Bestuur

Het bestuur van de ChristenUnie Ede bestaat uit de volgende leden:

Simcha Looijen - Voorzitter - Portretfoto.png

  Naam:
  Woonplaats:
  Functie:

Simcha Looijen
Bennekom
voorzitter

Jan Willem Middelesch - Secretaris - Portretfoto.png

  Naam:
  Woonplaats:
  Functie:

Jan Willem Middelesch
Ede
secretaris

Vacature vanaf eerste kwartaal 2022. Voor meer informatie klik hier.

Leo Klapwijk - Penningmeester - Portretfoto.png

  Naam:
  Woonplaats:
  Functie:

Leo Klapwijk
Ede
penningmeester

Willem van der Kooij - Algemeen Bestuurslid - Portretfoto.png

  Naam:
  Woonplaats:
  Functie:

Willem van der Kooij
Ede
bestuurslid ledencontact

  Naam:
  Woonplaats:
  Functie:

Vacature

algemeen bestuurslid


Het bestuur is te bereiken via bestuur@ede.christenunie.nl, of per post:

ChristenUnie Ede
Meerberg 22
6718 DC Ede