Bestuur

Het bestuur van de ChristenUnie Ede bestaat uit de volgende leden:

Simcha Looijen - Voorzitter - Portretfoto.png

  Naam:
  Functie:

Simcha Looijen (Bennekom)
voorzitter

Jan Willem Middelesch - Secretaris - Portretfoto.png

  Naam:
  Functie:

Jan Willem Middelesch (Ede)
secretaris

Leo Klapwijk - Penningmeester - Portretfoto.png

  Naam:
  Functie:

Leo Klapwijk (Ede)
penningmeester

Hertoch Linger - Politiek Secretaris - Portretfoto.png

  Naam:
  Functie:

Hertoch Linger (Ede)
politiek-secretaris &
privacy coördinator

Willem van der Kooij - Algemeen Bestuurslid - Portretfoto.png   Naam:
  Functie:
Willem van der Kooij (Ede)
algemeen bestuurslid


Het bestuur is te bereiken via bestuur@ede.christenunie.nl, of per post:

ChristenUnie Ede
Meerberg 22
6718 DC Ede