Wethouder

Namens de ChristenUnie zit in het college:

 

 

Naam:
Adres:

Telefoon:
E-mail:

Portefeuilles:
Twitter:

Leon Meijer
Bergstraat 4, 6711 DD Ede
Postbus 9022,6710 HK Ede
(0318) 680911
Leon.Meijer@ede.nl

* Jeugdzorg,
* Sociale infrastructuur,
* Food,
* Beheer Openbare Ruimte,
* Verkeer en Vervoer,
* Milieu,
* Waterbeleid,
* Duurzaamheid

Wethouder Meijer spreken
Wanneer u de wethouder wilt spreken, kunt u een gesprek met de wethouder aanvragen via zijn secretaresse, Mw. M. Groeneveld, telefoon (0318) 68 07 31. Of u stuurt een e-mail naar leon.meijer@ede.nl. U kunt ook vrijblijvend het spreekuur bezoeken: iedere maandag van 09.00u - 10.00u. U doet er wel verstandig aan om van te voren even navraag te doen via zijn secretaresse.