Wethouder

Namens de ChristenUnie zit in het college:

Wethouder Leon Meijer is lid van de ChristenUnie.
Meer weten over wethouder Meijer? In het online magazine stelt hij zich aan u voor.

Het WFC door de ogen van de wethouder

World Food Center

In het bestuursakkoord ‘Ruimte voor Ede 2018 – 2022’ schreven we in mei 2018 als coalitiepartijen op: ‘We zien het WFC als unieke kans om de gemeente Ede en de Regio FoodValley nog beter op de kaart te zetten als dé kennisregio voor Food. We richten onsin deze collegeperiode op de opening van de WFC Experience en spreken daarvoor concrete tussenresultaten af met de gemeenteraad.’ 

Wanneer je denkt dat je dan rustig aan kunt doen omdat je vier jaar de tijd hebt, dan heb je het mis. Een concept ontwerp, een definitief ontwerp, aanbesteding, bouw, inrichten van een organisatie etc kosten al snel vier jaar. ‘Opening in deze collegeperiode’ betekent dat ik heel snel aan de slag moest. En dat hebben we dan ook gedaan. Daar kwam bij dat op 20 maart 2019 de provinciale verkiezingen zijn. Het huidig college van gedeputeerden van de provincie Gelderland is goed op de hoogte van het belang van een World Food Center voor Ede, heeft daar geld voor beschikbaar. Een nieuw college moet weer helemaal op de hoogte gebracht worden van dat belang. En dat is allemaal tijdsverlies. Kortom, voor de provinciale statenverkiezingen willen we de financiële inbreng van de provincie veilig gesteld hebben.

De World Food Center Experience is een bezoekerscentrum waar kinderen met hun ouders en grootouders van alles kunnen beleven op het gebied van voedsel. Wat voedsel voor je lichaam betekent, maar ook hoe voedsel geproduceerd en verwerkt wordt. De uitdagingen die er in de wereld zijn om de groeiende wereldbevolking te voeden en de kennis die in Nederland in huis heeft op het gebied van voedsel. En dat alles op een manier die je het thema laat beleven.

De Amerikaanse ontwerpers van de Experience zijn in de zomer van 2018 hard doorgegaan met hun werk. Eind augustus presenteerden ze hun plannen aan een comité van ruim 50 mensen. Vertegenwoordigers van voedingsbedrijven zoals Friesland Campina, DSM, Ahold, Nestle, en ook de WUR, het Voedingscentrum, schooldirecteuren, en mensen met kennis van ‘Experiences’ zoals een oud directeur van het Dolfinarium. Ook medewerkers van de Wereld Voedsel Organisatie van de VN in Rome keken via een videoverbinding mee. Bijna goed – was het oordeel van deze klankbordgroep. De ontwerpers vertrokken weer naar de VS en kwamen op 3 oktober met hun definitieve ontwerp. Opnieuw een zaal met ruim 50 mensen, opnieuw een video verbinding met Rome. En nu was het eindoordeel: we zijn er, dit is goed.

Ondertussen begonnen de rekenaars van een Brits bedrijf te rekenen aan de businesscase. Wat moet het toegangskaartje kosten, hoeveel bezoekers gaan hier op af komen etc. Gemeente Ede, de provincie en de investeerder WFCD begonnen te onderhandelen. Wie legt hoeveel geld in, en welke garanties willen we van elkaar. Ondertussen was al berekend dat de bouw van het WFC, Ede 1500 arbeidsplaatsen zal opleveren en nog eens 1000 arbeidsplaatsen in toeleverende bedrijven. Naast de 330.000 bezoekers die jaarlijks de Experience bezoeken. Eind december lag er een onderhandelingsresultaat op tafel waarmee ik als verantwoordelijk wethouder naar het Edese college moest en de gedeputeerde naar haar college. Van de gemeente Ede wordt een subsidie van 6 miljoen euro verwacht, van de provincie van 17 miljoen euro, naast een bijdrage van 5 miljoen euro van het Rijk. Daarnaast is een lening aan de stichting WFC nodig van 26 miljoen euro om het geheel te bouwen. Wat je in maanden tijd hebt uit onderhandeld moet je dan uitleggen aan je collega’s. Dat lukte en eind januari 2019 stemden zowel gedeputeerde staten van Gelderland als het college van Ede in met het onderhandelingsresultaat. Provinciale staten hebben op 27 februari jl. ingestemd met de financiële steun aan het WFC en de Edese gemeenteraad volgt met hun besluitvorming op dondedag 21 maart.

Leon Meijer, wethouder
E. leon.meijer@ede.nl