Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Onderwijs

Laatst gewijzigd op: 06-02-18

Voor kinderen en jongeren is het onderwijs een belangrijke plek. Het is een plek waar ze zich cognitief en sociaal ontwikkelen en waar ze andere kinderen en jongeren ontmoeten. Het is een plek waar ze zich voorbereiden op de toekomst en leren hun plek in de samenleving in te nemen. De ChristenUnie is voor de vrijheid van onderwijs. Ouders moeten, vanuit hun verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen, kunnen kiezen voor een school die aansluit bij de eigen waarden, identiteit en idealen. De gemeente moet de diversiteit van scholen op levensbeschouwelijke en pedagogische gronden respecteren.
Al het onderwijs is bijzonder. De scholen in Ede zijn niet van de gemeente, maar van de samenleving. De gemeente en het onderwijs delen wel de maatschappelijke opdracht om kinderen en jongeren zich optimaal te laten ontwikkelen. Daarom vinden we het belangrijk dat het onderwijs in Ede gelijke kansen biedt voor alle leerlingen, onafhankelijk van de wijk waarin een school staat of van de financiele situatie van ouders. Ook blijft de ChristenUnie zich specifiek inzetten voor het behoud van kleine scholen.

Opvang

Laatst gewijzigd op: 06-02-18

De ChristenUnie wil dat niemand in Ede op straat slaapt buiten zijn of haar wil om. Daarom moet de gemeente mensen opvangen die geen dak boven hun hoofd hebben. Er is voldoende opvang voor dak- en thuislozen, maar deze opvang is zo kort mogelijk. Via een hulptraject zetten de gebruikers hiervan stappen om het eigen leven weer op te pakken. Voor mensen voor wie regulier wonen geen optie is, realiseren we Skaeve Huse.

Ouderen

Laatst gewijzigd op: 06-02-18

Steeds meer mensen met een zorgvraag moeten langer thuis blijven wonen. De ChristenUnie vraagt van woningeigenaren en woningcoöperaties om hun verantwoordelijkheid hierin te nemen. Voorkomen van eenzaamheid is belangrijk, daarom wil de ChristenUnie dat ook ouderen zonder zorgvraag een bezoek van het wijkteam krijgen rond hun 70e verjaardag. Daarnaast zetten we in op de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. Ede moet een dementievriendelijke gemeente worden en de sluiting van voorzieningen met een sociale functie voor ouderen moet zoveel mogelijk vermeden worden. Ook wil de ChristenUnie zingeving incorporeren in de keukentafelgesprekken met ouderen met een zorgvraag. Kerken en andere religieuze organisaties zijn hierbij van groot belang.