Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Arbeidsverdringing

Laatst gewijzigd op: 13-02-14

Klussen die goedkoper door re-integratie werknemers worden gedaan ten nadele van de zelfstandige ondernemer ziet de ChristenUnie als onwenselijk. Evenals de vrijwilliger die goedbedoeld klussen doet voor vermogende ouderen:  de vrijwilligersorganisatie die een dergelijk verzoek binnen krijgt dient daar alert op te zijn.

Armoede

Laatst gewijzigd op: 13-02-14

ChristenUnie Ede ziet een inkomen onder of rond het sociaal minimum als armoede. Bijvoorbeeld als de Voedsel- en kledingbank noodzakelijk is en er geen geld is voor festiviteiten of uitstapjes. Een inkomen tot 120 procent sociaal minimum ziet de ChristenUnie als sober, het is niet veel maar het is net genoeg. Wel is de omgeving hierbij van belang, als men niet op vakantie kan in een buurt of school waar iedereen wel gaat, ervaart men soberheid eerder als armoede.

Armoedeval

Laatst gewijzigd op: 13-02-14

Armoedeval is het mislopen van voorzieningen en toeslagen als men vanuit een uitkeringssituatie werk aanvaardt met een inkomen iets boven het sociaal minimum. De ChristenUnie is van mening dat de gemeente iedere beleidsruimte die de arbeidswetgeving toelaat moet aanpakken om dit te voorkomen  als dit een terugkeer naar de arbeidsmarkt bevordert. Want werken is goed, werk structureert, maar het moet wél lonen.