Nieuwsbrief

Voorwoord - van de fractievoorzitter

Donderdag 11 juli 2014

Beste leden,

Het raadsseizoen 2013/2014 is (bijna) ten einde als u de mail ontvangt. Een raadsseizoen met veel dynamiek. De decentralisaties in het sociaal domein, de verkiezingen, vertrekkende en nieuwe raadsleden, onderhandelen voor een nieuw convenant en tenslotte college. En ondertussen is het gewone raadswerk ook door gegaan. Een onderbreking met een zomervakantie is dan ook een welke rustperiode en afwisseling.

Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe taken op het gebied van werk, zorg en jeugd. De VNG schrijft daar over: "De decentralisaties zijn in eerste instantie ingezet om het voor de burgers beter en overzichtelijker te regelen. Daarnaast wordt hiermee invulling gegeven aan de veranderende maatschappij. Van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij. Uiteraard was er verder ook een sterke financiële noodzaak voor verandering". Achter deze zinsnede gaat een hele wereld van nieuwe regelgeving, nieuwe verordeningen, nieuw beleid schuil. En natuurlijk niet te vergeten de impact die dit heeft op u, op jou, op ons, de inwoners van Ede. In de vele informatiesessies die we hierover gehad hebben, is die impact wel duidelijk geworden. Maar ook de kanteling bij organisaties die uitgaan van je nog kunt en daarop aansluiten met hun zorgaanbod. Nite hun aanbod maar uw en jouw vraag staat centraal. In het convenant hebben we de volgende zinsnede laten opnemen: "De inwoner met zijn zorgvraag en onze maatschappelijke opgave stellen wij centraal en niet de regels en de organisaties". Daar zullen we de komende jaren alert op blijven.

Naast het gewone raadswerk heb je ook de bijzonderheden die dit werk interessant maken. Zo heb ik  in juni een dagje stage gelopen bij de Raad voor de Kinderbescherming in Arnhem. De Raad voor de Kinderbescherming treedt op als de omstandigheden van een kind en zijn gezin zorgelijk zijn, de geboden vrijwillige hulpverlening niet (meer) voldoende is of het gezin geen hulp accepteert. Een vrij abstracte omschrijving die na die dag voor mij wel meer is gaan leven.
De belangrijkste taken van de Raad liggen op het terrein van:
Bescherming: de Raad is betrokken bij gezinnen waar opvoeden een probleem is geworden, en kan de rechter verzoeken een kinderbeschermingsmaatregel op te leggen.
Gezag en omgang na scheiding: de Raad adviseert de rechter bij gezag- en omgangszaken, als ouders die uit elkaar gaan het niet eens worden over afspraken over de kinderen, bijvoorbeeld over de omgangsregeling of de verblijfplaats.
Straf: de Raad onderzoekt de situatie van jongeren die met de politie in aanraking komen en licht de rechter of officier van justitie daarover in.
Afstand, Screening, Adoptie en Afstammingsvragen (ASAA): de Raad is betrokken bij zaken op het gebied van afstand doen, de screening van pleeggezinnen, adoptiegezinnen, adviesaanvragen over adoptie en afstammingsvragen.
Het casusoverleg met Jeuggzorg waar ik bij mocht zijn, heeft diepe indruk op mij gemaakt. In anderhalf uur tijd passeerde een hoop "ellende" de revue. Je moet een goede professional zijn om dan 's avond die ellende op kantoor te laten als je naar huis gaat.
Mogelijk zijn er onder u die hele andere ervaringen hebben met deze organisatie, dat kan. Ik heb erg betrokken medewerkers gezien en gesproken die wekelijks en soms dagelijks te maken krijgen met veel kinderleed. Een uithuisplaatsing is voor hen ook heel ingrijpend, dat is me wel duidelijk geworden. Gelukkig gaat het met het overgrote deel van de opgroeiende jeugd gewoon goed.

Na zo'n dynamisch seizoen is het mooi dat we mogen genieten van een vakantieperiode. Behalve die wekelijkse rust die we van God hebben gekregen, denkt hij ook in dat opzicht aan ons. Vakantie om bij te tanken, inspiratie en energie op te doen. En of u nu thuis blijft of op vakanties gaat, ik wens u allen een goede tijd.

Jos van Heuveln,
Fractievoorzitter

Wilt u reageren? Stuur een e-mail naar jos.van.heuveln@ede.n