Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Regenboogvlag

Laatst gewijzigd op: 06-02-18

ChristenUnie vindt het hijsen van de regenboogvlag symboolpolitiek. Er zijn namelijk veel groepen die het moeilijk hebben. Dan hebben we straks een vlag voor vluchtelingen, het ongeboren kind enz. Aandacht voor diversiteit krijg je niet door een vlag. Wij vinden het goed dat er gesprek is met de LHBT-groep. Maar 1 dag per jaar een regenboogvlag op het gemeentehuis lijkt ons niet nodig.

Ruimte voor ontwikkeling

Laatst gewijzigd op: 06-02-18

Keuzes die we nu maken, hebben gevolgen voor de leefomgeving van toekomstige generaties. De gemeente heeft hierin een belangrijke regierol. Ecologische, economische en demografische ontwikkelingen maken het mogelijk en noodzakelijk dat er een omslag komt: van sloop en nieuwbouw naar hergebruik, van bebouwen van de open ruimte naar hergebruik en herstructurering van al het bebouwd gebied. De gemeente Ede zal duidelijke keuzes moeten maken. Ruimtelijke ordening is bij uitstek het onderwerp waar burgers vroegtijdig bij betrokken moeten worden, want het gaat tenslotte over de kwaliteit van de eigen leefomgeving. Ook is het belangrijk dat de infrastructuur op orde is, zoals publiek vervoer en snel internet.
De ChristenUnie zet in op toename van zowel ‘sociale huur’ als ‘sociale koop’. Het is goed dat er steeds meer goedkope koopwoningen komen, waarbij woningcorporaties via Verenigingen van Eigenaren medeverantwoordelijk blijven voor het beheer en de woningen uiteindelijk ook weer terugkopen. Dit helpt om de kloof tussen huren en kopen te dichten. De energietransitie gaat een grote impact hebben op onze ruimtelijke inrichting. Denk daarbij aan zonneparken, windmolens en biomassacentrales. Inrichting van de ruimte moet aansluiten bij het eigen karakter van landschappen, dorpen en steden.

Rustdag

Laatst gewijzigd op: 07-02-18

De ChristenUnie gelooft in het nut van een collectieve rustdag in een wereld waarin de 24-uurs economie toeneemt. We willen (kleine) ondernemers beschermen tegen het altijd open moeten zijn.
We zetten onder andere in op:

  • Niet verder verruimen van de mogelijkheden voor de zondagsopenstelling.
  • Druk op winkeliers om verplicht open te zijn op vastgestelde koopzondagen tegengaan.