Wethouder

Namens de ChristenUnie zit in het college:

Wethouder Leon Meijer is lid van de ChristenUnie.