Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Zorg

Laatst gewijzigd op: 13-02-14

De ChristenUnie wil dat in de bescherming van kwetsbare inwoners de zorgvrager centraal staat. Daarom is het belangrijk om bureaucratie in de zorg terug te dringen. Oplossingen op maat en identiteitsgebonden zorg zijn hierin van cruciaal belang. De keuzevrijheid voor identiteitsgebonden zorg is een groot goed en moet zoveel mogelijk gefaciliteerd worden. Een persoongsgebonden budget (PGB) is één van de instrumenten om passende zorg onder regie van de zorgvrager aan te vragen. De ChristenUnie wil dat het PGB-gebruik mogelijk blijft en dat inwoners die mogelijkheid kennen.

Zorgboederij

Laatst gewijzigd op: 06-02-18

Een zorgboerderij is een agrarisch bedrijf waar mensen met een zorg of hulpvraag een passende dagbesteding vinden en/of meewerken. De ChristenUnie draagt zorgboerderijen een warm hart toe. Het daadwerkelijk bezig zijn met dieren en in de buitenlucht werkt voor veel mensen heilzaam. Bovendien zijn zorgboerderijen goed voor de leefbaarheid van het buitengebied.