorgvuldig om met bodem, grondstoffen en energie en produceert in balans met dier en leefomgeving.

Leegstand

Laatst gewijzigd op: 06-02-18

Er moet een leegstandsbelasting komen om leegstand van winkelpanden tegen te gaan. Tevens wordt er proactief getracht leegstand te voorkomen door creatieve herbestemming te geven aan lege panden.