Bestuur

Het bestuur van de ChristenUnie Ede bestaat uit de volgende leden:

  Naam:

  Functie:

Aldert van Eck

voorzitter

  Naam:
  Functie:

Jan Willem Middelesch
secretaris

  Naam:
  Functie:

Leo Klapwijk
penningmeester

  Naam:
  Functie:

Hertoch Linger
politiek-secretaris &
privacy coördinator

  Naam:
  Functie:
Martijn Schilder
promotie

Het bestuur is te bereiken via bestuur@ede.christenunie.nl, of per post:

ChristenUnie Ede
Meerberg 22
6718 DC Ede