Wethouder

Namens de ChristenUnie zit in het college:

Wethouder L. (Leon) Meijer is lid van de ChristenUnie.
Meer weten over wethouder Meijer? In het online magazine stelt hij zich aan u voor.

Spreekuur

Het spreekuur is altijd op maandag van 09:00 tot 10:00 uur. Als u de wethouder wilt spreken, maakt u allereerst een afspraak met zijn secretaresse, mw. N. Godin, via het telefoonnummer (0318) 680 731. Of u stuurt een e-mail naar leon.meijer@ede.nl

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt voor u een afspraak gemaakt voor de eerst daarop volgende maandag. Als het spreekuur vol is, wordt voor u gekeken naar een alternatief.

Contactgegevens  
Bezoekadres: Bergstraat 4, 6711 DD Ede 
Postadres: Postbus 9022,6710 HK Ede
Tel.: (0318) 680 731