Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Parkeren

Laatst gewijzigd op: 06-02-18

Door parkeertarieven kan de gemeente sturend optreden en het gebruik van fiets en openbaar vervoer stimuleren. De ChristenUnie vindt dat parkeerbeleid dan ook in samenhang met toegankelijkheid, fietsvoorzieningen en OV besproken moet worden. Er moet in parkeerkelders alleen betaald worden voor de werkelijke parkeertijd. Er moeten voldoende en kwalitatief goede fietsparkeervoorzieningen zijn bij publiek aantrekkende voorzieningen.

Parklaan

Laatst gewijzigd op: 30-01-18
Het autogebruik en -bezit neemt nog steeds toe, een ontwikkeling waar we niet om heen kunnen. Daarnaast komen er ook meer woningen op het Enka-terrein en de kazerneterreinen bij. De verkeersmodellen laten duidelijk zien wat de huidige en toekomstige knelpunten zijn voor de ontsluiting van Ede-Oost: met name de Zandlaan en de Thooroplaan. Voor een goede ontsluiting is dus een vierbaans-Parklaan nodig. Daarbij is het bestemmingsplan van dé Parklaan zodanig gewijzigd dat landgoed Hoekelum zoveel mogelijk behouden blijft.

Parkmanagement

Laatst gewijzigd op: 13-02-14

Parkmanagement betekent dat ondernemers samenwerken om de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand te houden, vaak in samenwerking met de overheid. In Ede wordt bijvoorbeeld samengewerkt voor het beheer van de openbare ruimte en de beveiliging.  De ChristenUnie vindt een goede kwaliteit van bedrijventerreinen belangrijk en vindt dat de gemeente dit moet stimuleren en faciliteren.

PGB

Laatst gewijzigd op: 06-02-18

De ChristenUnie wil dat in de bescherming van kwetsbare inwoners de zorgvrager centraal staat. Daarom is het belangrijk om bureaucratie in de zorg terug te dringen. Oplossingen op maat en identiteitsgebonden zorg zijn hierin van cruciaal belang. De keuzevrijheid voor identiteitsgebonden zorg is een groot goed en moet zoveel mogelijk gefaciliteerd worden. Een persoongsgebonden budget (PGB) is één van de instrumenten om passende zorg onder regie van de zorgvrager aan te vragen. De ChristenUnie wil dat het PGB-gebruik mogelijk blijft en dat inwoners die mogelijkheid kennen.